„...véget ért a magyar liturgiáért századokon át folytatott munkánk és küzdelmünk kálvária-útja. Most teljesült az, amire őseink századok óta vágyakoztak, most érlelődött be az ő és a mi reményeink legszebb gyümölcse. November 19-én a Szent Péter bazilikában, az Apostolfejedelem sírja előtt, a világ minden részéből összesereglett több mint 2300 zsinati atya jelenlétében édes magyar anyanyelvünkön mutathattam be a Legszentebb Áldozatot. Szent liturgiánk népünk ajkán élő dallamai a maguk egyszerű szépségében és méltóságában még a távoli földrészek püspökeinek lelkét is megragadták.”

– 1965-ben ezekkel a szavakkal tájékoztatta Dudás Miklós hajdúdorogi püspök egyházmegyéje papságát és híveit arról a történelmi eseményről, melynek ma már ötvenedik évfordulójára emlékezünk.

A magyar nyelv liturgikus használata és annak engedélyeztetése őseink legfontosabb törekvése volt. A Magyarországi Görögkatolikus Sajátjogú Metropolitai Egyház létrejöttéhez vezető hosszú és rögös úton azok a magyar görögkatolikus papok és hívek tették meg az első lépéseket, akik templomaikban a magyar nyelv liturgikus használatát megkezdték és ahhoz minden nehézség ellenére ragaszkodtak. Ezért a magyar nyelv olyan "alappillér", melyre egyházunk önazonossága - a bizánci szertartás és a római Apostoli Székkel való egység mellett - épül. Hálával emlékezünk mindazokra, akik ezen a kálváriaúton kitartóan haladtak előre, s újabb és újabb lépéseket tettek a cél felé. 

1965-ben Dudás Miklós püspök atya rendkívül nehéz politikai helyzetben küzdött egyházunk megmaradásáért. Az 1962 óta zajló II. Vatikáni Zsinat korábbi ülésszakaira a kommunista államhatalom nem engedte ki. A záró ülésszakra is csak diplomáciai okokból kapott kiutazási engedélyt és szigorú megfigyelés mellett vehetett részt az eseményen. Mégis kihasználta ezt szűk lehetőséget arra, hogy egyházunk fejlődését előmozdítsa. Mivel a zsinat már korábban döntött a nemzeti nyelvek liturgikus használatáról, Rómába érkezésekor azonnal kérvényezte a zsinati titkárságon, hogy valamelyik reggel a Szent Péter bazilikában magyarul végezhessen bizánci szertartású Szent Liturgiát. A titkárság Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapját jelölte ki, amivel szép gesztust tett a magyar görögkatolikus püspök és egyháza felé.

A Szent Liturgián készült felvételeken jól látszik Dudás Miklós püspök atya meghatottsága. A sokat szenvedett főpásztor gondviselő Istenünk szeretetének különös jeleként élhette meg azt a pillanatot, melyre a magyar görögkatolikusok oly hosszú ideje vártak, s aminek bekövetkeztére emberi számítás szerint éppen akkor nem lehetett volna számítani.

Az esemény 40. évfordulójára a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola szimpozionnal emlékezett, melynek előadásai innen letölthetők.

Aktualitások

Tudásolimpia-döntő 2016

2016. június 10-én a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán ismét megrendezték a Tudásolimpia döntőjét.A versenyre jelentkezők angol nyelv, német nyelv, magyar nyelv, liturgikus ismeretek...

Dr. Fodor György a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának új dék...

S.E.R. Dr. Veres András egyetemünk Nagykancellárja – a Kari Tanács választása és Rektor Úr felterjesztése alapján - 2016. július 1-jétől Főtisztelendő Dr. Fodor György egyetemi tanár urat nevezte ki a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma. A 2016/1 szám szerzői: Vít Hušek, Palacký Egyetem Olomouc, Csehország

Könyvtárosok Világnapja

Képes beszámoló a Könyvtárosok Világnapja alkalmából tartott rendezvényről.

Nemzeti érték lett főiskolánk könyvtárának antikva gyűjteménye

2016. május 6-án a Városnap keretében tartott ünnepségen vette át a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képviselője a városháza Krúdy termében azt az emléklapot, amely tanúsítja, hogy a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent főiskolánk idegen nyelvű folyóirata, az Eastern Theological Journal legújabb száma, melynek tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Megjelent az Athanasiana 41

Megjelent főiskolánk magyar nyelvű tudományos folyóiratának legújabb száma. Az Athanasiana 41 tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Ötven éve történt: magyar Szent Liturgia a Szent Péter bazilikában

„...véget ért a magyar liturgiáért századokon át folytatott munkánk és küzdelmünk kálvária-útja. Most teljesült az, amire őseink századok óta vágyakoztak, most érlelődött be az ő és a mi reményeink l...

« »

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média