A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola a budapesti 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra készülve négy éves országos pályázatsorozatot hirdet a teológia szakos hall-gatóknak, melynek témája:

A Szent Eucharisztia a keleti egyházakban

A pályázatsorozat tematikája évekre lebontva:

2016-2017: történelem-liturgiatörténet
2017-2018: biblikum-patrológia-szentségtan
2018-2019: morális-pasztorális-kánonjog
2019-2020: liturgika-lelkiségi teológia-művészet

Formai követelmények:


terjedelem: 30 ezer – 50 ezer leütés között

  • A/4-es lapra nyomtatva egy példányban, valamint elektronikus formában CD-re írva Word formátumban
  •  a tudományos műveknél szokásos szakirodalom és metodológia alkalmazása.

 

Elbírálás:


A pályaművek elbírálását a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és más teoló-giai főiskolák professzoraiból összeállított szakmai zsűri végzi.

Kapcsolattartó:
Dr. Ivancsó István, ivancsoi53@gmail.com

Leadási határidő:
minden év április 15-e.

 

Díjazás:


Évenkénti elbírálás alapján


I. díj – 100 ezer forint
II. díj – 60 ezer forint
III. díj – 40 ezer forint

A zsűri döntése alapján a legjobb pályaműveket publikálni fogjuk.

Leadási postacím: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola,
Nyíregyháza, 4400 Bethlen G. u. 13-19.

A pályázat jeligés. A pályaműveket név nélkül, jeligével ellátva kell beküldeni. A pályázati csomagba lezárt borítékban kérjük a személyes adatokat elhelyezni.


Dr. Véghseő Tamás - rektor

Dr. Ivancsó István - kapcsolattartó

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600