A Collectanea Athanasiana sorozat megjelent és tervezett kötetei:

I. Studia

1. Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza 2008. 354 o.

2. Véghseő, Tamás (a cura di): Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza 2009. 331 o.

3. Véghseő Tamás (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010, 374 o.

4. Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, Nyíregyháza 2011, 192 o.

5. Terdik Szilveszter: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez, Nyíregyháza 2011, 198 o.

6. Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky András munkácsi püspök. A Bacsinszky András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza 2014, 288 o.

7. Molnár Ferenc: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és kronológia, Nyíregyháza 2014, 220 o.

8. Marosi István (szerk.): „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez, Nyíregyháza-Beregszász 2019, 400 o., 

9. Baán Izsák - Görföl Tibor - Nacsinák Gergely András - Ötvös Csaba: A Jézus-ima és a keleti szerzetesség. Imaélet a monostorban és azon kívül, Nyíregyháza 2018, 186 o.

10. Véghseő Tamás (szerk.): Hajdúdorog, 1868-2018. Tanulmányok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez, Nyíregyháza 2019, 182 o.

11. Marosi István - Suslik Ádám (szerk.): Az első világháború és a görögkatolikusok. Tanulmánykötet, Nyíregyháza – Beregszász 2020, 186. o.

II. Textus/Fontes

1. A Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve (ford. Rihmer Zoltán), Nyíregyháza 2011, 350 o.

2. Véghseő Tamás - Nyirán János: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) – 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, Nyíregyháza 2012, 288 o.

3. Baán István: Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688), paronaxiai metropolita, munkácsi adminisztrátor – Theophanes Mavrogordatos (1626–1688), Metropolitan of Paronaxia and Administrator of Munkács, Nyíregyháza 2012, 320 o.

4/1. Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1. kötet: 1778–1905, Nyíregyháza 2014, 608 o.

4/2. Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 2. kötet: 1906-1912, Nyíregyháza 2019, 732 o.

4/3. Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 3. kötet: 1912-1916, Nyíregyháza 2019, 856 o.

4/4. Véghseő Tamás: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 4. kötet: 1917-1925, Nyíregyháza 2020, 810 o.

5. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Simon Katalin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014. 574 o. 

6. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, Nyíregyháza 2015, 640 o.

7. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Simon Katalin – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750 –1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza 2015, 800 o.

8/1. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a hajdúvárosok, Nyíregyháza 2016, 584 o.

 8/2. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 2. Abaúj, Zemplén, Szepes, Máramaros vármegyék

 8/3. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 3. A Nagyváradi Egyházmegye

9/1. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 1. Hajdúvárosok, Szabolcs és Szatmár vármegyék, Nyíregyháza, 2017.

9/2. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 2. Abaúj, Torna, Borsod és Gömör vármegyék, Nyíregyháza, 2017.

9/3. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 3. Sáros és Ugocsa vármegyék, Nyíregyháza, 2017.

9/4. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Csorba Noémi: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 4. Ung vármegye, Nyíregyháza, 2017.

9/5. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Ternovácz Adél – Faragó Dávid – Bachusz Dóra: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 5. Bereg vármegye, Nyíregyháza, 2017.

9/6/A Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva – Rácz Balázs Viktor – Kis Iván – Borbás Benjámin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye (első alkötet), Nyíregyháza, 2017.

9/6/B Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva – Rácz Balázs Viktor – Kis Iván – Borbás Benjámin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye (második alkötet), Nyíregyháza, 2017.

13. Baán István: Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius, és munkácsi püspök (1689-1706) levelei – Letters of Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek Missionary, and Bishop of Munkács (1689-1706), Nyíregyháza, 2017.

14/1. Palamasz Szent Gergely: A szent hészükhaszták védelmében. Fordította és jegyzetekkel ellátta: Baán István.

III. Manualia

1. Szabó Péter: A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás, Nyíregyháza 2012, 332 o.

IV. Institutiones

 1. Görögkatolikus Szent Liturgia. Kottás tankönyv, összeállították: Bubnó Tamás, Drabik Zsuzsanna és Szentirmai Róbert, Nyíregyháza 2013, 292 o.

V. Varia

1/1. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között szentelt papjai, Nyíregyháza 2015, 224. o.

2. Ivancsó István: A magyar görög katolikus papság szentelési emlékképeinek gyűjteménye (1914-2007), Nyíregyháza, 2016. 

VI. Ars Sacra Byzantino-carpathiensis

   1. Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században. Művészet és reprezentáció, Nyíregyháza 2014, 320 o.

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600