Oktatóink

Soltész János, Dr. habil

Elérhetőség: solteszj@szentatanaz.hu

Egyetemi tanulmányok

 • Baccalaureatus: HTA (Budapest) 1982 teológia
 • Licencia: HTA (Budapest) 1983 teológia
 • Doktorátus: HTA (Budapest) 1984 teológia
 • Habilitáció: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, 2022

 

Oktatási tevékenység

 • 1984-1989: Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, Prefektus, Német nyelv: 1987-1989., Latin nyelv: 1988-1989.
 • 1989-1992: Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, megbízott előadó, Szentírásmagyarázat: 1989-1991., Héber nyelv: 1989-1991., Filozófia: 1989-2000.
 • 1992- től: Görögkatolikus Hittudományi főiskola, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Főállású Teológiai Tanár, Filozófia: 1989-2000., Theologia graeca: 2000-2006., Morálteológia: 1992-től, Erkölcsi alapismeretek: 2010-től
 • 1993-2012. SZAGKHF Levelező Tagozat Igazgató
 • 1993-2008. PPKE-HTK Levelező Tagozat, megbízott előadó, Szentírásmagyarázat: 1993-1997., Morálteológia: 1994-2008.
 • 1994-2000: Nyíregyházi Egészségügyi Főiskola, vendégelőadó, Apolás és antropológia: 1994-2000.
 • 1995-2007: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Görögkatolikus Hittudományi Tanszékének igazgatója, majd a Nyíregyházi Főiskola Hittanári szakának igazgatója.
 • 2007-2012: SZAGKHF rektor, Morálteológia
 • 2011-2017: Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektor, Erkölcsteológia

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Dr. Soltész János, 1984-ben szerezte meg teológiai doktorátusát a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián, summa cum laude minősítéssel. 1995. szeptember 1-jétől tölti be az igazgatói tisztet a Katolikus Hittudományi Tanszéken 2007-ig. A Tanszék alapításától kezdve (1992. szeptember 1.) a filozófia és a morálteológia tárgyak oktatója. 1989. szeptember 1-jétől a Filozófia és a Szentírásmagyarázat oktatására kapott megbízást. 1992-től a filozófia mellett az Erkölcsteológia oktatója lett. Ezeket Főiskolánk minden képzési szintjén tanította (SZAGKH Nappali Tagozatos Teológus Szak, Levelező Tagozatos Hittanár Szak, Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi tanszék). 1993-2012 között a Levelező Tagozat igazgatója. 1993. szeptember 1-jétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Levelező Tagozatán Ó- és Újszövetségi Szentírásmagyarázatot tanított 1997-ig. 1997-től pedig ugyanitt erkölcsteológiát oktat 2008-ig. 1994-2000 között részt vett a nyíregyházi Egészségügyi Főiskola Diplomás Ápoló képzésében, az Ápolás és antropológia elnevezésű tantárgyak oktatásával. 1984-ben szerzett teológiai doktorátusát 1997-ben PhD-vé minősítették. 2007-2012 között a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora. 2011-től pedig a Papnevelő Intézet rektora 2017-ig.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület alelnöke: 1998-2006.
 • Debreceni Akadémiai Bizottság Vallástudományi Bizottságának tagja: 1999-
 • MTA Köztestületi Tag: 2002-
 • Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa tagja: 2004-
 • Magyar Bioetikai Társaság tagja: 2006-
 • MAB Hit és Vallástudományi Bizottságának tagja: 2004-2007.
 • Magyar Rektori Konferencia tagja: 2007-2012.
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumi Tag: 2007-2012
 • MAB Hittudományi Bizottságának tagja: 2012-2018

Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010889

Konferenciák

Ide kattintva megtekintheti Soltész János konferencia-előadásainak listáját.