A szak elvégzésével megszerezhető szakképzettség: okleveles katolikus teológus-lelkész. 

A képzés mesterképzés, a képzés időtartama 12 félév.

A képzést csak NAPPALI munkarendben hirdetjük a görögkatolikus metropólia papnövendékei számára.

Felvételi jelentkezés és felvételi eljárás

Bemeneti feltétel:

 • érettségi
 • keresztlevél
 • parókusi/hitoktatói ajánlás
 • szülők egyházi házassági anyakönyvi kivonata

Felvételi típusa és tartalma:

 • írásbeli
 • szóbeli
 • alkalmassági

Alkalmassági vizsga: orvosi és pszichológiai vizsgálat

Írásbeli és szóbeli felvételi vizsga: az általános hittani ismeretek igazolása. 

A felvételi vizsgára a következő könyvekből kell készülni:

 • Magyar Katolikus Katekizmus
 • Ó- és Újszövetségi Szentírás
 • Az Írások szerint (Görögkatolikus Hittankönyvek V. kötet)
 • Velünk az Isten! (Görögkatolikus Hittankönyvek VI. kötet)
 • Szentség a szenteknek (Görögkatolikus Hittankönyvek IV. kötet)

A felvételi vizsgához segédanyag ide kattintva letölthető.

Jelentkezés módja:

A jelentkezés és a felvételi belső felvételi eljárás keretében történik, nem része a központi felvételi eljárásnak.

A jelentkezőknek a főiskola saját jelentkezési lapját kell kitölteniük (innen letölthető) és azt saját kezűleg írt kérvény és az alábbi mellékletek kíséretében az illetékes görögkatolikus főpásztornak kell beküldeniük. 

 • a Hajdúdorogi Főegyházmegye papnövendékei közé jelentkezők Kocsis Fülöp érsek-metropolitának (4025 Debrecen, Petőfi tér 8.), 
 • a Miskolci Egyházmegye papnövendékei közé jelentkezők dr. Orosz Atanáz megyéspüspöknek (3503 Miskolc, Pf.: 111.),
 • a Nyíregyházi Egyházmegye papnövendékei közé jelentkezők Szocska A. Ábel apostoli kormányzónak (4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.)

Csatolandó mellékletek: érettségi, nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, igazolványkép, keresztlevél, szülők házassági anyakönyvi kivonata, hitoktatói/parókusi ajánlás, önéletrajz, adókártya másolata, TAJ-kártya másolata, befizetés igazoló csekk vagy átutalási bizonylat másolata

A felvételi eljárás díja: 3.000,- Ft. Az összeget a főiskola számlaszámára (11100702-19204893-36000001) kell befizetni.

A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkezési lappal együtt a csatolandó dokumentumok is megérkeznek és a felvételi eljárás összege is befizetésre került.

Jelentkezési határidő:

2017. február 15.

A felvételi pontos időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A képzés végén oklevél csak államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga megszerzését követően bocsátható ki.

 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600