;

Diplomaosztó ünnepség

Tizenketten vehették át diplomájukat 2023. február 17-én közoktatási vezető és hittanár-nevelőtanár szakon.

Diplomaosztó ünnepségre gyülekeztek péntek délután az emberek főiskolánkon. Az aulában jókedvű zsibongás, a földszinti tanteremben izgatott talárpróba, a Szent Péter-teremben pedig gondos előkészület hangjai töltötték meg az épületet.

A három órakor kezdődő rendezvényen Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök elnökölt, az elnökség tagjai dr. Gyurkovics Miklós rektorhelyettes, dr. Seszták István fenntartói biztos és dr. Dobos András tanulmányi igazgató voltak.

Ábel atya személyes hangvételű köszöntőjében arra helyezte a hangsúlyt, hogy a görögkatolikus egyház főiskoláján végzetteken végignézve már Metropóliánk jövendő munkatársait látja maga előtt. A rendezvény különlegessége az volt, hogy közoktatási vezető szakon első alkalommal rendeztünk diplomaosztót. Ezen a szakon heten vehették át oklevelüket:

Csonka Ferenc, Ignácz Péter, Jármi Zoltán, Kutiné Sütő Alexandra, Lajmán Gréta, Mézesné Makó Zsuzsa és Solymosi Györgyi. 

Az okleveles katolikus hittanár-nevelőtanár szakot pedig öten végezték el sikerrel:

Benke-Molnár Kata, Csizma Balázs Richárd, Gémes Péter, Hevér Teodóra Anna és Karakó Roland.

A diplomák átvétele után a rektori tanács nevében Seszták István köszöntötte az ünnepelteket. Beszédében kitért arra, hogy a főiskola azzal a céllal vágott neki a közoktatási vezető szak elindításának, hogy ne csupán praktikus vezetőképzési gyakorlatot szerezhessenek a nálunk végzettek, hanem képesek legyenek alázattal szolgálni a rájuk bízott közösséget, s mindezt a keresztényi és a pedagógiai szeretet iránymutatásának segítségével tegyék. Olyan értékközvetítő és -teremtő vezetőkre van szükség, akik hisznek az élethosszig tartó, a változó környezethez folyamatosan alkalmazkodó tanulásban, akik képesek bizalmat közvetítő, őszinte és hiteles emberek maradni, s ezáltal egyúttal példaképpé válni környezetük számára, miközben ebben a munkában az ő igazi példaképük „az igazi Tanító, Mester, Krisztus maga” – fejtette ki gondolatait Seszták atya.

Az ünnepség végén a friss diplomások egy pohár pezsgővel koccintottak az elnökség tagjaival, majd vidám hangulatú fotózkodás zárta a rendezvényt.

Kapcsolódó galéria

Címkék