Oktatóink

Obbágy László, Dr.

Születési év: 1958
Elérhetőség: hitoktatasi.iroda@gmail.com


Egyetemi tanulmányok

 • Baccalaureatus: HTA (Budapest) 1981, teológia
 • Licencia: HTA (Budapest) 1982, teológia
 • Doktorátus: HTA (Budapest) 1982, teológia
 • PhD: PPKE HTK (Budapest) 2000, teológia
   

Oktatási tevékenység

 • 1992 - : Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék, főiskolai tanár
 • 1992 - : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár
 • 1992 - 1996: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet, spirituális
 • 2000 - : Egyházmegyei Hitoktatási Bizottság vezetője
 • 2004 - : Debreceni Egyetem, Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, meghívott előadó


Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Dr. Obbágy László 1983-ban szerzett teológiai doktorátust a budapesti Hittudományi Akadémián, melyet 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán PhD minősítést ért el. 1992 óta folyamatosan oktat kateketikát, pasztorálteológiát, perikópát és lelkiségteológiát mind a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán (annak nappali és levelező tagozatos képzésében), mind pedig a Nyíregyházi Főiskola Görög Katolikus Hittudományi Tanszékén. Számos tankönyv és oktatási segédkönyv szerzője. 1996 óta szervezi hallgatóink tanítási gyakorlatait, valamint a zárótanításukat. 2000-ben kapott megbízást Intézményünk fenntartójától az Egyházmegyei Hitoktatási Bizottság és a Hitoktatási Iroda vezetésére, mely tisztséget a mai napig betölti. Ezen pozíciója lehetőséget ad számára, hogy a már végzett, és aktívan hitoktató hallgatóinkkal kapcsolatot tartson, tapasztalataikról információt szerezzen, melyet be tud építeni szakmai tantárgyai oktatásába. Tagja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottságának. Elnöke az Oktatási Minisztérium által közoktatási szakmai szervezetként akkreditált KAPTÁR Kateketikai és Pedagógiai Társulásnak.
 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 • Rendszeres szervezője, előadója és résztvevője kateketikai / pedagógiai, valamint pasztorálteológiai továbbképzéseknek, konferenciáknak mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
 • Rendszeresen részt vesz az évente megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Napja, valamint a budapesti szervezésű Teológiai Tanárok Konferencián.
 • Szervezője a kétévente megrendezésre kerülő Nemzeti Kateketikai Kongresszusnak.
 • A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének tagja: 1993 -
 • A Debreceni akadémiai Bizottság Vallástudományi Munkabizottságának tagja: 1999 -
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottságának tagja: 2000 -
 • A KAPTÁR Kateketikai és Pedagógia Társulás elnöke: 2000 -
 • Oktatói tevékenységének kezdete: 1992.

 

Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10030247

Konferenciák

Ide kattintva megtekintheti Obbágy László konferencia-előadásainak listáját.