A Theolingua államilag elismert, háromfokozatú, kétnyelvű egyházi szaknyelvi vizsga, mely angol, német és olasz nyelvekből tehető le a Vizsgaközpontban, és a Vizsgahelyeken.

Az állami elismertség (akkreditáció) azt jelenti, hogy a Theolingua vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül a legfontosabbak – a nyelvtudáson kívül – a felsőfokú intézményekbe való jelentkezés pontszámának emelése, a diploma (illetve a PhD) feltételének teljesítése és a nyelvpótlék-jogosultság megszerzése.

A Theolingua egyházi szaknyelvi anyaggal bővített kétnyelvű nyelvvizsga a vizsgázók tudását, nyelvi készségeit három szinten - alap-, közép- és felső- fokon – méri, az Európai Unióban használatos B1, B2 és C1 szintnek megfelelően.

A vizsgafeladatok típusa és terjedelme igazodik az adott szint követelményrendszeréhez, és tükrözi a fent említett három szinten elvárt nyelvi készségeket.

Bővebben

Vizsgaszabályzat

Aktuális időpontok

 

 

Elérhetőség

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

 

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.

Postacím: H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.

Tel./fax: (42) 597-600, 06-20-576-26-26

E-mail: atanaz@atanaz.hu,

inantsypapagnes@gmail.com

 

A Vizsgaközpont : Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátus

 

Postacím: 1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet 109.

Tel.: 1/ 483-2918

Fax: 1/ 483-2917

E-mail: theolingua@kre.hu

 

Nyomtatványok

Jelentkezési lap
Betekintési kérelem
Felülvizsgálati kérelem
Vizsgahalasztási kérelem
Vizsgalemondási kérelem

 

Speciális igényű vizsgázók

Annak érdekében, hogy a Vizsgaközpont figyelembe vegye a fogyatékosságot a vizsga lebonyolítása és szervezése során, a fogyatékkal élő vizsgázónak egyedi kérelmet (a Jelentkezési lapon) és érvényes szakértői igazolást kell benyújtania a Vizsgaközpont vezetőjéhez, aki köteles erre írásban válaszolni, és lehetőség szerint gondoskodni arról, hogy a fogyatékkal élő vizsgázó számára fogyatékosságának megfelelő vizsgakörülményeket teremtsen. Annak a jelentkezőnek, aki nem képes valamelyik részvizsgát (szóbeli vagy írásbeli) letenni, mert olyan súlyos a fogyatékossága (pl. siket), a Vizsgaközpont nem köteles azt a részvizsgát megszervezni.

 

1. Mozgássérültek, mozgáskorlátozottak:

Minden Theolingua vizsgahelyen biztosítva van a vizsga helyszínének megközelíthetősége mozgássérültek és mozgáskorlátozottak számára is.

2. Gyengénlátók, vakok:

Számukra, fogyatékosságuk mértékében, biztosítunk egy külön vizsgatermet, és két speciálisan felkészített vizsgáztatót, akik a vizsgafeladatok felolvasásával, és a vizsgázó által diktáltak pontos leírásával, mindennemű azonnali értékelést kizárva segítik a fogyatékossággal élőt. A kép alapján történő beszélgetési, ill. önálló témakifejtési feladatokat egy kapcsolódó szakmai témakör tárgyalásával kell helyettesíteni.

3. Halláskárosodottak, siketek:

Számukra, fogyatékosságuk mértékében, biztosítunk egy külön vizsgatermet, amely szükség szerint speciális kihangosító berendezésekkel rendelkezik (illetve a nyelvi laborban megfelelően működő kihangosító van), valamint két speciálisan felkészített vizsgáztatót.

4. Diszlexia, diszgráfia:

Számukra, fogyatékosságuk mértékében, speciális vizsgáztatási körülményeket biztosítunk, külön vizsgateremben, két, speciálisan felkészített vizsgáztatóval. 1 évnél régebbi igazolás is elfogadható. Írásbeli formátuma: drapp vagy világossárga alapon fekete/kék Arial 14 font nagyságú betűk, dupla sorköz. Többletidő: minden 500 leütésnél hosszabb olvasást igénylő szövegnél, illetve feladatnál 30%-kal több időt biztosítunk. Helyesírás: ha a szerkezeti validitást nem veszélyezteti, nem értékelendő. Segédeszközök használata: ha a szakvélemény jelzi, engedélyezzük szövegszerkesztő használatát 300 leütésnél hosszabb szövegalkotást igénylő feladatoknál (esetleg helyesírás-ellenőrző programmal). Használhat elektronikus szótárat. Szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai lassabban beszélnek, a vizsgázó visszakérdezhet. 

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
+36 42 597-600