;

A főiskola aggregációjának sikeres megújítása

A hitéleti képzést folytató katolikus felsőoktatási intézmények oktatási és tudományos tevékenységének legnagyobb elismerése, ha a Szentszék által elfogadott teológiai fokozatok, a teológiai bakkalaureátus, licenciátus, illetve doktorátus kibocsájtására jogosítványt kapnak.

Főiskolánk a fenti fokozatok közül – Magyarországon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mellett (amely teológiai doktorátust is kiadhat) kizárólagosan – jogosult nemcsak a bakkalaureátusi, hanem a teológiai licenciátusi diploma kibocsájtására is: nem saját jogon, hanem egy „anyaintézményhez”, esetünkben a Pápai Keleti Intézethez aggregált főiskolaként.

A fentiekben leírt szentszéki engedélyt 5 évente kell megújítani, s főiskolánk egy mintegy két éves eljárás végén kapta meg a licenciátusi diploma kibocsájtására való úgynevezett aggregációt – a folyamatot jelentősen lassította az a körülmény, hogy párhuzamosan zajlott a Pápai Keleti Intézet beolvadása a Pápai Gergely Egyetembe, azonban eme beolvadástól kezdve immár nemcsak a Pápai Keleti Intézettel (s annak Keleti Egyházi Tudományok karával), hanem a Pápai Keleti Intézetet magába foglaló Pápai Gergely Egyetemmel is kapcsolatba kerültünk.

Köszönjük mindazon kollégáink munkáját, akiknek tevékenysége révén az aggregáció folyamata pozitív eredménnyel zárulhatott, s köszönjük minden oktató kollégánk oktatási és tudományos munkáját is, hiszen ez utóbbi alapján hozhatta meg a Szentszék Kulturális és Oktatási Dikasztériuma az aggregáció megújításáról szóló döntését.

 

2024. június 8.

 

Rektori Tanács