„...véget ért a magyar liturgiáért századokon át folytatott munkánk és küzdelmünk kálvária-útja. Most teljesült az, amire őseink századok óta vágyakoztak, most érlelődött be az ő és a mi reményeink legszebb gyümölcse. November 19-én a Szent Péter bazilikában, az Apostolfejedelem sírja előtt, a világ minden részéből összesereglett több mint 2300 zsinati atya jelenlétében édes magyar anyanyelvünkön mutathattam be a Legszentebb Áldozatot. Szent liturgiánk népünk ajkán élő dallamai a maguk egyszerű szépségében és méltóságában még a távoli földrészek püspökeinek lelkét is megragadták.”

– 1965-ben ezekkel a szavakkal tájékoztatta Dudás Miklós hajdúdorogi püspök egyházmegyéje papságát és híveit arról a történelmi eseményről, melynek ma már ötvenedik évfordulójára emlékezünk.

A magyar nyelv liturgikus használata és annak engedélyeztetése őseink legfontosabb törekvése volt. A Magyarországi Görögkatolikus Sajátjogú Metropolitai Egyház létrejöttéhez vezető hosszú és rögös úton azok a magyar görögkatolikus papok és hívek tették meg az első lépéseket, akik templomaikban a magyar nyelv liturgikus használatát megkezdték és ahhoz minden nehézség ellenére ragaszkodtak. Ezért a magyar nyelv olyan "alappillér", melyre egyházunk önazonossága - a bizánci szertartás és a római Apostoli Székkel való egység mellett - épül. Hálával emlékezünk mindazokra, akik ezen a kálváriaúton kitartóan haladtak előre, s újabb és újabb lépéseket tettek a cél felé. 

1965-ben Dudás Miklós püspök atya rendkívül nehéz politikai helyzetben küzdött egyházunk megmaradásáért. Az 1962 óta zajló II. Vatikáni Zsinat korábbi ülésszakaira a kommunista államhatalom nem engedte ki. A záró ülésszakra is csak diplomáciai okokból kapott kiutazási engedélyt és szigorú megfigyelés mellett vehetett részt az eseményen. Mégis kihasználta ezt szűk lehetőséget arra, hogy egyházunk fejlődését előmozdítsa. Mivel a zsinat már korábban döntött a nemzeti nyelvek liturgikus használatáról, Rómába érkezésekor azonnal kérvényezte a zsinati titkárságon, hogy valamelyik reggel a Szent Péter bazilikában magyarul végezhessen bizánci szertartású Szent Liturgiát. A titkárság Árpád-házi Szent Erzsébet emléknapját jelölte ki, amivel szép gesztust tett a magyar görögkatolikus püspök és egyháza felé.

A Szent Liturgián készült felvételeken jól látszik Dudás Miklós püspök atya meghatottsága. A sokat szenvedett főpásztor gondviselő Istenünk szeretetének különös jeleként élhette meg azt a pillanatot, melyre a magyar görögkatolikusok oly hosszú ideje vártak, s aminek bekövetkeztére emberi számítás szerint éppen akkor nem lehetett volna számítani.

Az esemény 40. évfordulójára a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola szimpozionnal emlékezett, melynek előadásai innen letölthetők.

Aktualitások

Megjelent legújabb kiadványunk

Alexander Schmemann “AZ EUCHARISZTIA. Isten Országának szentsége” című műve Jeviczki Ferenc atya fordításában.

Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciája

2018. február 9-11. között Pécsen, a Pécsi Hittudományi Főiskolán kerül sor a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciájára, melynek programja

Könyvajánló

Hamarosan megkezdjük az előkészületet a Nagyböjtre. A felkészüléshez ajánljuk az alábbi könyvet, mely Alexander Schmemann és Olivier Clement írásait tartalmazza.

Szent Eucharisztia a keleti egyházakban - pályázat

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola a budapesti 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra készülve négyéves országos pályázatsorozatot hirdet

« »

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média