Kántor alapszak mintatanterve
Tantárgy neve Tantárgy-kód óraszám ea. + gy. Kredit, számonkérés Tantárgyfelelős oktató Helyettesítő tantárgy Meghirdetés féléve
I. II. III. IV. V. VI.
Metodológia KATE1001 0+2 2kr, K Dr. Ivancsó István x
Filozófiatörténet I. KATE1002/I 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Filozófiatörténet II. KATE1002/II 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Fundamentális teológia I. KATE1003 2+0 3kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia II. KATE1004 2+0 3kr, K Dr. Seszták István KAZE1085 x
Ókeresztény irodalom és dogmatörténet I. KATE1005 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Ókeresztény irodalom és dogmatörténet II. KATE1006 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Bizánci liturgiatörténet KATE1027 2+0 3kr, K Nyirán János x
Az egyházi év a bizánci hagyományban KATE1028 2+0 3kr, K Nyirán János x
Apostol és parímiák KATE1029 2+0 2kr, K Nyirán János x
Kántor-tipikon KATE1030 2+0 2kr, K Nyirán János x
Liturgikus (egyházi) ének I. KATE1031 2+0 3kr, K Dr. Bubnó Tamás x
Liturgikus (egyházi) ének II. KATE1032 2+0 3kr, K Dr. Bubnó Tamás x
Liturgikus (egyházi) ének III. KATE1033 2+0 3kr, K Dr. Bubnó Tamás x
Liturgikus (egyházi) ének IV. KATE1034 2+0 3kr, K Dr. Bubnó Tamás x
Liturgikus (egyházi) ének V. KATE1035 2+0 3kr, K; 0 S Dr. Bubnó Tamás x
Ószövetségi bevezetés I. KATE1007 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Ószövetségi bevezetés II. KATE1008 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Újszövetségi bevezetés I. KATE1009 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Újszövetségi bevezetés II. KATE1010 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Egyháztörténelem I. KATE1011 2+0 3kr, K Dr. Janka György x
Egyháztörténelem II. KATE1012 2+0 3kr, K Dr. Janka György x
Görögkatolikus Egyháztörténelem KATE1013 2+0 2kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Dogmatika I. – Istentan, teremtéstan KATE1014 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika II. – Szentháromságtan KATE1015 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika III. – Krisztológia KATE1016 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika IV. – Kegyelemtan, eszkat. KATE1017 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Morálteológia I. – Alapfogalmak KATE1018 2+0 3kr, K Dr. Soltész János x
Morálteológia II. – Erények KATE1019 2+0 3kr, K Dr. Soltész János x
Liturgika KATE1036 2+0 2kr, K Nyirán János x
Szertartástan KATE1037 2+0 2kr, K Nyirán János x
A szociológia alapjai KATE1020 2+0 3kr, K Dr. Papp Tibor x
Egyházjog I. KATE1021 2+0 3kr, K Horváth Tamás x
Egyházjog II. KATE1022 2+0 3kr, K Horváth Tamás KAZE1061 x
Pasztorálteológia I. KATE1023 2+0 2kr, K Dr. Obbágy László x
Pasztorálteológia II. KATE1024 2+0 2kr, K Dr. Obbágy László KAZE1040 x
Kateketika I. KATE1025 2+0 3kr, K Dr. Obbágy László x
Kateketika II. KATE1026 2+0 3kr, K Dr. Obbágy László x
Pasztorálpszichológia KATE1070 2+0 2kr, G Lipcsák Tamás KATE
1038/I x
Egyházzenei irodalom I. KATE1038/I 2+0 2kr, K Dr. Bubnó Tamás x
Egyházzenei irodalom II. KATE1038/II 1+0 2kr, K Dr. Bubnó Tamás x
Zenetörténet I. KAZE1039 2+0 2kr, K Dr. Bubnó Tamás x
Zenetörténet II. KAZE1040 2+0 3kr, K Dr. Bubnó Tamás x
Bizánci zenetörténet KAZE1041 2+0 2kr, K Dr. Bubnó Tamás x
Magánének, hangképzés I. KAZE1042 0+1 2kr, G Suhanyecz Jánosné x
Magánének, hangképzés II. KAZE1043 0+1 2kr, G Suhanyecz Jánosné x
Magánének, hangképzés III. KAZE1044 0+1 2kr, G Suhanyecz Jánosné x
Magánének, hangképzés IV. KAZE1045 0+1 2kr, G Suhanyecz Jánosné x
Zongora I. KAZE1046 0+1 2kr, G Hudivók Marianna x
Zongora II. KAZE1047 0+1 2kr, G Hudivók Marianna x
Zongora III. KAZE1048 0+1 2kr, G Hudivók Marianna x
Zongora IV. KAZE1049 0+1 2kr, G Hudivók Marianna x
Szolfézs I. KAZE1050 0+2 3kr, G Hudivók Marianna
Szolfézs II. KAZE1051 0+2 3kr, G Hudivók Marianna
Szolfézs III KAZE1052 0+2 3kr, G, 0S Hudivók Marianna
Népzene, népének I. KAZE1053 2+0 2kr, K Tirpák Ferenc x
Népzene, népének II. KAZE1054 2+0 2kr, K Tirpák Ferenc x
Liturgikus szolgálat I. KATE1055 0+2 3kr, G Nyirán János x
Liturgikus szolgálat II. KATE1056 0+2 3kr, G Nyirán János x
Karvezetés, kórusgyakorlat, vezénylési gyakorlat I. KAZE1057 0+2 3kr, G Dr. Bubnó Tamás x
Karvezetés, kórusgyakorlat, vezénylési gyakorlat II. KAZE1058 0+2 3kr, G Dr. Bubnó Tamás x
Karvezetés, kórusgyakorlat, vezénylési gyakorlat III. KAZE1059 0+2 3kr, G Dr. Bubnó Tamás x
Karvezetés, kórusgyakorlat, vezénylési gyakorlat IV. KAZE1060 0+2 3kr, G Dr. Bubnó Tamás x
Kántor- és kórusgyakorlat KAZE1061 0+2 2kr, G Dr. Bubnó Tamás x
Liturgikus, parókiai gyakorlat I. KAZE1062 0+2 2kr, G Dr. Obbágy László x
Liturgikus, parókiai gyakorlat II. KAZE1063 0+2 2kr, G Dr. Obbágy László x
Nyelvi modul I. 0+2 2kr, G nyelvtanár x
Nyelvi modul II. 0+2 2kr, G nyelvtanár x
Nyelvi modul III. 0+2 2kr, G nyelvtanár x
Nyelvi modul IV. 0+2 2kr, G nyelvtanár x
Egyházi nyelvi modul I. 0+2 2kr, G Nyirán János x
Egyházi nyelvi modul II. 0+2 2kr, G Nyirán János x
Szabályozottan választható tantárgyak
Népénektörténet KAZE2001 2+0 2kr, K Dr. Bubnó Tamás
Bizánci irodalom- és művelődéstörténet KAZE2002 2+0 2kr, K Dr. Bubnó Tamás
Gregorián KAZE2003 2+0 2kr, K Dr. Bubnó Tamás
Egyházi kórusirodalom KAZE2004 2+0 2kr, K Dr. Bubnó Tamás
Valláspszichológia KAZE2005 2+0 2kr, K Oláh Gabriella
Családpszichológia KAZE2006 2+0 2kr, K Oláh Gabriella
Szakdolgozat KAZE2100 0+0 5kr, Min.ai. Témavezető x