Oktatóink

Bubnó Tamás, Dr.

Születési év: 1957
Elérhetőség: bubnot@gmail.com

Egyetemi tanulmányok

Főiskolai diploma: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 1980 Középiskolai énektanár- és karvezető
Főiskolai diploma: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 1984 Középiskolai ütőhangszer-tanár, kamaraművész
Doktorátus: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 2006 DLA


Oktatási tevékenység

2009 - : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Főiskolai docens, A görögkatolikus kántor megnevezésű diplomát kibocsátó BA szak oktatója, szakmai vezetője. Oktatott tárgyai: Liturgikus ének, Egyházzenei irodalom (általános), Egyházzenei irodalom (bizánci), Karvezetés, kórusgyakorlat, Bizánci zenetörténet, Gregorián, Kántor- és kórusgyakorlat, Szent Atanáz Kórus

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Oktató. Oktatott tárgyak: Pedagógiai pályaorientáció, Pedagógiai olvasmányok,Bizánci egyházzene irodalom kurzus, Pedagógiai gyakorlatvezetés az énekes iskolában gyakorló hallgatóknak

Józsefvárosi Zeneiskola/Deák diák Általános Iskola, Szolfézs-, ének- és hangképző-tanár, A Budapesti Énekes Iskola/Schola Cantorum Budapestiensis egyik művészeti vezetője.
 

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

1957-ben Szikszón, Észak-Magyarországon született. Édesapja +Bubnó László görög katolikus lelkész, egyházzenész, édesanyja Szász Ilona, zenetanár. Nála kezdi zongoratanulmányait. A Homrogdi Általános Iskola elvégzése után a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába nyer felvételt, ahol 1971-1975-ig az ütőhangszer-zeneszerzés szakra jár. Itt alapozódnak meg zenei ismeretei: Vrana József, Rossa László, Reményi János, Rőczey Ferenc révén.

1975-ben érettségizik, majd a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola középiskolai énektanár- és karvezető tanszakán folytatja tanulmányait Maklári Józsefnél, később Párkai Istvánnál diplomázik 1980-ban. 1976-1980-ig tagja a Liszt Ferenc Kamarakórusnak. Ütőhangszeres tanulmányait Roubál Rezsőnél fakultatív módon folytatja, majd 1979-1984-ig elvégzi az ütőhangszer tanszakot Petz Ferenc irányításával. Szakközépiskolai ütőtanári diplomáját 1984-ben szerzi meg.
 Főiskolai évei alatt a fent említetteken kívül fejlődésére nézve meghatározó tanár-egyéniségekkel kerül munkakapcsolatba: Simon Albert, Kurtág György, Pauk Anna, Dobszay László, Prunyi Ilona. Későbbi zenész pályájára nagy hatást gyakorló diáktársai között Dobra Jánost és Rácz Zoltánt kell megemlítenünk. Előbbivel énekegyüttest alapít, amely 1978-tól Budapesti Tomkins Énekegyüttes néven a magyar zenei élet egyik reprezentánsa lesz. Itt 31 évig énekel. Rácz Zoltánnal a formálódó Amadinda Együttes zenei „előzményeként” működő ütőhangszeres kamarazenélésben dolgozik együtt. Magánének tanulmányait 18 éven keresztül Pauk Anna tanárnőnél folytatja. Őt meghatározó mesterének tartja zenei, énekesi és zenepedagógusi tekintetben egyaránt.

1978-tól a Magyar Rádió külsős zenei munkatársa, majd 1981-1986-ig a Zenei Főosztály szerkesztője. Rádiós évei alatt rengeteg ismeretre tesz szert a klasszikus zenében és a könnyűzenében egyaránt, ismert rádiós szakemberré válik, s eközben a tömegkommunikáció működésének és társadalmi hatásának problematikáját is alkalma nyílik tanulmányozni.

1986-ban Dobszay László felkérésére bekapcsolódik az énekes iskolás kísérleti oktatásba, s ennek eredményeképpen tanára, majd 1988-tól egyik művészeti vezetője lesz a Budapesti Énekes Iskolának. 1990-93-ig az óbudai Aelia Sabina Zeneiskola keretében folytatja a schola cantorum oktatási szisztéma mai magyar adaptációjának kidolgozását. l993-96-ig a kelenföldi Weiner Leó Zeneiskolában alapozza meg a zeneiskolai keretek között folyó énekes iskolás oktatást. 1997-2001 szeptemberéig ugyanazon céllal, de most már az Andor Ilona Ének-Zenei Általános Iskola állományában dolgozik, majd a Józsefvárosi Zeneiskola tanárává nevezik ki, hogy az időközben a Deák Diák Iskolában létrehozott Énekes Iskolás Tagozat művészeti irányítását – dr. Mezei Jánossal együtt – ellássa. Oktatási-nevelési pályafutásának legfontosabb területének tartja a zenepedagógiában elért eredményeit: nevezetesen az ősi schola cantorum szisztéma 21. századi, a magyar oktatási rendszerbe illeszthető újbóli megjelenését, a képzés tartalmi, módszertani és formai-strukturális kidolgozását, s a kísérleti oktatás elindítását.

