Oktatóink

Gáti Magdolna Virág, Dr.

Elérhetőség: gatimagdi@gmail.com

Egyetemi tanulmányok

2013: PhD-fokozat, Irodalom– és Kultúratudományok, Debreceni Egyetem
2011–2012: Német nyelvű Theolingua egyházi szaknyelvvizsgáztató, Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetem, Budapest
2004–2007: Debreceni Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar- és Összehasonlító Irodalomtudományi Alprogram
1999–2004: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, magyartanár–finnugor nyelvész
2005–2009: Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, német nyelv és irodalom szak
2002–2005: Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei Római Katolikus Hitoktatóképző

Oktatási tevékenység

2004 – 2006: Debreceni Egyetem, Filológia és verstan c. szeminárium
2010 – : Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos tanár, sajtóreferens, újságíró
2010 – : Debreceni Nyelviskola Kft.: német nyelvtanár
2012 – 2018: Debreceni Katolikus Figyelő c. folyóirat: szerkesztő, korrektor
2016 – 2019: Máltai Szeretetszolgálat, Debrecen: magyar mint idegen nyelv oktatása
2013 – 2014: Szent László Plébánia, Debrecen: magyar mint idegen nyelv oktatása, retorikai stílusgyakorlatok
2019 – : Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, Retorika c. tárgy oktatása, megbízott előadó
2019 – : Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Dr. Gáti Magdolna Virág magyar nyelv és irodalom – finnugor nyelvészet szakon végzett a Debreceni Egyetemen, majd 2009-ben a Nyíregyházi Főiskolán abszolválta tanulmányait német nyelv és irodalomból. A németországi ösztöndíjas, valamint az osztrák kolostori–levéltári kutatásait követően doktori fokozatát 2013-ban védte meg a Debreceni Egyetemen. Kutatási területe elsősorban a kommunikációelmélet, a retorika, a morálteológiai kérdések köré összpontosul. Theolingua szaknyelvvizsgáztató, emellett magyart mint idegen nyelvet is oktat. A debreceni Katolikus Figyelő c. folyóirat szerkesztő-korrektora volt éveken át. Érdeklődésének irányultságát – a retorika történetének oktatása mellett – a retorika gyakorlati alkalmazhatósága is meghatározza; az állásinterjús technikák, a kommunikációs tréningek, a stresszfaktorok, a manipulációs eljárások gyakorlati-nyelvi megvalósulásainak vizsgálatát helyezi előtérbe. Gimnáziumi tanárként is dolgozik, ahol a vitakultúrára, valamint diákjai előadói tevékenységének trenírozására nagy hangsúlyt helyez.

Konferencia-előadások

2003. Tudományos Diákköri Konferencia, Veszprém: „Protestáns rebellió vagy kuruc religió?”
2005. Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely, Debrecen: Ifj. Teleki Mihály Spiritus principalis c. fordításának paratextuális olvasata
2005. A politika műfajai a régi magyar irodalomban, MTA Reneszánsz-barokk osztálya által szervezett Tudományos Konferencia, Gyula: Az ajánlás beszédaktusának politikája id. Teleki Mihály és S. Pataki István műveiben
2006. Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely, Debrecen: Az esküvés aktusa Cserei Mihály Históriájában
2006. Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely, Debrecen: Teleki Mihály levelezése az 1680-as években
2007. „Tavaszi Szél”, Doktoranduszok Országos Szövetségének konferenciája: Az ajánlás beszédaktusának politikája id. Teleki Mihály Fejedelmi lélek c. munkájában
2007. Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely, Debrecen: Johann Adam Weber Ágostonrendi kanonok élete, a Höglwörth-i kolostor bemutatása
2008. augusztus Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen: A fejedelemtükör olvasási mechanizmusai és közösségképző hatása
2010. május 26-29. „Szolgálatomat írom kegyelmednek” az MTA Reneszánsz-barokk osztálya által szervezett tudományos konferencia, Körmend: Retorika és manipuláció id. Teleki Mihály levelezésében
2010. Piarista emlék-kiállítás szervezése, megnyitása, Szent József Gimnázium, Debrecen
 

Díjak, ösztöndíjak, kutatóutak

2011. MTA Debreceni Akadémiai Bizottság díja
2007–2008: Magyar Fejlesztési Bank „Habilitas-ösztöndíjasa”- Budapest
2007. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (Németország), Fogadóintézmények: Süd-Ost Institut (München), Ungarisches Institut (München), München Freisingi Érsekségi Levéltár (München-Freising), Augustiner Chorherrenstift (Kloster Höglwörth, Anger), Témavezető: prof. Dr. Gerhard Seewann
2006. Erdélyi kutatóút, Fogadóintézmények: Kolozsvár: Állami Levéltár, Marosvásárhely: Teleki-Téka
2006. Osztrák kutatóút, Collegium Hungaricum, Bécs-MÖB Fogadóintézmények: Österreichische Nathionalbibliothek, Augustiner Chorrherrenstift (Klosterneuburg)