1. A főiskola területén elérhető adatbázisok

ATLA  - teljes szövegű vallástudományi adatbázis

http://search.ebscohost.com

 

Akadémiai folyóiratok - A kiadó gondozásában megjelenő periodikák teljes szövege

http://www.akademiai.com

 

Akadémiai Szótárcsomag - nyelvi és szakszótárakat tartalmazó adatbázis

http://eisz.szotar.org

 

ADT - Arcanum Digitális Tudománytár - archív tudományos folyóiratok teljes szövegének gyűjteménye

http://adtplus.arcanum.hu 

 

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum - a magyar nemzeti műsorszolgáltatók kötelespéldány-archívum, filmeket, rádióműsorokat tartalmaz

nava.hu

 

 2. Szabad elérésű adatbázisok

 2.1 Bibliográfiák, repertóriumok

MTMT - Magyar Tudományos Művek Tára

https://www.mtmt.hu

A hazai kutatók tudományos munkásságát feltáró adatbázis.

Kapcsolattartó: dr. Kührner Éva, adminisztrátor: Mártonné Gebri Lucia  

 

MNB - Magyar Nemzeti Bibliográfia

A hazánkban megjelent valamennyi dokumentum bibliográfiai regisztrálása

http://mnb.oszk.hu/

 

IKER 

Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma - 1988-2002 között dolgoz fel folyóiratokat

http://w3.oszk.hu/rep.htm

 

Bibliographia Hungarica 

Magyar írók külföldön bármely nyelven megjelent műveinek bibliográfiai adatai

http://demeter.oszk.hu/d.php?a=ix

 

EPA

Elektronikus Periodika Archívum - Magyar vonatkozású multidiszciplináris időszaki kiadványok archívuma

http://epa.oszk.hu/

 

HUMANUS

Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa

http://www.oszk.hu/humanus/

 

MATARKA

Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa

http://www.matarka.hu/

 

Ennek a 3 adatbázisnak közös keresője

EHM 

http://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=0

 

2.2 Teljes szövegű adatbázisok

 

Magyar Elektronikus Könyvtár – MEK 

Magyar multidiszciplináris szövegarchívum

http://www.mek.oszk.hu/

 

HUNGARICANA – közgyűjteményi portál

A hazai közgyűjtemények digitalizált anyagait tartalmazza

https://hungaricana.hu/

 

Google books    

Multidiszciplináris teljes szövegű könyvek adatbázisa ingyen olvasható vagy megvásárolható példányokkal

https://books.google.com

 

DOAB - Directory of Open Access Books

Idegen nyelvű tudományos szakkönyvet tartalmazó teljes szövegű adatbázis.

http://www.doabooks.org/

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Lektorált, idegen nyelvű, multidiszciplináris folyóiratgyűjtemény

https://doaj.org/

 

REAL – REpository of the Academy's Library

MTA repozitóriuma a támogatott kutatási programok keretében készült publikációk teljes szövegével

http://real.mtak.hu/

 

MTDA - Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma

1945 előtti magyar társadalomtudományi kiadványok teljes szövegű gyűjteménye

http://mtda.hu/

 

Europeana -  Európai Digitális Könyvtár

Az európai kulturális gyűjteményekben őrzött digitalizált képek, szövegek, hanganyagok és videók

www.europeana.eu

 

Digitális tankönyvtár - Elektronikus tankönyvek, folyóiratok, ábrák és illusztrációk, videók

http://www.tankonyvtar.hu/hu

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600