;

XXIV. Liturgikus Szimpozion Az Istenszülő tisztelete témakörében

A bizánci egyház különlegesen nagy tisztelettel veszi körül az Istenszülő Szűz Máriát. Ezt a tiszteletet a liturgiájában is megjeleníti, nemcsak a tanításában és a művészeti (ikon) ábrázolásaiban. De természetesen jelen van a hívek mindennapi áhítatgyakorlataiban is.

A „lex orandi lex credendi” liturgikus alapelv Mária liturgikus tiszteletével kapcsolatban is érvényesül. Amit hiszünk róla és vele kapcsolatban, azt szentatyáink himnuszokba foglalták és ősi idők óta énekeltetik velünk. Amit imádkozunk és éneklünk Máriáról, az a hitünkhöz szorosan hozzátartozik. – Ebből a kettős alapelvből forrásozik tehát az Istenszülő Szűz Mária iránti mély tiszteletünk.

Jó, hogy ezt a tiszteletet meg tudjuk alapozni mind a kinyilatkoztatott tanításból, mind az Egyház hagyományából. Ezek alapján ölt tehát liturgikus – és sokféle áhítatgyakorlati – formát a Mária iránti tiszteletünk.

Az Istenszülő iránti tiszteletünknek különböző szempontjaira irányítja figyelmünket az előadások sorozata. Mária énekének biblikus elemzése a gyökerekhez vezet vissza. Aztán az Egyház hagyományának feltárása következik, majd a Mária-dogmák értelmezésén keresztül a szisztematikus tanítás bemutatása. A liturgikus előadásokban a legfontosabb énekek, himnuszok bemutatása következik, illetve a máriapócsi akathisztoszból egy sajátos szempont. Végül az ünnepek gyakorlati megközelítéséről hallhatunk. Így válik teljessé az Istenszülő Szűz Máriát szimpozionunkkal köszöntő ünnepi csokor.