2017 szeptemberében Főiskolánk rövid ciklusú hittanár-nevelő tanár képzést indít. A szak elvégzésével megszerezhető szakképzettség: okleveles katolikus hittanár-nevelő tanár, mely végzettség a különböző szintű hitoktatásra ad jogosítványt, valamint nevelőtanári állás betöltésére is feljogosít.

A képzés mesterképzés, a képzés időtartama az előképzettségtől függően: 2/4/5 félév.

A képzést levelező munkarendben hirdetjük, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is.

Az önköltség összege: 120.000.- Ft/félév

A képzésre az alábbi diplomák birtokában lehet jelentkezni: 

Előképzettség

A rövid ciklusú képzés időtartama Megszerzendő kreditek száma

Teológus végzettség

2 félév 60 kredit

főiskolai hittanár végzettség

2 félév 60 kredit

Tanári (bármilyen szakos) végzettség

4 félév 120 kredit

Gyógypedagógus végzettség

4 félév 120 kredit

Tanító, óvodapedagógus, szakoktató végzettség

5 félév 150 kredit

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

4 félév 120 kredit

 

A felvételi vizsga az előképzettség figyelembe vételével a következőképpen alakul:

Teológus, hittanár és katekéta-lelkipásztori munkatárs végzettséggel jelentkezők esetében:

  • tanári alkalmassági vizsga, melynek során a bizottság megismeri a jelentkező motivációját

Pedagógus (tanár, tanító, szakoktató, gyógypedagógus, óvodapedagógus) végzettséggel rendelkezők esetében:

  • szóbeli felvételi vizsga: általános katolikus hittani ismeretek
  • tanári alkalmassági vizsga, melynek során a bizottság megismeri a jelentkező motivációját

A jelentkezőknek a főiskola saját jelentkezési lapját kell kitölteniük (innen letölthető) és azt az  alábbi mellékletekkel ellátva a főiskola címére beküldeniük.

Csatolandó mellékletek: nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, igazolványkép,, leckekönyv másolata, diploma másolata, motivációs levél, önéletrajz, adókártya másolata, TAJ-kártya másolata, befizetés igazoló csekk vagy átutalási bizonylat másolata

A felvételi eljárás díja: 3.000,- Ft. Az összeget a főiskola számlaszámára (11100702-19204893-36000001) kell befizetni.

A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkezési lappal együtt a csatolandó dokumentumok is megérkeznek és a felvételi eljárás összege is befizetésre került.

Jelentkezési határidő:

2017. május 25.

A felvételi pontos időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A képzés végén oklevél csak államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga megszerzését követően bocsátható ki.

 

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600