Születési év: 1948.

Elérhetőség: schmercz.istvan@gmail.com

Egyetemi tanulmányok

Kossuth Lajos Tudományegyetem

Szakképzettség

kémia-fizika-technika szakos középiskolai tanár

pedagógia szakos előadó

pszichodráma vezető

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA):

CSc /neveléstudomány – Pedagógiai szociálpszichológia, PhD /Educational Sciences 1995.

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő):

 1. Pedagógiai szociálpszichológia: 15 év 
 2. Kreatív attitűd: 10 év 
 3. Pszichodráma: 5 év 
 4. Konfliktuspszichológia: 5 év 
 5. Szociálpszichológia: 5év 
 6. Kutatásmódszertan 9 év

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • Két, Magyarország több főiskoláján is használt tankönyvnek („A tanulói személyiség megismerése”, „Pedagógiai szociálpszichológia”) vagyok a szerkesztője, több, a főiskolán használt tankönyvnek a társszerzője.
 • A kutatás-módszertan I. és II. tankönyvek társszerzője vagyok, melyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a közoktatási vezető szakirányú továbbképzésén használnak.
 • Társadalomtudományi kutatások című tankönyvnek a társszerzője.
 • 3 nemzetközi és 4 hazai nemzetközi kongresszuson tartottam előadást pedagógiai szociálpszichológiai kutatásaimból. A belföldi szakmai tanácskozásokon rendszeresen szerepelek.

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);

 • Sajátos pedagógiai pszichológiai ismeretek. BME, Budapest, 2015. Közreműködés. társszerző.
 • Kutatás a képzés szolgálatában. In:Varga Lajos (szerk.): Húsz éves a közoktatási vezetőképzés 101-218.o. Gergely László Alapítvány, Miskolc, 2014. Közreműködés: társszerző.

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)

 • Az osztályfőnök közösségszervező nevelőmunkája, Bölcsészdoktori értekezés Debrecen, 1981.
 • Értékszocializáció az osztályban Kandidátusi értekezés.  Nyíregyháza, 1993.
 • Az iskolai kedvezőtlen csoporthelyzetet jellemző értékorientációk és attitűdök 
 • Budapest-Szolnok, 1995. 309-314.o.
 • Tanulók helye az osztályban <Módszertani Közlemények XXXVI./3.  (1996) 91-97.o.
 • A tanulói kreativitás fejlesztése 

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:

 • Magyar Pszichológiai Társaság (tag)
 • Magyar Pedagógiai Társaság (tag)
 • Magyar Tehetséggondozó Társaság (tag)

Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10008772

 

 

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600