Egységes osztatlan hittanár-nevelőtanár szak mintatanterve
Tantárgy neve Tantárgy-kód óraszám ea. + gy. Kredit, számonkérés Tantárgyfelelős oktató Meghirdetés féléve
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
Filozófiatörténet I. OHFI1101 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Filozófiatörténet II. OHFI1102 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Nevelésfilozófia OHFI1103 2+0 3kr, K Verdes Miklós x
Patrisztikus filozófia OHFI1104 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós
Antropológia OHFI1105 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián
Nevelésteológia I. OHNT2201 2+0 2kr, K Verdes Miklós x
Nevelésteológia II. OHNT2202 2+0 2kr, K Verdes Miklós x
Keresztény neveléstörténet I. OHNT2203 2+0 2kr, K Verdes Miklós x
Keresztény neveléstörténet II. OHNT2204 2+0 2kr, K Verdes Miklós x
Ker. neveléstörténet szeminárium OHNT2205 0+2 2kr, G Verdes Miklós x
A keresztény nevelés alapjai OHNT2206 2+0 2kr, K Verdes Miklós x
Fundamentális teológia I. OHFU1401 2+0 3kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia II. OHFU1402 2+0 3kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia III. OHFU1403 2+0 3kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia IV OHFU1404 2+0 3kr, K Dr. Seszták István x
Ószövetségi bevezetés I. OHB1201 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Ószövetségi bevezetés II. OHB1202 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Újszövetségi bevezetés I. OHB1203 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Újszövetségi bevezetés II. OHB1204 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Egyháztörténelem I. (Ó- és középkor) OHE1301 2+0 3kr, K Dr. Janka György x
Egyháztörténelem II. (Új- és legújabbkor) OHE1302 2+0 3kr, K Dr. Janka György x
Magyarországi egyháztörténelem I. OHE1303 2+0 2kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Magyarországi egyháztörténelem II. OHE1304 2+0 2kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Kateketika I. OHG9901 2+0 2kr, K Dr. Obbágy László x
Katetekika II. OHG9902 2+0 2kr, K Dr. Obbágy László x
Gyakorlati teológia szeminárium OHG9903 0+2 3kr, G Tóthné Kolocsán Ildikó x
Speciális kateketika I. OHG9904 2+0 2kr, K Dr. Obbágy László x
Speciális kateketika II. OHG9905 2+0 2kr, K Dr. Obbágy László x
Speciális kateketika szeminárium I. OHG9906 0+2 3kr, G Dr. Obbágy László x
Speciális kateketika szeminárium II. OHG9907 0+2 3kr, G Dr. Obbágy László x
A hitoktató személyiségfejlődése I. OHG9908 2+0 2kr, G Polgári Bence x
A hitoktató személyiségfejlődése II. OHG9909 2+0 2kr, G Polgári Bence x
Ókeresztény irod. és dogmatört. I. OHP1801 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Ókeresztény irod. és dogmatört. II. OHP1802 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Ének I. (görögkatolikus) OHL1901 1+0 2kr, G Gebri József x
Ének II. (római katolikus) OHL1902 1+0 2kr, G Tirpák Ferenc x
Anyanyelvi kultúra I. OHG9910 1+0 2kr, Min.ai Riczuné Vadász Csilla x
Anyanyelvi kultúra II. OHG9911 1+0 2kr, Min.ai Riczuné Vadász Csilla x
Romológiai alapismeretek OHG9912 2+0 3kr, K Dr. Nagy Andrea x
Szociális és gyermekvédelmi alapismeretek OHG9913 2+0 3kr, K Dr. Morvai Anikó és
Lőw Gábor x
Dogmatika I. – Szentháromságtan OHD1601 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika II. – Eszkatológia OHD1602 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika III. – Istentan, teremtéstan OHD1603 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika IV. – Krisztológia OHD1604 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatörténet I. – Szentháromságtan OHP1503 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós
Dogmatörténet II. – Eszkatológia OHP1504 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós
Dogmatörténet III. – Istentan, teremtéstan OHP1505 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós
Dogmatörténet IV. – Krisztológia OHP1506 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós
Morálteológia I. – Alapfogalmak OHM1701 2+0 3kr, K Dr. Soltész János x
Morálteológia II. – Erények OHM1702 2+0 3kr, K Dr. Soltész János x
Morálteológia III. – Vallásosság OHM1703 2+0 3kr, K Dr. Soltész János x
Egyházjog I. – Bevezetés OHJ1801 2+0 3kr, K Horváth Tamás x
Egyházjog II. – Szentség- és házasságjog OHJ1802 2+0 3kr, K Horváth Tamás x
Görögkatolikus liturgikus ismeretek OHL1903 2+0 2kr, K Nyirán János x
