Egységes, osztatlan mesterszak. A képzés ideje 4+1 év. Az egyszakos képzés nappali és levelező tagozaton egyaránt elérhető. A szak elvégzése után a hallgatók pedagógus-végzettséget igazoló, általános iskolai tanári diplomát kapnak. A szakhoz tartozó tanári követelményeket (pedagógiai és pszichológiai modulokat) a Nyíregyházi Egyetem biztosítja az 1992. óta fennálló együttműködési megállapodás alapján. A szak elvégezhető szakpáros képzésben is, nappali tagozaton. A Nyíregyházi Egyetemmel való együttműködés alapján a szak a következő négy közismereti tanári szakkal párosítható:

  • magyar nyelv és irodalom szakos tanár
  • történelme szakos tanár
  • ének-zene szakos tanár
  • rajz szakos tanár

A szakpáros képzésre jelentkező hallgatók a 4+1 év elvégzése után kétszakos tanári diplomát kapnak, mely nagymértékben növeli elhelyezkedési esélyüket.

Tantárgyleírások

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média