Konferenciák

Az intézményük által rendezett konferenciák részleteit az alábbi tematikus bontásban ismerheti meg:

Szisztematikus teológiai konferenciák Liturgikus konferenciák
Erkölcstani konferenciák Egyházjogi konferenciák
Egyháztörténeti konferenciák Patrisztikus konferenciák
Ökumenikus konferenciák Lelkipásztori konferenciák
Nyelvoktatási konferenciák Egyházzenei konferenciák

 

Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával 2009. április 1-én alakult meg intézményünkben a "Görögkatolikus Örökség" Kutatócsoport. A támogatók 2012. március 31-ig finanszírozzák a kutatócsoport NNF 78739. sz. és 8559. sz.

"A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése"

című kutatási programját.

A kutatócsoport vezetője: 

Dr. Véghseő Tamás, főiskolai tanár, 

Tagjai:

Nyirán János, főiskolai adjunktus 

Dr. Terdik Szilveszter múzeológus, 

Ivancsó Lilla Anna egyetemi hallgató.

2013-2017 között a kutatócsoport OTKA-támogatással valósítja meg a K108780 Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18–20. század) című kutatási projektet.

A kutatócsoport vezetője: 

Dr. Véghseő Tamás, főiskolai tanár, 

Tagjai:

Dr. Terdik Szilveszter múzeológus, 

Földvári Katalin tudományos munkatárs,

Majchrics Tiborné levéltáros

 

A kutatócsoport honlapja: www.byzantinohungarica.hu

 

Bizánci Teológiai Műhely

A Bizánci Teológiai Műhely feladata a keleti teológia tudományos igényű vizsgálata.

A Műhely vezetője: Dr. Seszták István, főiskolai tanár.

 

Tanulmányok, dolgozatok

 

Urbán Evariszt: Az isteni Liturgia értékelése a keleti tradícióban
Urbán Evariszt: Fő irányvonalak napjaink orthodox antropológiájában
Urbán Evariszt: Szent Baszileiosz integrált antropológiája a byz-bas anafórában az alexandriai teológiai hagyománykör felhasználásával

 

Liturgikus Műhely

Célkitűzés

 • Cél: egy olyan műhelymunka megvalósítása, amelyen meghatározott liturgikus témák feldolgozására és megvitatására kerül sor.
 • A Liturgikus Műhely nem csupán tudományos megközelítés útján, hanem gyakorlati szempontokat is figyelembe véve igyekszik a meghívottak ismeretét bővíteni.

Működésre vonatkozó gyakorlati kérdések

 • Koordinációs munka: Dobos András (MEx), Nyirán János (Hd).
 • Betagozódás: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.
 • Rendszeresség: évi két alkalommal, tavasszal és ősszel egy-egy nap.
 • A kijelölt liturgikus témák bemutatása 4-6 előadó feladata, akik 30-45 perces ismertetője után egy bőséges diszkussziónak is teret engedünk. A megvitatandó kérdésekhez előzetesen tanulmányokat is közreadunk, amelyek alapján már előzetesen is lehetőség nyílik tanulmányozni az adott témákat.
 • Elsődlegesen megszólított személyek: a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus áldozópapjai és diakónusai, valamint a környező görögkatolikus egyházmegyék magyar ajkú papjai, de a Liturgikus Műhely nem zárja ki a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola érdeklődő hallgatóit sem.

Megjelenési forma

 • Meghívás és tájékoztatás a papi levelezőlistán (gkplista@gorogkatolikus.hu) történik, igény szerint internetes vitafórumot is létrehozunk.
 • Előadások felvétele és közzététele a főiskola honlapján (www.atanaz.hu).

Témák

 • A Liturgikus Műhely első összejövetelét 2013. március 6-án tartotta a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, melynek témája a beavató szentségek és a nagyböjti időszak sajátosságai voltak. (Részletes program csatolva).
 •  2013 őszén (október vége, november eleje) várható a következő összejövetel, témája az alábbiak közül lesz kiválasztva.
 •  Témák: (1.) részletes liturgiamagyarázat, (2.) liturgikus antropológia, (3.) liturgikus könyvek aktuális kiadásainak ismertetése és tárgyalása, (4.) a szentségek kiszolgáltatásának teológiai háttere és gyakorlati szempontjai.

 

Aktualitások

Tudásolimpia-döntő 2016

2016. június 10-én a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán ismét megrendezték a Tudásolimpia döntőjét.A versenyre jelentkezők angol nyelv, német nyelv, magyar nyelv, liturgikus ismeretek...

Dr. Fodor György a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának új dék...

S.E.R. Dr. Veres András egyetemünk Nagykancellárja – a Kari Tanács választása és Rektor Úr felterjesztése alapján - 2016. július 1-jétől Főtisztelendő Dr. Fodor György egyetemi tanár urat nevezte ki a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma. A 2016/1 szám szerzői: Vít Hušek, Palacký Egyetem Olomouc, Csehország

Könyvtárosok Világnapja

Képes beszámoló a Könyvtárosok Világnapja alkalmából tartott rendezvényről.

Nemzeti érték lett főiskolánk könyvtárának antikva gyűjteménye

2016. május 6-án a Városnap keretében tartott ünnepségen vette át a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képviselője a városháza Krúdy termében azt az emléklapot, amely tanúsítja, hogy a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent főiskolánk idegen nyelvű folyóirata, az Eastern Theological Journal legújabb száma, melynek tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Megjelent az Athanasiana 41

Megjelent főiskolánk magyar nyelvű tudományos folyóiratának legújabb száma. Az Athanasiana 41 tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Ötven éve történt: magyar Szent Liturgia a Szent Péter bazilikában

„...véget ért a magyar liturgiáért századokon át folytatott munkánk és küzdelmünk kálvária-útja. Most teljesült az, amire őseink századok óta vágyakoztak, most érlelődött be az ő és a mi reményeink l...

« »

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média