Az osztott tanárképzés megszüntetését követően indult útjára az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak mind nappali, mind pedig levelező tagozaton 4+1 éves képzésben. A szakon diplomát szerzők mesterszakos pedagógus diplomát kapnak, mely a hitoktatáson túl nevelőtanári állás betöltésére is feljogosítja tulajdonosát. A diploma birtokában a végzett általános és középiskolában is hitoktathat, valamint kollégiumi nevelőtanári vagy napközis állást is betölthet.

Az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak szakpáros képzésben is végezhető, nappali tagozaton. A Nyíregyházi Egyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján a hittanár-nevelőtanár szak mellé a következő közismereti szakok választhatók:

  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem
  • rajz
  • ének-zene

2021 szeptemberétől a Miskolci Egyetemmel együttműködve a hittanár-nevelőtanár szak mellé a következő szakpárok választhatók:

  • magyartanár 4+1év / 5+1 év
  • történelem és állampolgári ismeretek tanára 4+1év / 5+1 év
  • földrajz tanár 4+1év / 5+1 év
  • angol nyelv és kultúra tanára 4+1év / 5+1 évnémet nyelv és kultúra tanára 4+1év / 5+1 év
  • etikatanár 4+1 év
  • média-, mozgókép- és kommunikációtanár 4+1 év

 

Intézményünkben a pályaalkalmassági vizsga folyamatáról a központi felvételi tájékoztatóban megjelent „A tanárképzésről” szóló ismertető az irányadó. 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2013A_AOF/3_a_felsooktatasrol/32_nehany_kepzesrol/323_tanarkepzesrol?itemNo=5

 

       A jelentkezési lap innen letölthető.

 

FONTOS: A kétszakos képzésre a felvi.hu oldalon kell elektronikus formában benyújtani a jelentkezést, a képzésre történő felvételi a központi felvételi eljárás részét képezi!

 

Jelentkezési lapok:

Tantárgyleírások

Mintatanterv

Mintatanterv (pdf)

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600