A szak elvégzésével megszerezhető szakképzettség: okleveles katolikus hittanár-nevelő tanár.

A képzés mesterképzés, a képzés időtartama 10 félév.

A képzést NAPPALI és LEVELEZŐ munkarendben is hirdetjük, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is.

Az önköltség összege: 80.000.- Ft/félév

Felvételi jelentkezés és felvételi eljárás:

Bemeneti feltétel:

 • érettségi
 • keresztlevél
 • parókusi/hitoktatói ajánlás

Felvételi típusa és tartalma:

 • írásbeli
 • szóbeli
 • pályaalkalmassági

A pályaalkalmassági vizsgát a jelentkezők a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán teszik le. 

Írásbeli és szóbeli felvételi vizsga: az általános hittani ismeretek igazolása. 

A felvételi vizsgára a következő könyvekből kell készülni:

 • Magyar Katolikus Katekizmus
 • Ó- és Újszövetségi Szentírás
 • Az Írások szerint (Görögkatolikus Hittankönyvek V. kötet)
 • Velünk az Isten! (Görögkatolikus Hittankönyvek VI. kötet)
 • Szentség a szenteknek (Görögkatolikus Hittankönyvek IV. kötet)

A felvételi vizsgához segédanyag ide kattintva letölthető.

Az írásbeli felvételi vizsga alól kérheti mentesítését az, aki hittan tantárgyból érettségizett. Ez esetben, az érettségi érdemjegy tízszeres szorzata adja az írásbeli vizsga eredményét.

Jelentkezés módja:

A jelentkezés és a felvételi belső felvételi eljárás keretében történik, nem része a központi felvételi eljárásnak.

A jelentkezőknek a főiskola saját jelentkezési lapját kell kitölteniük (innen letölthető) és azt az alábbi mellékletekkel ellátva a főiskola címére beküldeniük.

Csatolandó mellékletek: érettségi, nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, igazolványkép, keresztlevél,  hitoktatói/parókusi ajánlás, önéletrajz, adókártya másolata, TAJ-kártya másolata, befizetés igazoló csekk vagy átutalási bizonylat másolata

A felvételi eljárás díja: 3.000,- Ft. Az összeget a főiskola számlaszámára (11100702-19204893-36000001) kell befizetni.

A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkezési lappal együtt a csatolandó dokumentumok is megérkeznek és a felvételi eljárás összege is befizetésre került.

Jelentkezési határidő:

 • nappali tagozaton: 2017. február 15.
 • levelező tagozaton: 2017. május 25.

A felvételi pontos időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A képzés végén oklevél csak államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga megszerzését követően bocsátható ki.

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600