Római katolikus liturgikus ismeretek OHL1904 2+0 2kr, K Bákonyi János x
Szociálteológia OHG9914 2+0 2kr, K Dr. Papp Tibor x
Ökumenizmus OHD1605 2+0 2kr, K Kovács Csaba x
Keleti egyháztan OHD1606 2+0 2kr, K Dr. Dobos András x
Szentségtan I. OHD1607 2+0 3kr, K Dr. Dobos András x
Szentségtan II. OHD1608 2+0 3kr, K Dr. Dobos András x
Pasztorálpszichológia OHG9915 2+0 2kr, K Lipcsák Tamás x
Művészettörténet OHE1305 2+0 2kr, K Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett x
Közigazgatástan, közgazdaságtan OHG9916 2+0 3kr, K Kepics Mihály x
Metodológia alapszeminárium I. OHA2101 2+0 2kr, G Dr. Ivancsó István x
Metodológia alapszeminárium II. OHA2102 2+0 2kr, G Dr. Ivancsó István x
Morálteológiai kérdések szemináriuma (Bioetika) OHM1704 2+0 3kr., K Dr. Soltész János x
Morálteológiai kérdések szemináriuma (időszerű kérdések) OHM1705 0+2 3kr, G Dr. Soltész János x
Filozófiai kérdések szemináriuma OHFI1106 0+2 3kr, G Dr. Gyurkovics Miklós x
Teológiai kérdések szemináriuma OHFI1107 0+2 3kr, G Dr. Kruppa Tamás x
Illemtan OHG9917 1+0 1kr, Min.ai Polgári Bence x
Lelkitanácsadás OHG9918 1+0 3kr., K Dr. Kruppa Tamás x
Média és nevelés OHG9919 2+0 2kr, K Gál Edina x
Közösségi médiahasználat OHG9920 2+0 2kr, Gy Gál Edina x
Kommunikáció OHG9921 2+0 2kr, Gy Verdes Miklós x
Szigorlat I. – Morálteológia OHM1706 0 SZ Dr. Soltész János
Szigorlat II. – Dogmatika OHD1609 0 SZ Lukács Imre
Szakmódszertan I. OHG9922 2+0 2kr, G Verdes Miklós x
Szakmódszertan II. OHG9923 2+0 2kr, G Verdes Miklós x
Szakmai identitás fejlesztése TKO1001 2+0 2kr, Min.ai Tomka Magdolna nővér
Az ember fejlődése TKO1002 2+0 2kr, K Dr. Scmercz István
Tanítás-tanulás I. TKO1103 2+0 2kr, K Verdes Miklós
Tanítás-tanulás II. TKO1108 2+0 2kr, K Czövek Éva
Tanítás-tanulás III. TKO1109 2+0 2kr, G Czövek Éva
Változó iskola – változó társadalom TKO1105 2+0 2kr, K Dr. Schmercz István
Pedagógiai szociálpszichológia TKO1004 2+0 2kr, K Dr. Schmercz István
Tanulói személyiség megismerése TKO1007 2+0 2kr, G Dr. Schmercz István
Személyiség- és egészségpszichológia TKO1006 2+0 2kr, K Tomka Magdolna nővér
Iskolai konfliktusok megoldása TKO1010 2+0 2kr, G Dr. Schmercz István
Multikulturális nevelés gyakorlata TKO1111 2+0 2kr, G Dr. Inántsy-Pap Ágnes
Gyermek szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése TKO1012 2+0 2 kr, G Dr. Schmercz István
Iskolai tanítási gyakorlat I. HITO9001 1kr, G Tóthné Kolocsán Ildikó x
Iskolai tanítási gyakorlat II. HITO9002 1kr, G Tóthné Kolocsán Ildikó x
A tanári mesterség IKT alapjai TKO1113 2+0 2kr, G Dr. Schmercz István
Valláspedagógia TKO1115 2+0 2kr, K Verdes Miklós
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hitoktatása TKO1116 2+0 2kr, G Oláh Gabriella x
SNI-s gyermekek nevelése TKO1117 2+0 2kr, G Dr. Schmercz István x
Iskolai mentálhigiéné TKO1118 2+0 2kr, K Tomka Magdolna nővér
Esetmegbeszélés TKO1119 2+0 2kr, G Dr. Inántsy-Pap Ágnes
Tanterv és módszerelmélet I. TKO1120 2+0 2kr, K Czövek Éva x
Tanterv és módszerelmélet II. TKO1121 2+0 2kr, K Czövek Éva x
Tanári reflexió TKO1122 2+0 2kr, G Dr. Inántsy-Pap Ágnes
Közösségi pedagógiai gyakorlat TKO1114 2kr, G Dr. Schmercz István
Pedagógiai és pszichológiai tanítási gyakorlat TKO1123 2kr, G Dr. Schmercz István
Szakmai zárószigorlat (tanári képesítő szigorlat) OHZ001 0 SZ Dr. Inántsy-Pap Ágnes+ Dr. Schmercz István x
Szakdolgozat I. TKO1136 Témavezető x
Szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenység I. TKO1124 20kr, G Dr. Schmercz István x
Szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenység II. TKO1125 20kr, G Dr. Schmercz István x
Szaktárgy tanításán kívüli oktatási-nevelési tevékenység I. TKO1126 2kr, G Dr. Schmercz István x
Szaktárgy tanításán kívüli oktatási-nevelési tevékenység II. TKO1127 2kr, G Dr. Schmercz István x
Az iskola mint támogató szerv rendszereinek megismerése I. TKO1128 2kr, G Dr. Schmercz István x
Az iskola mint támogató szerv rendszereinek megismerése II. TKO1129 2kr, G Dr. Schmercz István x
Portfólió szeminárium TKO1130 2kr, G Dr. Schmercz István x
Tantárgy-pedagógia követő szeminárium I. TKO1131 1kr, Min.ai Dr. Schmercz István x
Tantárgy-pedagógia követő szeminárium II. TKO1132 1kr, Min.ai Dr. Schmercz István x
Esetmegbeszélő gyakorlat TKO1133 2kr, Min.ai Dr. Inántsy-Pap Ágnes x
Felkészülés a záróvizsgára TKO1134 2kr, Min.ai. Dr. Schmercz István x
Portfólió TKO1135 2kr, G Dr. Schmercz István x