A Theolingua államilag elismert, háromfokozatú, kétnyelvű egyházi szaknyelvi vizsga, mely angol, német és olasz nyelvekből tehető le a Vizsgaközpontban, és a Vizsgahelyeken.

Az állami elismertség (akkreditáció) azt jelenti, hogy a Theolingua vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül a legfontosabbak – a nyelvtudáson kívül – a felsőfokú intézményekbe való jelentkezés pontszámának emelése, a diploma (illetve a PhD) feltételének teljesítése és a nyelvpótlék-jogosultság megszerzése.

A Theolingua egyházi szaknyelvi anyaggal bővített kétnyelvű nyelvvizsga a vizsgázók tudását, nyelvi készségeit három szinten - alap-, közép- és felső- fokon – méri, az Európai Unióban használatos B1, B2 és C1 szintnek megfelelően.

A vizsgafeladatok típusa és terjedelme igazodik az adott szint követelményrendszeréhez, és tükrözi a fent említett három szinten elvárt nyelvi készségeket.

Bővebben

Vizsgaszabályzat

Aktuális időpontok

 

 

Elérhetőség

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

 

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.

Postacím: H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.

Tel./fax: (42) 597-600, 06-20-576-26-26

E-mail: atanaz@atanaz.hu,

inantsypapagnes@gmail.com

 

A Vizsgaközpont : Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátus

 

Postacím: 1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet 109.

Tel.: 1/ 483-2918

Fax: 1/ 483-2917

E-mail: theolingua@kre.hu

 

Nyomtatványok

Jelentkezési lap
Betekintési kérelem
Felülvizsgálati kérelem
Vizsgahalasztási kérelem
Vizsgalemondási kérelem

 

Speciális igényű vizsgázók

Annak érdekében, hogy a Vizsgaközpont figyelembe vegye a fogyatékosságot a vizsga lebonyolítása és szervezése során, a fogyatékkal élő vizsgázónak egyedi kérelmet (a Jelentkezési lapon) és érvényes szakértői igazolást kell benyújtania a Vizsgaközpont vezetőjéhez, aki köteles erre írásban válaszolni, és lehetőség szerint gondoskodni arról, hogy a fogyatékkal élő vizsgázó számára fogyatékosságának megfelelő vizsgakörülményeket teremtsen. Annak a jelentkezőnek, aki nem képes valamelyik részvizsgát (szóbeli vagy írásbeli) letenni, mert olyan súlyos a fogyatékossága (pl. siket), a Vizsgaközpont nem köteles azt a részvizsgát megszervezni.

 

1. Mozgássérültek, mozgáskorlátozottak:

Minden Theolingua vizsgahelyen biztosítva van a vizsga helyszínének megközelíthetősége mozgássérültek és mozgáskorlátozottak számára is.

2. Gyengénlátók, vakok:

Számukra, fogyatékosságuk mértékében, biztosítunk egy külön vizsgatermet, és két speciálisan felkészített vizsgáztatót, akik a vizsgafeladatok felolvasásával, és a vizsgázó által diktáltak pontos leírásával, mindennemű azonnali értékelést kizárva segítik a fogyatékossággal élőt. A kép alapján történő beszélgetési, ill. önálló témakifejtési feladatokat egy kapcsolódó szakmai témakör tárgyalásával kell helyettesíteni.

3. Halláskárosodottak, siketek:

Számukra, fogyatékosságuk mértékében, biztosítunk egy külön vizsgatermet, amely szükség szerint speciális kihangosító berendezésekkel rendelkezik (illetve a nyelvi laborban megfelelően működő kihangosító van), valamint két speciálisan felkészített vizsgáztatót.

4. Diszlexia, diszgráfia:

Számukra, fogyatékosságuk mértékében, speciális vizsgáztatási körülményeket biztosítunk, külön vizsgateremben, két, speciálisan felkészített vizsgáztatóval. 1 évnél régebbi igazolás is elfogadható. Írásbeli formátuma: drapp vagy világossárga alapon fekete/kék Arial 14 font nagyságú betűk, dupla sorköz. Többletidő: minden 500 leütésnél hosszabb olvasást igénylő szövegnél, illetve feladatnál 30%-kal több időt biztosítunk. Helyesírás: ha a szerkezeti validitást nem veszélyezteti, nem értékelendő. Segédeszközök használata: ha a szakvélemény jelzi, engedélyezzük szövegszerkesztő használatát 300 leütésnél hosszabb szövegalkotást igénylő feladatoknál (esetleg helyesírás-ellenőrző programmal). Használhat elektronikus szótárat. Szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai lassabban beszélnek, a vizsgázó visszakérdezhet. 

Aktualitások

Tudásolimpia-döntő 2016

2016. június 10-én a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán ismét megrendezték a Tudásolimpia döntőjét.A versenyre jelentkezők angol nyelv, német nyelv, magyar nyelv, liturgikus ismeretek...

Dr. Fodor György a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának új dék...

S.E.R. Dr. Veres András egyetemünk Nagykancellárja – a Kari Tanács választása és Rektor Úr felterjesztése alapján - 2016. július 1-jétől Főtisztelendő Dr. Fodor György egyetemi tanár urat nevezte ki a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma. A 2016/1 szám szerzői: Vít Hušek, Palacký Egyetem Olomouc, Csehország

Könyvtárosok Világnapja

Képes beszámoló a Könyvtárosok Világnapja alkalmából tartott rendezvényről.

Nemzeti érték lett főiskolánk könyvtárának antikva gyűjteménye

2016. május 6-án a Városnap keretében tartott ünnepségen vette át a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képviselője a városháza Krúdy termében azt az emléklapot, amely tanúsítja, hogy a...

Megjelent az Eastern Theological Journal legújabb száma

Megjelent főiskolánk idegen nyelvű folyóirata, az Eastern Theological Journal legújabb száma, melynek tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Megjelent az Athanasiana 41

Megjelent főiskolánk magyar nyelvű tudományos folyóiratának legújabb száma. Az Athanasiana 41 tartalomjegyzéke ide kattintva letölthető.

Ötven éve történt: magyar Szent Liturgia a Szent Péter bazilikában

„...véget ért a magyar liturgiáért századokon át folytatott munkánk és küzdelmünk kálvária-útja. Most teljesült az, amire őseink századok óta vágyakoztak, most érlelődött be az ő és a mi reményeink l...

« »

Linkajánló


Kapcsolat


H-4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 303.
+36 42 597-600
+36 30 440 0001

Közösségi média