Oktatóink

Kruppa Tamás, Dr.

Elérhetőség: drkruppatamas@gmail.com

Egyetemi tanulmányok

Baccalaureatus: PPHA (Budapest) 1989 teológia
Licencia: PPKE (Budapest) 1996 teológia
Doktorátus: PPKE (Budapest) 1998 teológia
 

Oktatási tevékenység

1992-től: Nyíregyházi Főiskola, Görög katolikus Hittudományi Tanszék, főiskolai tanár
1992-től : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
2002-től: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Phd program, meghívott oktató
 

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Dr. Kruppa Tamás 1998-ban szerzett teológiai doktorátust (PhD) a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi Karán. 1992-től liturgikus éneket és szisztematikus teológiát tanít a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nappali Tagozatos Teológus Szakán, valamint annak Levelező Tagozatán és a Nyíregyházi Főiskola Görög katolikus Hittudományi Tanszékén. Liturgikus éneket mindhárom karon 1995-ig. Szisztematikus teológiát (dogmatikát) a nyíregyházi Főiskola nevezett karán és a Levelező Tagozaton 1999-ig, a Nappali Tagozatos Teológus Szakon a mai napig. A dogmatikai tanszék vezetője 1998-tól. Ezen felül 2001-től retorikát és homiletikát is tanít a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nappali Tagozatos Teológus Szakán. 2002-től a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Phd programjának (krisztológiai specializáció) meghívott oktatója, valamint 2006-2007 meghívott oktatóként ugyancsak ekkleziológiát és eszkatológiát tanít a PPKE HTK Levelező Tagozatán.
 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

  • 1999-től a Debreceni Akadémiai Bizottság Vallástudományi Munkabizottságának tagja
  • 1993-tól az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének tagja

Rendszeres résztvevője az évente megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Napi konferenciának, a MTA SZ-Sz-B megyei Tudományos Testülete által szervezett tudományos konferenciáknak, valamint a budapesti szervezésű Teológiai Tanárok Konferenciájának.

Tanulmányutak, ösztöndíjak: 1997 őszi szemeszter (szeptember-decemeber), a magyar Püspöki Konferencia ösztöndíja a Pápai Magyar Intézetben, Hans Urs von Balthasar szótériológiájának kutatása a PUG könyvtárában és a Casa Balthasarban.

Oktatói tevékenységének kezdete az Intézményben: 1992.


Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10030271

Konferenciák

Ide kattintva megtekintheti Kruppa Tamás konferencia-előadásainak listáját.