;

A 2022. évi Magyar Tudomány Ünnepe

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola az országos eseménysorozathoz kapcsolódóan 2022. november 16-án rendezte meg a Magyar Tudomány Ünnepét, melynek mottója: „Tudomány: út a világ megismeréséhez”. A mottó üzenete az, hogy a tudományos tények és ismeretek összefüggésében vállalkozhatunk a környezetünkben zajló folyamatok alaposabb megismerésére.

Az ünnepség során Dr. habil. Gyurkovics Miklós oktatási rektorhelyettes atya köszöntőbeszéde után egy plenáris előadás hangzott el.  Dr. Janka György atya legújabb levéltári kutatásai nyomán mutatta be Roskovics Ignác (1822-1895) nagyprépost életútját, megemlékezve születésének 200. évfordulójáról. Roskovics Ignác középiskolai tanulmányait Ungváron és Pesten folytatta, majd Egerben és Nagyváradon jogot hallgatott. 1843-tól volt papnövendék, kezdetben Pesten majd Ungváron. 1848. december 17-én Popovics Bazil püspök pappá szentelte. Lelkipásztori állomáshelyei: Szalók (Slavkovce), Nyírkarász, Hajdúböszörmény, majd Nyírpilis voltak. Eredményes papi működését követően központi szolgálatot látott el Ungváron: szemináriumi spirituális, címzetes kanonok, teológia tanár morális és pasztorális tárgyakból, székesegyházi kanonok, főtanfelügyelő, papárva intézeti igazgató majd nagyprépost. Legkiemelkedőbb liturgikus műve a nyolc kiadást megért Ó hitű imádságos könyv (1862). Roskovics hatása a görögkatolikus egyház életére óriási jelentőséggel bír. Nevéhez fűződik a görögkatolikus szellemi élet fellendítése Ungváron, továbbá a magyar görögkatolikus templomi éneklés és identitás megerősítése hazánkban.

A plenáris előadások után két szekcióban zajlott a tudományos munka: a teológiai szekcióban nyolc, míg az interdiszciplináris szekcióban kilenc előadást lehetett meghallgatni. Az Akadémia idei kiemelt témái – megújuló energiaforrásokkal, a biodiverzitás csökkenésének hatásaival, valamint az ukrajnai háború következtében kialakult, számos területet érintő válsággal kapcsolatos kérdések – és annak teológiai, illetve interdiszciplináris vonatkozásai köré szerveződtek az egyes bemutatók.  A konferencia előadói között a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Nyíregyházi Egyetem oktatói, továbbá több doktori iskola – Pontificio Istituto Orientale, PPKE-HTK, ELTE BTK Atelier Történelemtudományi Doktori Iskola, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Babes-Bolyai Tudományegyetem – hallgatói is jelen voltak.  A diszkussziók és a kötetlen beszélgetések lehetőséget teremtettek a kutatók tématerületeinek mélyebb megismerésére, továbbá elősegítették főiskolánk tudományos kapcsolatainak más intézmények irányába történő kibővítését.

A rendezvényen több felsőoktatási intézmény hallgatói is jelen voltak, számukra az esemény akár motivációt is adhatott egy tudományos kutatómunka elkezdéséhez. A rendezvény a kooperáció és a befogadó szemlélet jegyében zajlott, lehetőség nyílt a járványhelyzet több diszciplína – teológia, orvostudomány, pszichológia, történettudomány, jogtudomány, szociológia – szempontjából történő megvilágítására és megvitatására; közelebb hozva ezáltal a különböző szakmaterületeket egymáshoz. Az érdeklődő szakmai és szélesebb közönség a konferencián elhangzott előadásokat nyomtatott formában, egy tanulmánykötetben megjelentetve is kézbe veheti majd 2023-ban.

Kapcsolódó galéria