Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak mintatanterve
Tantárgy neve Tantárgy-kód óraszám ea. + gy. Kredit, számonkérés Tantárgyfelelős oktató Meghirdetés féléve
I. II. III. IV. V. VI.
Ószövetségi bevezetés I. HGB1101 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Ószövetségi bevezetés II. HGB1102 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Újszövetségi bevezetés I. HGB1103 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Újszövetségi bevezetés II. HGB1104 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Bibliaismereti szigorlat HGB1105 0+0 0kr, S Gánicz Endre x
Metodológia I. HGB1205 2+0 2kr, K Dr. Ivancsó István x
Metodológia II. HGB1206 2+0 2kr, K Dr. Ivancsó István x
Filozófiai antropológia HGB1201 2+0 4kr, K Dr. Soltész János x
Filozófiai etika HGB1202 2+0 4kr, K Dr. Soltész János x
Filozófiatörténet I. HGB1203 2+0 4kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Filozófiatörténet II. HGB1204 2+0 4kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
A szociológia alapjai HGB1207 2+0 4kr, K Dr. Papp Tibor
Egyháztörténelem I. – Ókor HGB1301 2+0 4kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Egyháztörténelem II. – Középkor HGB1302 2+0 4kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Egyháztörténelem III. – Újkor HGB1303 2+0 4kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Egyháztörténelem IV. – Legújabbkor HGB1304 2+0 4kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Fundamentális teológia I. – Vallástan HGB1401 2+0 3kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia II. – Kinyilatkoztatás HGB1402 2+0 3kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia III. – Krisztológia HGB1403 2+0 3kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia IV. – Egyháztan HGB1404 2+0 3kr, K Dr. Seszták István x
Dogmatika I. – Istentan HGB1501 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika II. – Szentháromságtan HGB1502 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika III. – Teremtéstan HGB1503 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika IV. – Krisztológia HGB1504 2+0 3kr, K Lukács Imre x
Ókeresztény irodalomtörténet I. HGB1505 2+0 4kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Ókeresztény irodalomtörténet II. HGB1506 2+0 4kr, K Dr. Gyurkovics Miklós x
Morálteológia I. – Alapfogalmak HGB1601 2+0 4kr, K Dr. Soltész János x
Morálteológia II. – Erények HGB1602 2+0 4kr, K Dr. Soltész János x
Hit és erkölcstan szigorlat HGB1507 0+0 0kr, S Dr. Soltész János és Lukács Imre x
Egyházjog I. HGB1701 2+0 3kr, K Horváth Tamás x
Egyházjog II. HGB1702 2+0 3kr, K Horváth Tamás x
Pasztorálteológia I. – Alapvető pasztorális HGB1801 2+0 3kr, K Dr. Obbágy László x
Pasztorálteológia II. – Szentségi pasztorális HGB1802 2+0 3kr, K Dr. Obbágy László x
Pasztorálpszichológia HGB1803 2+0 2kr, G Lipcsák Tamás
Lelkiélet teológiája HGB1804 2+0 3kr, K Dr. Obbágy László
Krízis és tanácsadás HGB1805 2+0 3kr, G Husztiné Hajdú Erika x
Kórházi lelkigondozás HGB1806 2+0 2kr, G Husztiné Hajdú Erika x
Kórházi lelkigondozás gyakorlat HGB1807 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László x
Valláspszichológia HGB1808 2+0 3kr, K Oláh Gabriella x
Családpszichológia HGB1809 2+0 3kr, K Oláh Gabriella x
Bevezetés az Egyház életébe I. – Parókialátogatás HGB1810 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László x
Bevezetés az Egyház életébe II. – Szerzetek, lelkiségi mozgalmak HGB1811 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László x
Bevezetés az Egyház életébe III. - Rétegpasztoráció HGB1812 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László x
Bevezetés az Egyház életébe IV. Ifjúsági pasztoráció HGB1813 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László x
Kateketika I. HGB1901 2+0 3kr, K Dr. Obbágy László x
Kateketika II. HGB1902 2+0 3kr, K Dr. Obbágy László x
Kateketikai gyakorlat I. – Hospitálás HGB1903 2+0 3kr, G Dr. Obbágy László x
Kateketikai gyakorlat II. – Hospitálás, mikrotanítás HGB1904 2+0 3kr, G Dr. Obbágy László x
Szemeszterdolgozat I. HGB2105 0+0 2kr, G x
Szemeszterdolgozat II. HGB2106 0+0 2kr, G x
Szemeszterdolgozat III. HGB2107 0+0 2kr, G x
Szemeszterdolgozat IV. HGB2108 0+0 2kr, G x
Szakdolgozat HGB2109 0+0 5kr, Min.ai x
Differenciált szakmai tantárgyak
Tantárgy neve Tantárgy-kód óraszám ea. + gy. Kredit, számonkérés Tantárgyfelelős oktató Meghirdetés féléve
I. II. III. IV. V. VI.
Nyári pasztorális gyakorlat HGB2814 0+2 2kr, G Dr. Obbágy László x
Pasztorális teológia III. – Közösségvezetés HGB2815 2+0 2kr, K Dr. Obbágy László x
Pasztorális teológia IV. – Kategoriális pasztorális HGB2816 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László x
Keleti lelkiség HGB2817 2+0 2kr, K Dr. Ivancsó István x
Lelkivezetés HGB2818 2+0 2kr, K Dr. Kruppa Tamás x
Liturgika HGB2819 2+0 2kr, K Nyirán János x
Parókiális gyakorlat I. HGB2820 0+2 1kr, G Dr. Obbágy László x
Parókiális gyakorlat II. HGB2821 0+2 1kr, G Dr. Obbágy László x
Lelkipásztori munkatárs záróvizsga HGB2822 0+0 0 Sz Dr. Obbágy László, Dr. Soltész János és Lukács Imre x
Nyári kateketika gyakorlat HGB2905 0+2 2kr, G Dr. Obbágy László x
Kateketikai szakmódszertan I. HGB2906 2+0 2kr, K Verdes Miklós x
Kateketikai szakmódszertan II. HGB2908 2+0 2kr, K Verdes Miklós x
Kateketikai szakmódszertan szeminárium I. HGB2907 0+2 2kr, G Verdes Miklós x
Kateketikai szakmódszertan szeminárium II. HGB2909 0+2 2kr, G Verdes Miklós x
Katekéta záróvizsga HGB2910 0+0 0kr, S Dr. Obbágy László, Dr. Soltész János és Lukács Imre x
Választható tantárgyak
Tantárgy neve Tantárgy-kód óraszám ea. + gy. Kredit, számonkérés Tantárgyfelelős oktató Meghirdetés féléve
I. II. III. IV. V. VI.
Görögkatolikus szertartástan HGB2101 2+0 3kr, K Nyirán János x
Görögkatolikus ének HGB2102 2+0 2kr, G Gebri József x
Római katolikus szertartástan HGB2103 2+0 3kr, K Bákonyi János x
Római katolikus ének HGB2104 2+0 2kr, G Tirpák Ferenc x
Egyházi szaknyelvoktatás I. (angol, német, francia, olasz) HGB4105 0+4 2kr, G x
Egyházi szaknyelvoktatás II. (angol, német, francia, olasz) HGB4106 0+4 2kr, G x
Egyházi szaknyelvoktatás III. (angol, német, francia, olasz) HGB4107 0+4 2kr, G x
Egyházi szaknyelvoktatás IV. (angol, német, francia, olasz) HGB4108 0+4 2kr, S x
Egyházi nyelvi szigorlat HGB4110 0+0 2kr, S x