1996-ban újjászervezi a Budapesti Görög Katolikus Kórust, amelyből később a Szent Efrém Férfikar lesz. Ez utóbbi együttessel 2003-ban a Hajnówka-i (Lengyelország) XXII. Ortodox Kórusversenyen második díjat nyer, majd az addigi díjnyerteseknek meghirdetett XXV. (jubileumi) verseny professzionális kategóriáját megnyerik 2006-ban. Ők az első magyar, sőt az első nem szláv-ortodox férfikar, akinek ez sikerül. 2005-2013 között számos hazai liturgikus fellépés és koncert mellett Francia-, Lengyel-, Német-, Olasz-, Oroszországban, Argentinában, Ausztriában, Belgiumban, Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Uruguayban vendégszerepelnek. 2005-ben Hungaroton CD-n kiadják a neves kárpátaljai pap-komponista, Boksay János 1921-ből származó kéziratban megmaradt görög katolikus liturgiáját, 2006-ban pedig Byzantine Spirit címmel válogatás-CD-t addigi repertoárjukból az Orpheia Kiadónál.. 2009-ben elkezdik fölvenni és a BMC lemezcégnél megjelentetni Liszt Ferenc férfikari műveinek összkiadását: eddig két CD készült el, az egyiken világi kórusművek hallhatók, a másodikon pedig a Szekszárdi mise és motetták. 2010-ben megjelenik Byzantine mosaics c. albumuk, amely Supersonic-díjat kap. 2012-ben ennek folytatásaként a boltokba kerül a Byzantine mosaics II CD-jük is. Ugyanebben az évben az első magyar görögkatolikus egyházmegye centenáriumára Kocsis Fülöp püspök által celebrált teljes magyar nyelvű Szent Liturgiát adnak ki.

Bubnó neves hazai és külföldi szólistákkal, karmesterekkel, együttesekkel dolgozott együtt az elmúlt években: Evgeny Nesterenko, Sir George Solti, Kurtág György, Eötvös Péter, Kocsis Zoltán, Steve Reich, Eduard Kutrowatz, Katherine McKintosh, Derek Lee Ragin, Nektaria Karantzi, Dragoslav Pavle Aksentijevic, Sebestyén Márta, Szabóki Tünde, Palya Bea, Fassang László, Mandel Róbert, Amadinda Együttes, Muzsikás Együttes, Nemzeti Filharmónikus Zenekar, Concerto Budapest, Filharmonia Transylvanica, Liszt Ferenc Kamarazenekar, Budapesti Vonósok, Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok, Budapesti Fesztiválzenekar.

Előadóként, karmesterként és karigazgatóként számos nagy európai fesztiválon vendégszerepelt, pl. Salzburger Festspiele, Schleswig-Holsten Musik Festival, SaarlandFest, Liszt Festival Raiding, Festival d’Auvers-sur-Oise, Festival de Royaumont, Canterbury Music Festival, Donaufest Ulm, St.Peterburgskaja Vesna, Janacekfest, Gdansk Spring Festival, Concentus Moraviae, Budapesti Tavaszi Fesztivál, Arcus Temporum Pannonhalma, etc.

2011-ben elindítja az Orientale lumen c. hangversenysorozatot, amely a bizánci zene hatalmas kincsestárát mutatja be a Szent István Bazilikában a Julián naptár szerinti nagy keresztény ünnepek alkalmából, neves hazai és külföldi szólisták, kórusok a Szent Efrém Férfikar vendégei ezeken a nagy érdeklődés mellett zajló eseményeken.

1998-2000-ig a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének DLA ösztöndíjasa, kutatási területe a magyarországi bizánci rítusú katolikus egyházzene, doktori tanulmányának címe: A magyarországi és Kárpátok-vidéki görög katolikus dallamok eredete és variánsai. Ezen a területen évtizedes gyűjtőmunkát is kifejt, s e témában előadásokat tart hazai és nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken.

1999-ben megalakulásától megszüntetéséig zenei igazgatója az első magyar klasszikus zenei kereskedelmi rádiónak, a Rádió M Classic-nak. Ugyanebben az évben létrehozza a „Magyarok Nagyasszonya” Egyházzenei Fesztivált, amelynek 12 évig művészeti igazgatója volt.

2006-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszakán bizánci egyházzene kurzust és pedagógiai pályaorientációs képzést vezet.

2009-től Kocsis Fülöp hajdúdorogi görög katolikus megyéspüspök hívásának eleget téve, főiskolai docensként, szakmai vezetője a nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán elindult bizánci egyházzenei képzésnek, melynek keretében leendő görög katolikus kántorok és teológus hallgatók zenei oktatását irányítja.

Kamaraénekesként, szólistaként, tudományos kutatóként és karnagyként Európa majd minden országában, valamint az Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Amerikában, Indiában és Japánban járt. Eddig több mint 30 CD-felvételen működött közre, egyházzenei és ismeretterjesztő rádióműsorokat készített, publikációi tanulmánykötetekben, folyóiratokban és egyházi lapokban jelentek meg a keleti és nyugati egyházzenéről és annak oktatásáról a mai magyar iskolarendszer keretei között.

Angolból középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, németül középszinten beszél.


Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Egyházzenei Társaság tagja, rendszeresen publikál a Magyar Egyházzene c. folyóiratban.

Nemzetközi kapcsolatok:

 • Madelaine College, Oxford, Alastair Thompson
 • Royal Academy of Music, London, Patrick Russil
 • Lionel Sow, conductor, Notre Dame School, Paris
 • Simon Marincak, Byzantine music historian, Kosice, Slovakia
 • Alexander Lingas Greek-Byzantine music historian and conductor, USA
 • Evgeny Nesterenko, singer, Wien
 • Nektaria Karantzi, Athens, Orthodox Archbishopric Cantor School
 • Lykourgos Angelopoulos – Athens, protopsaltes, music director
 • Anatoly Gridenko – music historian, conductor of Moscow Patriachate Choir
 • Georgij Smirnov – composer, conductor, Basso profondo choir, St. Petersburg
 • Danica Petrovic – music historian, Beograd
   

Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában: 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035372

Konferenciák

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok (hamarosan)