Az osztott tanárképzés megszüntetését követően indult útjára az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak mind nappali, mind pedig levelező tagozaton 4+1 éves képzésben. A szakon diplomát szerzők mesterszakos pedagógus diplomát kapnak, mely a hitoktatáson túl nevelőtanári állás betöltésére is feljogosítja tulajdonosát. A diploma birtokában a végzett általános és középiskolában is hitoktathat, valamint kollégiumi nevelőtanári, vagy napközis állást is betölthet.

Az osztatlan hittanár-nevelőtanár szak szakpáros képzésben is végezhető, nappali tagozaton. A Nyíregyházi Egyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján a hittanár-nevelőtanár szak mellé a következő közismereti szakok választhatók:

  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem
  • rajz
  • ének-zene

A szakpáros képzésre az általános felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni 2020. február 15-ig.

Az egyszakos képzés jelentkezési határideje: 2020. május 25.

A képzés államilag támogatott formában, vagy önköltséges finanszírozásban (összege: 100.000 Ft/félév) is végezhető.

Intézményünkben a pályaalkalmassági vizsga folyamatáról a központi felvételi tájékoztatóban megjelent „A tanárképzésről” szóló ismertető az irányadó. 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2013A_AOF/3_a_felsooktatasrol/32_nehany_kepzesrol/323_tanarkepzesrol?itemNo=5

Jelentkezési lap

Tantárgyleírások

Mintatanterv

Mintatanterv (pdf)

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600