A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával közösen felvételt hirdet Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési (BA) szakra.

ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Tanulmányi és Karrier-követési Osztály, Beregszász, Kossuth tér 6.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

• Képzési terület: hittudomány
• A képzés helye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
• Felvételi keretszám: 30 fő
• Képzési költség: a felvételt nyert hallgatók részére ingyenes
• A képzés időtartama: 6 félév
• A képzés formája: levelező munkarend, kb. 6 szombat/félév
• Képzés rendszere a Főiskolán: Ukrajnában államilag nem akkreditált program keretében, egy félévben – mintatantervtől függően – kb. 6 teológiai tantárgy előadással és 3 teológiai tantárgy szemináriumi jelleggel
• A képzésben az vehet részt, aki sikeres felvételi vizsgát tesz; a felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli felvételi vizsga az Ó- és Újszövetségi Szentírás, a szertartástani ismeretek és a katekizmus alapismereteiből tartalmaz kérdéseket, míg a szóbeli vizsga alkalmával alapvető hittani ismeretekből kapnak kérdéseket a jelentkezők, valamint a belső motiváció alapján kerül sor az elbeszélgetésre
• Az Oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése, szakdolgozat készítése és záróvizsgán való megvédése, valamint a záróvizsga letétele és egy középfokú komplex nyelvvizsga megléte szükséges.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:


• Kitöltött jelentkezési lap (+ ajánlás, önéletrajz, keresztlevél, motivációs levél)
• Érettségi bizonyítvány
• Személyi igazolvány egyszerű másolata
• 4 db igazolványkép
• Jelentkezni 2019. augusztus 20-ig lehet, minden munkanapon reggel 8 órától 17 óráig (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán)
• A felvételi vizsga időpontja: 2019. augusztus 30.

 

A felkészüléshez ajánlott irodalom:


• Az Írások szerint (Görögkatolikus Hittankönyvek V. kötete)
• Velünk az Isten! (Görögkatolikus Hittankönyvek VI. kötete)
• Szentség a szenteknek (Görögkatolikus Hittankönyvek IV. kötete)
• Dicsérjétek az Urat! című hittankönyv (a római katolikusoknak)
• Magyar Katolikus Katekizmus

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média