A szak elvégzésével megszerezhető szakképzettség: kántor.

A képzés alapképzés, a képzés időtartama 6 félév.

A képzést csak NAPPALI munkarendben hirdetjük, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is.

Az önköltség összege nappali tagozaton: 40.000.- Ft/félév

Felvételi jelentkezés és felvételi eljárás:

Bemeneti feltétel:

 • érettségi
 • keresztlevél
 • parókusi/hitoktatói ajánlás

Felvételi típusa és tartalma:

 • írásbeli
 • szóbeli
 • zenei

Zenei vizsga:

Éneklés:

 • 20, a jelölt által szabadon választott görögkatolikus liturgikus tétel éneklése kívülről (sem kottás kiadvány, sem énekeskönyv nem használható). A jelölt által összeírt, a tételek címeit tartalmazó lista alapján a felvételi bizottság választja ki a meghallgatandó tételeket.
 • az ún. hat zsoltár (hexapsalmos: 3., 37., 62., 87., 102, 142. zsoltárok) énekbeszéddel (recitálás) történő elmondása imakönyvből
 • 20, a jelölt által kiválasztott, különböző stíluskörből való magyar népdal éneklése kívülről, Kodály Zoltán-Vargyas Lajos: A magyar népzene c. könyvéből. A jelölt által összeírt, a népdalok címeit tartalmazó lista alapján a felvételi bizottság választja ki a meghallgatandó dalokat.
 • a bizottság által kijelölt apostoli szakasz átnézés utáni recitálása egy hangon, vagy a szokásos recitáló dallamformákban
 • Egyszerű műdal, népdalfeldolgozás, vagy kisebb ária élményszerű előadása kívülről, zongorakísérettel (kísérőt biztosítunk)

Szolfézs

 • ismernie kell a hangneveket és egyszerű dallamot (népdal nehézségűt) első látásra leénekelni (maximum 2#-2b-s hangnemekben)
 • ismernie kell a szolmizációs hangokat és egyszerű dallamot (népdal nehézségűt)első látásra leszolmizálni (maximum 2# - 2b-s hangnemekben)
 • ismernie kell a hangközöket prímtől-oktávig, s adott hangra ezeket énekelni tudni
 • énekelt, vagy zongorán eljátszott dallamot dúdolva visszaénekelni, majd szolmizálva, vagy hangnévvel reprodukálni

Hangszer

Ha a jelölt bármilyen hangszeren tanult korábban, erről a tudásról a bizottság előtt adjon számot. (5 darabot, vagy tételt jelöljön meg a repertoárjából, melyekből a bizottság választ)

Írásbeli és szóbeli felvételi vizsga:

 • az általános hittani ismeretek igazolása.

A hittani felvételi vizsgára a következő könyvekből kell készülni:

 • Magyar Katolikus Katekizmus
 • Ó- és Újszövetségi Szentírás
 • Az Írások szerint (Görögkatolikus Hittankönyvek V. kötet)
 • Velünk az Isten! (Görögkatolikus Hittankönyvek VI. kötet)
 • Szentség a szenteknek (Görögkatolikus Hittankönyvek IV. kötet)

A felvételi vizsgához segédanyag ide kattintva letölthető.

Jelentkezés módja:

A jelentkezés és a felvételi belső felvételi eljárás keretében történik, nem része a központi felvételi eljárásnak.

A jelentkezőknek a főiskola saját jelentkezési lapját kell kitölteniük (innen letölthető) és azt az alábbi mellékletekkel ellátva a főiskola címére beküldeniük.

Csatolandó mellékletek: érettségi, nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, igazolványkép, keresztlevél, hitoktatói/paróchusi ajánlás, önéletrajz, adókártya másolata, TAJ-kártya másolata, befizetés igazoló csekk vagy átutalási bizonylat másolata

A felvételi eljárás díja: 3.000,- Ft. Az összeget a főiskola számlaszámára (11100702-19204893-36000001) kell befizetni.

A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkezési lappal együtt a csatolandó dokumentumok is megérkeznek és a felvételi eljárás összege is befizetésre került.

Jelentkezési határidő:

2017. február 15.

A felvételi pontos időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.

Az oklevél csak államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga megszerzését követően bocsátható ki.

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600