Oktatóink

Sivadó Csaba, Dr.

Elérhetőség: sivadocs@szentatanaz.hu

Egyetemi tanulmányok

  • Baccalaureatus: PPKE (Budapest), 1993, Teológia
  • Licencia: PPKE (Budapest), 1994, Teológia
  • Doktorátus: PPKE (Budapest), 1997, teológia

 
Oktatási tevékenység

  • 1997 - : Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék, főiskolai tanár
  • 1997 - : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, főiskolai tanár

 
Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Dr. Sivadó Csaba 1997-ben szerzett teológiai doktorátust a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, melyet még ez évben átminősítettek PhD-vé. Ez évtől kezdve oktat dogmatikát és ókeresztény irodalmat a Görög Katolikus Hittudományi tanszéken. Ugyancsak 1997-ben kapott megbízást a főiskola fenntartójától arra, hogy a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nappali Tagozatos Teológus Szakán ókeresztény irodalmat és dogmatörténetet oktasson. A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Levelező Tagozatos Hittanár Szakán ugyancsak 1997-től dogmatikát valamint ókeresztény irodalmat oktat. Több hazai és nemzetközi konferencián vett részt (2001-ben Lembergben a Katolikus Szemináriumok és főiskolák elöljáróinak és tanárainak nemzetközi konferenciája, 2002 februárjában, Rómában a Calcedonia 1551 anni dopo – Simpoasio-n). 2000 augusztusában, a Debrecenben megrendezett European Council for High Ability elnevezésű konferencián „A görög katolikus egyház iskoláinak múltbeli és jelenbeli tehetséggondozó értékei és törekvései” címmel a 2004 júniusában a Magyar Patrisztikai Társaság által szervezett konferencián pedig „Néhány neo-patrisztikus szerző antropológiájának patrisztikus vonatkozásai” címmel tartott előadást. 2008-ban alapító tagja a Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoportjának, amely regionális szinten törekszik az ilyen irányú kutatásokat, előadásokat segíteni, megtartani. Egyházmegyei oktatási referensként számos oktatási, nevelési konferenciának, szakmai továbbképzésnek részese.


Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

  • 1997-től a MTA Sz-Sz-B Megyei Tudományos Testületének tagja
  • 1999-től a Debreceni Akadémiai Bizottság vallástudományi Munkabizottságának tagja
  • 2003-tól a Magyar Patrisztikai Társaság tagja
  • Rendszeres résztvevője az évente megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Napi konferenciáknak, a MTA Sz-Sz-B megyei tudományos Testülete által szervezett tudományos konferenciáknak és a budapesti szervezésű Teológiai Tanárok Konferenciája előadássorozatoknak.

 
Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10030272

 

Konferenciák

Ide kattintva megtekintheti Sivadó Csaba konferencia-előadásainak listáját.