Liturgia Tanszék kiadványai

Ivancsó István, Görög katolikus szertartástan

A görög katolikus szertartástan alapvető ismereteket ad a görög katolikus egyház liturgiáját megismerni szándékozóknak. Leíró módon tárja elő a mondanivalóját. Tárgyalja a liturgikus helyeket, eszközöket, a legfontosabb szertartási elemeket. Ugyancsak bemutatja a liturgikus időt is: a napi szertartásoktól kezdve a heti, havi és évi cikluson át, az ünnepekkel és ünnepi időszakokkal. A szentségek és a szentelmények tárgyalása zárja a kötetet.

Nyíregyháza, 1997, 216 p. Második kiadás: 2000, 228. o. ISBN 963 00 3489 1

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.


A magyar görögkatolikusság körlevélben közölt liturgikus rendelkezéseinek forrásgyűjteménye

szerk. Ivancsó István

A cím elárulja a tartalmat. Rövid bevezető után a könyv püspökeink liturgikus rendelkezéseit tartalmazza (a legszélesebb értelemben), az egyházmegyei körlevelekből összegyűjtve. Így nem csak egyszerű ismeretszerzésre alkalmas, hanem kiváló segítséget nyújt ahhoz is, hogy nem kell a körlevelekben keresgélni egy-egy témát. A könyvben való eligazodást a címek alapján részletes tartalomjegyzék, valamint mutató segíti elő.

Nyíregyháza, 1998, 429 p. ISBN 963 03 7420 X

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.


Ivancsó István, Görög katolikus liturgika

A görög katolikus liturgika, pontosabban liturgikus teológia Jézus Krisztus húsvéti misztériuma szempontjából tárgyalja a napi istentiszteleteket. Első részében általános bevezetést ad a témába, a második részében pedig ennek alapján a nyolc istentiszteletet elemzi. Tárgyalási módja szisztematikus. – Nem csak a teológiai hallgatóknak ajánlatos, hanem mindenkinek, akit érdekel a bizánci liturgia szelleme.

Nyíregyháza, 1999, 310 p. ISBN 963 03 8121 4

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.


Ivancsó István, Szinopszis a magyar nyelvű bizánci liturgia emlékeiről (1690-1999)

Nyíregyháza, 1999, 37 p. ISBN 963 03 8120 6


Ivancsó István, Görög katolikus kislexikon

A legfontosabb címszavakat tárgyalja a liturgikus kislexikon. Megmarad a görög katolikus egyház kebelében, az ortodox gyakorlatra csak minimálisan van figyelemmel. Sok kép is díszíti ezt a második kiadást Timkó Imre volt megyéspüspök illusztrációiból.

Nyíregyháza, 2. kiadás, 2001, 82 p. ISBN 963 04 7501 4

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.


Liturgikus konkondancia a „Dicsérjétek az Urat” című görög katolikus énekeskönyv oktoéchoszához

szerk. Ivancsó István.

A jelenleg használatban lévő görög katolikus énekeskönyvünkben található szombatra és vasárnapra szóló énekeiből állt össze ez a könyv. Minden szó előfordulási helyét hozza, mégpedig egy-egy rövid szövegbe ágyazva. Így nagy segítséget nyújt nem csak a liturgikus szakembereknek, hanem azoknak is, akik egy-egy témakörben el akarnak mélyedni, s nem utolsó sorban azoknak, akik liturgikus szentbeszédre készülnek.

Nyíregyháza, 2001, 193 p. ISBN 963 00 7416 8

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.


Ivancsó István, A keleti liturgiák

A kötet alapvető ismertetést nyújt az öt nagy rítuscsaládhoz tartozó liturgiákról. Sok kép és sok liturgikus szöveg illusztrálja. Magyar nyelven nem létezik még egy ilyen könyv, amely a kopt, az etióp, a káld, a malabár, a malankár, a maronita, a szír és a bizánci liturgiát mutatja be. Minden egyes fejezetben az illető egyház (ortodox és katolikus részének) történetét vázolja fel először. Aztán a liturgia menetének leírása következik. Végül az adott liturgia sajátosságait veszi sorra, pontokba szedve.

Nyíregyháza, 2002, 137 p. ISBN 963 204 354 5


Ivancsó István, Görög katolikus liturgikus kiadványaink dokumentációja I. Nyomtatásban megjelent művek,

Nyíregyháza 2006, XXXII + 1019 p. ISBN 963 86650 9 2 ö ISBN 963 87 101 0 1 (I. kötet)


Ivancsó Bazil, Bibliográfia Ivancsó István műveiről 1978-2006 között,

Nyíregyháza 2006, 153 p. ISSN 1786-2639 ISBN-10: 963-87101-5-2 ISBN-13: 978-87101-5-4


Ivancsó István, Az Aranyszájú-liturgia végzésének módja liturgikus dokumentumaink tükrében

A Liturgia végzésének módját mutatja be a könyv a legrészletesebb rubrikális előírásokat tartalmazó liturgikus könyvekből, illetve püspöki rendelkezésekből. A módszer teljes egészében analitikus. Így a bemutatáson kívül mást nem is tartalmaz, viszont a liturgikus reform útján való elinduláshoz elengedhetetlen.

Nyíregyháza 2008, 157 p. ISSN 1786-2639 ISBN 978-963-87809-0-4

A5-ös méret, ragasztott, kartonált kötés.


Ivancsó István, Görög katolikus liturgikus kiadványaink dokumentációja II. Egyéb művek,

Nyíregyháza ISBN 963 87 101 1 X (II. kötet), Nyíregyháza 2008,