A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola a Nyíregyházi Egyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár – közismereti tanár szakos képzést kínál az alábbi szakokon:

 • hittanár-nevelő tanár  -  ének-zene tanár
 • hittanár-nevelő tanár  -  magyartanár
 • hittanár-nevelő tanár  -  történelem és állampolgári ismeretek tanára
 • hittanár-nevelő tanár  -  rajz- és vizuális kultúra tanár

A képzés mesterképzés, a képzés időtartama 10 félév.

A képzést csak NAPPALI munkarendben  hirdetjük, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is.

Az önköltség összege: 80.000.- Ft/félév

Felvételi jelentkezés és felvételi eljárás:

Bemeneti feltétel:

 • érettségi
 • keresztlevél
 • parókusi/hitoktatói ajánlás

Felvételi típusa és tartalma:

 • írásbeli
 • szóbeli
 • pályaalkalmassági

A pályaalkalmassági vizsgát a jelentkezők a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán teszik le. 

Írásbeli és szóbeli felvételi vizsga: az általános hittani ismeretek igazolása. 

A felvételi vizsgára a következő könyvekből kell készülni:

 • Magyar Katolikus Katekizmus
 • Ó- és Újszövetségi Szentírás
 • Az Írások szerint (Görögkatolikus Hittankönyvek V. kötet)
 • Velünk az Isten! (Görögkatolikus Hittankönyvek VI. kötet)
 • Szentség a szenteknek (Görögkatolikus Hittankönyvek IV. kötet)

A felvételi vizsgához segédanyag ide kattintva letölthető.

Az írásbeli felvételi vizsga alól kérheti mentesítését az, aki hittan tantárgyból érettségizett. Ez esetben, az érettségi érdemjegy tízszeres szorzata adja az írásbeli vizsga eredményét.

Jelentkezés módja:

Jelentkezni a felvi.hu oldalon keresztül, a központi felvételi eljárás keretében lehet. Valamennyi szakpáros képzést a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola által meghirdetett képzéseknél találja.

A központi felvételi eljárás keretében történt jelentkezést követően kérjük, hogy a főiskola saját jelentkezési lapját is legyen kedves kitöltve a csatolandó dokumentumokkal együtt eljuttatni Intézményünkbe (innen letölthető). 

Jelentkezési határidő:

2017. február 15.

A felvételi pontos időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A képzés végén oklevél csak államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga megszerzését követően bocsátható ki.

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600