Osztatlan képzésű teológus mesterszak a hittudományi képzési terület legeredetibb és legsajátosabb képzési ága, semmiféle más szak keretei közé nem illeszthető be szakirányként.

A Magyar Katolikus Egyháznak fontos szerepe van a magyar társadalomban. Tagjainak épp ezért megfelelő szakmai és tudományos felkészültséggel kell rendelkezniük.

Intézményünk a Rómában található Pápai Keleti Intézethez affiliálódott 1995. május 26-án, majd 2006-ban megkapta a második fokozatot, az úgynevezett aggregációt, amelynek kereteiben már licencia-képzést is folytathatunk. A 2018-ban lezajlott szenszéki felülvizsgálat eredményeként az aggregáció 2018 októberében újabb öt évre megújításra került.

Az osztatlan katolikus teológus szak tantárgyi struktúrája a Katolikus Nevelés Kongregációja „Sapientia Christiana” kezdetű rendelkezésének alapelveire épül, s ezért teljes összhangba kerül az Apostoli Szentszék Nevelésügyi Kongregációja 392/2005. sz. körlevelével is, mely szerint a teológiai fakultások hármas ciklusa megfelel a Bologna-folyamat három akadémiai fokozatának. Viszont, hogy e képzés a nemzeti felsőoktatási rendszerhez illeszkedjen, szükséges volt az osztatlan teológus képzés megvalósítása.

Ez a szak nyújt egyedül lehetőséget a hitéleti szakok közül doktori képzésbe való belépésre. Ehhez teljesíteni kell az általános előkészítésen túl a „releváns modulokat” különösen a biblikus nyelveket és a speciális kollégiumokat, szemináriumokat, melyek biztosítják a doktori ciklusba történő belépést.

Görögkatolikus egyházunknak egyre nagyobb számban van szüksége megfelelően képzett papokra és világi teológusokra. Ennek az igénynek igyekeztünk eddig és a jövőben is eleget tenni.

A képesítési követelményekben megfogalmazottak ismeretében a képzés célja:

  • elméleti síkon felkészíteni a papi hivatásra 
  • felkészíteni a teológiai tudományok magas szintű művelésére, a legkiválóbbaknál megfelelő alapot teremteni a tudományos fokozatok (licenciátus, doktorátus) megszerzéséhez;
  • olyan vallási műveltség átadása, amely által a görögkatolikus papok és teológusok mint keresztény értelmiségiek a korszerű keresztény gondolkodást tudják képviselni a társadalmi élet különböző területein.

A szak levelező és nappali tagozaton is végezhető a civil teológusok számára.

Részükre a képzési idő: 10 félév.

Tantárgyleírások

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média