A szak elvégzésével megszerezhető szakképzettség: okleveles katolikus teológus.

A képzés mesterképzés, a képzés időtartama 10 félév.

A képzést NAPPALI és LEVELEZŐ munkarendben is hirdetjük, önköltséges és állami ösztöndíjas formában is.

Az önköltség összege nappali tagozaton: 50.000.- Ft/félév

Az önköltség összege levelező tagozaton: 70.000.- Ft/félév

Felvételi jelentkezés és felvételi eljárás:

Bemeneti feltétel:

  • érettségi
  • keresztlevél
  • parókusi/hitoktatói ajánlás

Felvételi típusa és tartalma:

Írásbeli és szóbeli felvételi vizsga: az általános hittani ismeretek igazolása. 

A felvételi vizsgára a következő könyvekből kell készülni:

  • Magyar Katolikus Katekizmus
  • Ó- és Újszövetségi Szentírás
  • Az Írások szerint (Görögkatolikus Hittankönyvek V. kötet)
  • Velünk az Isten! (Görögkatolikus Hittankönyvek VI. kötet)
  • Szentség a szenteknek (Görögkatolikus Hittankönyvek IV. kötet)

A felvételi vizsgához segédanyag ide kattintva letölthető.

Jelentkezés módja:

A jelentkezés és a felvételi belső felvételi eljárás keretében történik, nem része a központi felvételi eljárásnak.

A jelentkezőknek a főiskola saját jelentkezési lapját kell kitölteniük (innen letölthető: nappali, levelező) és azt az alábbi mellékletekkel ellátva a főiskola címére beküldeniük.

Csatolandó mellékletek: érettségi, nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, igazolványkép, keresztlevél, hitoktatói/parókusi ajánlás, önéletrajz, adókártya másolata, TAJ-kártya másolata, befizetés igazoló csekk vagy átutalási bizonylat másolata

A felvételi eljárás díja: 3.000,- Ft. Az összeget a főiskola számlaszámára (11100702-19204893-36000001) kell befizetni.

A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkezési lappal együtt a csatolandó dokumentumok is megérkeznek és a felvételi eljárás összege is befizetésre került.

Jelentkezési határidő:

  • nappali tagozaton: 2017. február 15.
  • levelező tagozaton: 2017. május 25.

A felvételi pontos időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A képzés végén oklevél csak államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga megszerzését követően bocsátható ki.

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600