A Collectanea Athanasiana sorozat megjelent és tervezett kötetei:

I. Studia

1. Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza 2008. 354 o.

2. Véghseő, Tamás (a cura di): Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza 2009. 331 o.

3. Véghseő Tamás (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010, 374 o.

4. Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, Nyíregyháza 2011, 192 o.

5. Terdik Szilveszter: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez, Nyíregyháza 2011, 198 o.

6. Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky András munkácsi püspök. A Bacsinszky András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza 2014, 288 o.

7. Molnár Ferenc: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és kronológia, Nyíregyháza 2014, 220 o.

II. Textus/Fontes

1. A Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve (ford. Rihmer Zoltán), Nyíregyháza 2011, 350 o.

2. Véghseő Tamás - Nyirán János: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) – 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, Nyíregyháza 2012, 288 o.

3. Baán István: Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688), paronaxiai metropolita, munkácsi adminisztrátor – Theophanes Mavrogordatos (1626–1688), Metropolitan of Paronaxia and Administrator of Munkács, Nyíregyháza 2012, 320 o.

4/1. Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1. kötet: 1778–1905, Nyíregyháza 2014, 608 o.

Előkészületben: 4/2. Véghseő Tamás – Katkó Márton Áron: Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 2. kötet: 1906-1914,

5. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Simon Katalin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014. 574 o. 

6. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, Nyíregyháza 2015, 640 o.

7. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Simon Katalin – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 1750 –1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza 2015, 800 o.

8/1. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a hajdúvárosok, Nyíregyháza 2016, 584 o.

 8/2. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 2. Abaúj, Zemplén, Szepes, Máramaros vármegyék

 8/3. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774–1782 között. 3. A Nagyváradi Egyházmegye

9/1. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 1. Hajdúvárosok, Szabolcs és Szatmár vármegyék, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/1

9/2. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 2. Abaúj, Torna, Borsod és Gömör vármegyék, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/2

9/3. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 3. Sáros és Ugocsa vármegyék, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/3

9/4. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Csorba Noémi: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 4. Ung vármegye, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/4

9/5. Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Ternovácz Adél – Faragó Dávid – Bachusz Dóra: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 5. Bereg vármegye, Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/5

9/6/A Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva – Rácz Balázs Viktor – Kis Iván – Borbás Benjámin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye (első alkötet), Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/6/A

9/6/B Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári Katalin – Varga Anett – Lágler Éva – Rácz Balázs Viktor – Kis Iván – Borbás Benjámin: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 6. Zemplén vármegye (második alkötet), Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 9/6/A

13. Baán István: Giovanni Giuseppe De Camillis görög misszionárius, és munkácsi püspök (1689-1706) levelei – Letters of Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek Missionary, and Bishop of Munkács (1689-1706), Nyíregyháza, 2017. Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes, vol. 13.

14/1. Palamasz Szent Gergely: A szent hészükhaszták védelmében. Fordította és jegyzetekkel ellátta: Baán István.

III. Manualia

1. Szabó Péter: A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás, Nyíregyháza 2012, 332 o.

IV. Institutiones

 1. Görögkatolikus Szent Liturgia. Kottás tankönyv, összeállították: Bubnó Tamás, Drabik Zsuzsanna és Szentirmai Róbert, Nyíregyháza 2013, 292 o.

V. Varia

1/1. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között szentelt papjai, Nyíregyháza 2015, 224. o.

Előkészületben: 1/2. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 2. kötet: A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1951 és 2016 között szentelt papjai, 

2. Ivancsó István: A magyar görög katolikus papság szentelési emlékképeinek gyűjteménye (1914-2007), Nyíregyháza, 2016. 

VI. Ars Sacra Byzantino-carpathiensis

   1. Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században. Művészet és reprezentáció, Nyíregyháza 2014, 320 o.

 

Aktualitások

Megjelent legújabb kiadványunk

Alexander Schmemann “AZ EUCHARISZTIA. Isten Országának szentsége” című műve Jeviczki Ferenc atya fordításában.

Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciája

2018. február 9-11. között Pécsen, a Pécsi Hittudományi Főiskolán kerül sor a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciájára, melynek programja

Könyvajánló

Hamarosan megkezdjük az előkészületet a Nagyböjtre. A felkészüléshez ajánljuk az alábbi könyvet, mely Alexander Schmemann és Olivier Clement írásait tartalmazza.

Szent Eucharisztia a keleti egyházakban - pályázat

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola a budapesti 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra készülve négyéves országos pályázatsorozatot hirdet

« »

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média