2016. május 6-án a Városnap keretében tartott ünnepségen vette át a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képviselője a városháza Krúdy termében azt az emléklapot, amely tanúsítja, hogy a főiskola könyvtárának régi kézirat és nyomtatványgyűjteménye, mint nemzeti érték felvétetett a Nyíregyházi Települési Értéktárba.

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény lehetőséget biztosít nemzeti értékeink felkutatására, dokumentálására, rendszerezésére és népszerűsítésére. A törvény nyomán 2013-ban megalakult Nyíregyházi Települési Értéktár, melybe jelenleg 25 érték található, köztük Nyíregyháza bokortanyái, az evangélikus nagytemplom, Sóstó Gyógyfürdő, a Múzeumfalú, Krúdy Gyula irodalomtörténeti, Erdész Sándor néprajzi, Eisert Árpád úttörő szívsebészeti tevékenysége, vagy kortársaink közül a Szabolcs és Nyírség néptáncegyüttes és a Cantemus kórus munkássága.

Büszkék lehetünk arra, hogy ezen étékek közé került főiskolánk könyvtárának antikva gyűjteménye is, amely 1.580 kötet régi kéziratot és nyomtatott könyvet, valamint 166 féle folyóiratot tartalmaz. Legrégebbi darabja egy Nürnbergben készült ősnyomtatvány 1481-ből.

Az egyházi szláv, cirill betűs gyűjtemény érdekessége az első teljes cirill betűs nyomtatott biblia, az 1581-es kiadású Osztrogi Biblia, amiből csak néhány darab található Magyarországon, ebből két példány Nyíregyházán. A könyvtárban őrizünk több tucat kéziratot, köztük az egyedülálló a XVI. századi Piricsei Kódexet. A gyűjtemény érdekessége még 11 kottás kézirat, irmológion is. A különgyűjtemény cirill betűs egyházi szláv állományrészéről készült tudományos felmérések egybehangzóan azt hangoztatják, hogy ez hazánk egyik leggazdagabb XVI-XVIII. századi szláv kézirat- és nyomtatványgyűjteménye, amely nemzetközi szinten is figyelemre méltó.

A nem szláv nyelvű anyag 1850 előtt megjelent kiadványokat tartalmaz, melyek között a teológiai munkák, világi tárgyú írások, klasszikusok és reformkori magyar szerzők irodalmi művei is fellelhetők. Egyháztörténetileg a legjelentősebb dokumentum a Krucsay-féle liturgiafordítás Lupess István timári lelkész átírásában (1814).

A Hittudományi Főiskola antikva gyűjteménye egyház-, kultúr-, ipar- és művészettörténeti szempontból is figyelmet érdemel. Emellett nem elhanyagolható helytörténeti értéke sem, hiszen a kötetek származásuk és tulajdonosuk révén kötődnek vidékünkhöz.

dr. Kührner Éva

Aktualitások

Megjelent legújabb kiadványunk

Alexander Schmemann “AZ EUCHARISZTIA. Isten Országának szentsége” című műve Jeviczki Ferenc atya fordításában.

Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciája

2018. február 9-11. között Pécsen, a Pécsi Hittudományi Főiskolán kerül sor a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciájára, melynek programja

Könyvajánló

Hamarosan megkezdjük az előkészületet a Nagyböjtre. A felkészüléshez ajánljuk az alábbi könyvet, mely Alexander Schmemann és Olivier Clement írásait tartalmazza.

Szent Eucharisztia a keleti egyházakban - pályázat

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola a budapesti 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra készülve négyéves országos pályázatsorozatot hirdet

« »

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média