Konferenciák

Az intézményük által rendezett konferenciák részleteit az alábbi tematikus bontásban ismerheti meg:

Szisztematikus teológiai konferenciák Liturgikus konferenciák
Erkölcstani konferenciák Egyházjogi konferenciák
Egyháztörténeti konferenciák Patrisztikus konferenciák
Ökumenikus konferenciák Lelkipásztori konferenciák
Nyelvoktatási konferenciák Egyházzenei konferenciák

 

Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával 2009. április 1-én alakult meg intézményünkben a "Görögkatolikus Örökség" Kutatócsoport. Több OTKA/NKFIH-támogatott projekt után 2018. július 1-től a kutatócsoport MTA-Lendület kutatócsoportként működik.

 

A kutatócsoport honlapja: www.byzantinohungarica.com

 

Bizánci Teológiai Műhely

A Bizánci Teológiai Műhely feladata a keleti teológia tudományos igényű vizsgálata.

A Műhely vezetője: Dr. Seszták István, főiskolai tanár.

 

Tanulmányok, dolgozatok

 

Urbán Evariszt: Az isteni Liturgia értékelése a keleti tradícióban
Urbán Evariszt: Fő irányvonalak napjaink orthodox antropológiájában
Urbán Evariszt: Szent Baszileiosz integrált antropológiája a byz-bas anafórában az alexandriai teológiai hagyománykör felhasználásával

 

Liturgikus Műhely

Célkitűzés

 • Cél: egy olyan műhelymunka megvalósítása, amelyen meghatározott liturgikus témák feldolgozására és megvitatására kerül sor.
 • A Liturgikus Műhely nem csupán tudományos megközelítés útján, hanem gyakorlati szempontokat is figyelembe véve igyekszik a meghívottak ismeretét bővíteni.

Működésre vonatkozó gyakorlati kérdések

 • Koordinációs munka: Dr. Dobos András, Nyirán János.
 • Betagozódás: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.
 • Rendszeresség: évi két alkalommal, tavasszal és ősszel egy-egy nap.
 • A kijelölt liturgikus témák bemutatása 4-6 előadó feladata, akik 30-45 perces ismertetője után egy bőséges diszkussziónak is teret engedünk. A megvitatandó kérdésekhez előzetesen tanulmányokat is közreadunk, amelyek alapján már előzetesen is lehetőség nyílik tanulmányozni az adott témákat.
 • Elsődlegesen megszólított személyek: a Görögkatolikus Metropólia áldozópapjai és diakónusai, valamint a környező görögkatolikus egyházmegyék magyar ajkú papjai, de a Liturgikus Műhely nem zárja ki a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola érdeklődő hallgatóit sem.

Megjelenési forma

 • Meghívás és tájékoztatás a papi levelezőlistán (gkplista@gorogkatolikus.hu) történik, igény szerint internetes vitafórumot is létrehozunk.
 • Előadások felvétele és közzététele a főiskola honlapján (www.szentatanaz.hu).

Témák

 • A Liturgikus Műhely első összejövetelét 2013. március 6-án tartotta a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, melynek témája a beavató szentségek és a nagyböjti időszak sajátosságai voltak.
 •  2013 őszén (október vége, november eleje) várható a következő összejövetel, témája az alábbiak közül lesz kiválasztva.
 •  Témák: (1.) részletes liturgiamagyarázat, (2.) liturgikus antropológia, (3.) liturgikus könyvek aktuális kiadásainak ismertetése és tárgyalása, (4.) a szentségek kiszolgáltatásának teológiai háttere és gyakorlati szempontjai.

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600