A Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság szeretettel vár minden érdeklődőt következő programjára, február 22-én 16,30 órakor a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermébe.

Az előadás címe: Baziliták a diktatúrában. Túlélési stratégiák 1950-1989 között.

Előadó: Földvári Katalin, tudományos munkatárs, a Bessenyei Társaság tagja

A Nagy Szent Bazil Rend a 18. század első felében kezdte meg működését Máriapócson, monostoruk 1751-re készült el. A rend tagjai fontos szerepet töltöttek be a kegyhely életében, hiszen nemcsak pasztorális, hanem oktatási tevékenységet is folytattak. 1935-ben, Dudás Miklós püspöksége idején, öt bazilissza nővér érkezett a településre, rendházuk 1940-ben épült fel. A nővérek miseruhákat varrtak, részt vettek a kegytemplom gondozásában és tanítottak a máriapócsi Nagy Szent Bazil Rendi Általános Iskolában. 1945-ben árvaházat, majd 1946-ban Leánynevelő Intézetet nyitottak.

 

Az bazilita atyák és bazilissza nővérek 1950-ig szolgálták a kegyhelyet, ekkor azonban a szeptember 4-én megjelent törvényerejű rendelettel a pártállam megfosztotta a Rendet működési engedélyétől. A 39 szerzetesnek és nővérnek decemberig el kellett hagynia a monostort, melynek épületét később államosították, a továbbiakban szociális otthonként működött. A rend csak 1989-ben szerveződhetett újjá.

Az 1950-1989 közötti időszak a Nagy Szent Bazil Rend történetének egy feltáratlan szakasza, a szerzetesi sorsokat ismertető munkákban nem olvashatunk a keleti szerzetesek élettörténeteiről. Előadásomban azt mutatom be az egyes életutakon keresztül, hogy a máriapócsi kegyhely bazilita atyái milyen megoldási stratégiákat alkalmaztak a rend feloszlatása és újraszervezése közötti krízishelyzetre.     

 

 

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média