Konferenciák

Az intézményük által rendezett konferenciák részleteit az alábbi tematikus bontásban ismerheti meg:

Szisztematikus teológiai konferenciák Liturgikus konferenciák
Erkölcstani konferenciák Egyházjogi konferenciák
Egyháztörténeti konferenciák Patrisztikus konferenciák
Ökumenikus konferenciák Lelkipásztori konferenciák
Nyelvoktatási konferenciák Egyházzenei konferenciák

 

Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával 2009. április 1-én alakult meg intézményünkben a "Görögkatolikus Örökség" Kutatócsoport. A támogatók 2012. március 31-ig finanszírozzák a kutatócsoport NNF 78739. sz. és 8559. sz.

"A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése"

című kutatási programját.

A kutatócsoport vezetője: 

Dr. Véghseő Tamás, főiskolai tanár, 

Tagjai:

Nyirán János, főiskolai adjunktus 

Dr. Terdik Szilveszter múzeológus, 

Ivancsó Lilla Anna egyetemi hallgató.

2013-2017 között a kutatócsoport OTKA-támogatással valósítja meg a K108780 Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18–20. század) című kutatási projektet.

A kutatócsoport vezetője: 

Dr. Véghseő Tamás, főiskolai tanár, 

Tagjai:

Dr. Terdik Szilveszter múzeológus, 

Földvári Katalin tudományos munkatárs,

Majchrics Tiborné levéltáros

 

A kutatócsoport honlapja: www.byzantinohungarica.hu

 

Bizánci Teológiai Műhely

A Bizánci Teológiai Műhely feladata a keleti teológia tudományos igényű vizsgálata.

A Műhely vezetője: Dr. Seszták István, főiskolai tanár.

 

Tanulmányok, dolgozatok

 

Urbán Evariszt: Az isteni Liturgia értékelése a keleti tradícióban
Urbán Evariszt: Fő irányvonalak napjaink orthodox antropológiájában
Urbán Evariszt: Szent Baszileiosz integrált antropológiája a byz-bas anafórában az alexandriai teológiai hagyománykör felhasználásával

 

Liturgikus Műhely

Célkitűzés

 • Cél: egy olyan műhelymunka megvalósítása, amelyen meghatározott liturgikus témák feldolgozására és megvitatására kerül sor.
 • A Liturgikus Műhely nem csupán tudományos megközelítés útján, hanem gyakorlati szempontokat is figyelembe véve igyekszik a meghívottak ismeretét bővíteni.

Működésre vonatkozó gyakorlati kérdések

 • Koordinációs munka: Dobos András (MEx), Nyirán János (Hd).
 • Betagozódás: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola.
 • Rendszeresség: évi két alkalommal, tavasszal és ősszel egy-egy nap.
 • A kijelölt liturgikus témák bemutatása 4-6 előadó feladata, akik 30-45 perces ismertetője után egy bőséges diszkussziónak is teret engedünk. A megvitatandó kérdésekhez előzetesen tanulmányokat is közreadunk, amelyek alapján már előzetesen is lehetőség nyílik tanulmányozni az adott témákat.
 • Elsődlegesen megszólított személyek: a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus áldozópapjai és diakónusai, valamint a környező görögkatolikus egyházmegyék magyar ajkú papjai, de a Liturgikus Műhely nem zárja ki a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola érdeklődő hallgatóit sem.

Megjelenési forma

 • Meghívás és tájékoztatás a papi levelezőlistán (gkplista@gorogkatolikus.hu) történik, igény szerint internetes vitafórumot is létrehozunk.
 • Előadások felvétele és közzététele a főiskola honlapján (www.atanaz.hu).

Témák

 • A Liturgikus Műhely első összejövetelét 2013. március 6-án tartotta a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán, melynek témája a beavató szentségek és a nagyböjti időszak sajátosságai voltak. (Részletes program csatolva).
 •  2013 őszén (október vége, november eleje) várható a következő összejövetel, témája az alábbiak közül lesz kiválasztva.
 •  Témák: (1.) részletes liturgiamagyarázat, (2.) liturgikus antropológia, (3.) liturgikus könyvek aktuális kiadásainak ismertetése és tárgyalása, (4.) a szentségek kiszolgáltatásának teológiai háttere és gyakorlati szempontjai.

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média