Ivancsó István, Görög katolikus szertartástan

A görög katolikus szertartástan alapvető ismereteket ad a görög katolikus egyház liturgiáját megismerni szándékozóknak. Leíró módon tárja elő a mondanivalóját. Tárgyalja a liturgikus helyeket, eszközöket, a legfontosabb szertartási elemeket. Ugyancsak bemutatja a liturgikus időt is: a napi szertartásoktól kezdve a heti, havi és évi cikluson át, az ünnepekkel és ünnepi időszakokkal. A szentségek és a szentelmények tárgyalása zárja a kötetet.

Nyíregyháza, 1997, 216 p. Második kiadás: 2000, 228. o. ISBN 963 00 3489 1

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.

A magyar görögkatolikusság körlevélben közölt liturgikus rendelkezéseinek forrásgyűjteménye

szerk. Ivancsó István

A cím elárulja a tartalmat. Rövid bevezető után a könyv püspökeink liturgikus rendelkezéseit tartalmazza (a legszélesebb értelemben), az egyházmegyei körlevelekből összegyűjtve. Így nem csak egyszerű ismeretszerzésre alkalmas, hanem kiváló segítséget nyújt ahhoz is, hogy nem kell a körlevelekben keresgélni egy-egy témát. A könyvben való eligazodást a címek alapján részletes tartalomjegyzék, valamint mutató segíti elő.

Nyíregyháza, 1998, 429 p. ISBN 963 03 7420 X

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.

Ivancsó István, Görög katolikus liturgika

A görög katolikus liturgika, pontosabban liturgikus teológia Jézus Krisztus húsvéti misztériuma szempontjából tárgyalja a napi istentiszteleteket. Első részében általános bevezetést ad a témába, a második részében pedig ennek alapján a nyolc istentiszteletet elemzi. Tárgyalási módja szisztematikus. – Nem csak a teológiai hallgatóknak ajánlatos, hanem mindenkinek, akit érdekel a bizánci liturgia szelleme.

Nyíregyháza, 1999, 310 p. ISBN 963 03 8121 4

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.

Ivancsó István, Szinopszis a magyar nyelvű bizánci liturgia emlékeiről (1690-1999)

Nyíregyháza, 1999, 37 p. ISBN 963 03 8120 6

Ivancsó István, Görög katolikus kislexikon

A legfontosabb címszavakat tárgyalja a liturgikus kislexikon. Megmarad a görög katolikus egyház kebelében, az ortodox gyakorlatra csak minimálisan van figyelemmel. Sok kép is díszíti ezt a második kiadást Timkó Imre volt megyéspüspök illusztrációiból.

Nyíregyháza, 2. kiadás, 2001, 82 p. ISBN 963 04 7501 4

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.

Liturgikus konkondancia a „Dicsérjétek az Urat” című görög katolikus énekeskönyv oktoéchoszához

szerk. Ivancsó István.

A jelenleg használatban lévő görög katolikus énekeskönyvünkben található szombatra és vasárnapra szóló énekeiből állt össze ez a könyv. Minden szó előfordulási helyét hozza, mégpedig egy-egy rövid szövegbe ágyazva. Így nagy segítséget nyújt nem csak a liturgikus szakembereknek, hanem azoknak is, akik egy-egy témakörben el akarnak mélyedni, s nem utolsó sorban azoknak, akik liturgikus szentbeszédre készülnek.

Nyíregyháza, 2001, 193 p. ISBN 963 00 7416 8

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.

Ivancsó István, A keleti liturgiák

A kötet alapvető ismertetést nyújt az öt nagy rítuscsaládhoz tartozó liturgiákról. Sok kép és sok liturgikus szöveg illusztrálja. Magyar nyelven nem létezik még egy ilyen könyv, amely a kopt, az etióp, a káld, a malabár, a malankár, a maronita, a szír és a bizánci liturgiát mutatja be. Minden egyes fejezetben az illető egyház (ortodox és katolikus részének) történetét vázolja fel először. Aztán a liturgia menetének leírása következik. Végül az adott liturgia sajátosságait veszi sorra, pontokba szedve.

Nyíregyháza, 2002, 137 p. ISBN 963 204 354 5

Ivancsó István,Görög katolikus liturgikus kiadványaink dokumentációja I. Nyomtatásban megjelent művek,

Nyíregyháza 2006, XXXII + 1019 p. ISBN 963 86650 9 2 ö ISBN 963 87 101 0 1 (I. kötet)

Ivancsó Bazil, Bibliográfia Ivancsó István műveiről 1978-2006 között,

Nyíregyháza 2006, 153 p. ISSN 1786-2639 ISBN-10: 963-87101-5-2 ISBN-13: 978-87101-5-4

Ivancsó István, Az Aranyszájú-liturgia végzésének módja liturgikus dokumentumaink tükrében

A Liturgia végzésének módját mutatja be a könyv a legrészletesebb rubrikális előírásokat tartalmazó liturgikus könyvekből, illetve püspöki rendelkezésekből. A módszer teljes egészében analitikus. Így a bemutatáson kívül mást nem is tartalmaz, viszont a liturgikus reform útján való elinduláshoz elengedhetetlen.

Nyíregyháza 2008, 157 p. ISSN 1786-2639 ISBN 978-963-87809-0-4

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.

Ivancsó István,Görög katolikus liturgikus kiadványaink dokumentációja II. Egyéb művek,

Nyíregyháza ISBN 963 87 101 1 X (II. kötet), Nyíregyháza 2008,

 

 

Aktualitások

Tudásolimpia-döntő 2016

2016. június 10-én a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán ismét megrendezték a Tudásolimpia döntőjét.A versenyre jelentkezők angol nyelv, német nyelv, magyar nyelv, liturgikus ismeretek...

Dr. Fodor György a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának új dék...

S.E.R. Dr. Veres András egyetemünk Nagykancellárja – a Kari Tanács választása és Rektor Úr felterjesztése alapján - 2016. július 1-jétől Főtisztelendő Dr. Fodor György egyetemi tanár urat nevezte ki a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma. A 2016/1 szám szerzői: Vít Hušek, Palacký Egyetem Olomouc, Csehország

Könyvtárosok Világnapja

Képes beszámoló a Könyvtárosok Világnapja alkalmából tartott rendezvényről.

Nemzeti érték lett főiskolánk könyvtárának antikva gyűjteménye

2016. május 6-án a Városnap keretében tartott ünnepségen vette át a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képviselője a városháza Krúdy termében azt az emléklapot, amely tanúsítja, hogy a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent főiskolánk idegen nyelvű folyóirata, az Eastern Theological Journal legújabb száma, melynek tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Megjelent az Athanasiana 41

Megjelent főiskolánk magyar nyelvű tudományos folyóiratának legújabb száma. Az Athanasiana 41 tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Ötven éve történt: magyar Szent Liturgia a Szent Péter bazilikában

„...véget ért a magyar liturgiáért századokon át folytatott munkánk és küzdelmünk kálvária-útja. Most teljesült az, amire őseink századok óta vágyakoztak, most érlelődött be az ő és a mi reményeink l...

« »

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média