A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola vezetésének célja, hogy:

 • a Főiskola a régióban olyan meghatározó szellemi központtá váljon, amelyet a keresztény értékrend, a minőségtudat, a társadalmi felelősség értékrendje és az azt megtestesítő tevékenység és aktivitás jellemez,
 • az oktatás és a kutatás terén különös figyelmet kapjon a bizánci teológiai, liturgikus, egyházfegyelmi és lelkiségi hagyomány, valamint a görögkatolikus történelem és kulturális örökség tudományos igényű megismerése és megismertetése,
 • a bizánci teológiai, liturgikus, egyházfegyelmi és lelkiségi hagyomány, valamint a görögkatolikus történelem és kulturális örökség kutatása hazai és nemzetközi együttműködésben végzett szervezett projektek, a kutatási eredmények disszeminációja és nemzetköziesítése révén valósuljon meg,
 • a Magyar Görögkatolikus Egyház egyetlen felsőoktatási intézményeként a Főiskola jelentős mértékben járuljon hozzá a hiteles bizánci hagyomány feltárásához és ezáltal a Magyar Görögkatolikus Egyház teológiai szemléletének, liturgikus és egyházfegyelmi gyakorlatának megújításához,
 • az intézmény képzési szerkezetében és kínálatában jelenjenek meg a Magyar Görögkatolikus egyház lelkipásztori, oktatási, nevelési és szociális intézményeinek sajátos igényei,
 • a szomszédos országok görögkatolikus egyházaival, s azok intézményeivel a közös bizánci hagyomány alapjaira építkezve szoros oktatási és kutatási együttműködés épüljön ki,
 • a szomszédos országokban élő magyar görögkatolikus közösségek számára a Főiskola kiemelt képzőhellyé és kulturális-szellemi referenciaközponttá váljon.

Annak érdekében, hogy a Főiskolán a képzés, a hitéleti tevékenység, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék, biztosítva legyen ezek folyamatos tökéletesítése, ennek eredményeképpen magas színvonalú tudást és képességet igazoló oklevél kerüljön kiadásra, a Főiskola vezetése a teljes tevékenységi körre vonatkozó minőségbiztosítási rendszert határoz meg.

Minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével a Főiskola azt biztosítja, hogy a hazai és a nemzetközi hitéleti tevékenységek területén, illetve a munkaerőpiacon hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsen hallgatói részére.

Mindezen célok elérése érdekében a Főiskola:

 • képzési és kutatási tevékenysége fejlesztése érdekében minőségbiztosítási rendszert épít ki;
 • minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a Felsőoktatási Törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások szerint;
 • a minőségfejlesztést és a humán erőforrás menedzsment követelmény rendszerét szorosan összehangolja, hogy munkatársai a hitéleti, oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények közötti versenyben kiemelkedő képességűekké váljanak;
 • a minőségfejlesztés és az intézményfejlesztés stratégiai elemeit hatékony és hatásos módon integrálja.
 • A Főiskola vezetése arra ösztönzi munkatársait:
 • hogy a minőségpolitikát megismerjék;
 • életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítsanak;
 • ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék;

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola vezetése elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

Nyíregyháza, 2012. január 10.

 

Aktualitások

Tudásolimpia-döntő 2016

2016. június 10-én a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán ismét megrendezték a Tudásolimpia döntőjét.A versenyre jelentkezők angol nyelv, német nyelv, magyar nyelv, liturgikus ismeretek...

Dr. Fodor György a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának új dék...

S.E.R. Dr. Veres András egyetemünk Nagykancellárja – a Kari Tanács választása és Rektor Úr felterjesztése alapján - 2016. július 1-jétől Főtisztelendő Dr. Fodor György egyetemi tanár urat nevezte ki a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma. A 2016/1 szám szerzői: Vít Hušek, Palacký Egyetem Olomouc, Csehország

Könyvtárosok Világnapja

Képes beszámoló a Könyvtárosok Világnapja alkalmából tartott rendezvényről.

Nemzeti érték lett főiskolánk könyvtárának antikva gyűjteménye

2016. május 6-án a Városnap keretében tartott ünnepségen vette át a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képviselője a városháza Krúdy termében azt az emléklapot, amely tanúsítja, hogy a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent főiskolánk idegen nyelvű folyóirata, az Eastern Theological Journal legújabb száma, melynek tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Megjelent az Athanasiana 41

Megjelent főiskolánk magyar nyelvű tudományos folyóiratának legújabb száma. Az Athanasiana 41 tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Ötven éve történt: magyar Szent Liturgia a Szent Péter bazilikában

„...véget ért a magyar liturgiáért századokon át folytatott munkánk és küzdelmünk kálvária-útja. Most teljesült az, amire őseink századok óta vágyakoztak, most érlelődött be az ő és a mi reményeink l...

« »

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média