• 2-4 félév (nappali és levelező tagozaton egyaránt).
  • Egyetemi szintű diploma, mely pedagógus végzettséget ad.
  • Az ehhez szükséges tanári követelményeket a Nyíregyházi Főiskolával való együttműködés szabályozza.
  • A képzés a már hittanár-tanár szakos diplomával rendelkezők számára 2 félév, míg csak hittanár, vagy teológus szakos diplomával rendelkezők esetében 4 félév.
  • A képzésre jelentkezők számára a tanterv összeállítása egyénileg történik, előképzettségük figyelembevételével.

A mesterképzésbe való belépés feltétele:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak: a katekéta-lelkipásztori munkatárs szak. Más alapszakról való belépés esetén (akár első, akár második tanári szakképzettségként veszik fel a hittanár-nevelő tanári mesterszakot) a belépés feltétele legalább 50 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből: alapozó filozófiai ismeretek, szisztematikus teológiai ismeretek, történeti teológiai ismeretek, biblikus teológiai ismeretek, gyakorlati teológiai ismeretek. Mindkét esetben a bemenet feltétele a pedagógiai és pszichológiai alapozó tanulmányok elvégzése (10 kredit).

A képzés a Bologna-rendszer bevezetésével került hirdetésre. Az osztott pedagógus-képzés kivezetésével ezen szak a 2016/2017. tanévben hirdetődik és indul utoljára.

Tantárgyleírások

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média