Oktatóink

Vincze Krisztián, Dr. habil.

Születési év: 1978.
Elérhetőség: vinczek@szentatanaz.hu


Egyetemi tanulmányok

 • Baccalaureatus: Pontificia Università Gregoriana - Róma, 2002, teológia
 • Licencia: Pontificia Università Gregoriana - Róma, 2004, filozófia
 • Doktorátus: Universität Wien, 2009, filozófia – Dr. phil.
 • PhD minősítés, honosítás: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Filozófia Intézet, 2010
 • PhD, kánoni doktorátus filozófiából: Pontificia Università Lateranense, Roma, 2020.
 • Dr. habil (katolikus teológia tudományszak): Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, 2020.

 
Oktatási tevékenység

Dr. Vincze Krisztián 2007 óta oktatója a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolának, 2014 óta pedig tanszékvezetőként oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.
Oktatott tárgyak: filozófiatörténet, logika, etika, gnoszeológia, antropológia, metafizika, teodicea, kozmológiai antropológia.


Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Dr. Vincze Krisztián 2007 óta oktatója a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolának, 2014 óta pedig tanszékvezetőként oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Filozófiai doktorátusát a Bécsi Egyetem Filozófia Intézetében szerezte meg (2009), amit a Debreceni Egyetem Filozófiai Intézetén keresztül honosított. Filozófiából, mint szent tudományból doktorátust 2020-ban szerzett a Lateráni Egyetemen Rómában. Számos konferencia résztvevője és szervezője.


Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 • Német és olasz theolingua egyházi szaknyelvi oktató és vizsgáztató 2008 szeptemberétől.
 • Szerkesztő bizottsági tag 2011 óta az Athanasiana folyóiratnál.
 • Elnöki tisztség 2016 szeptemberétől: Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság.
 • MAB, Hittudományi Bizottsági Tag 2018 szeptemberétől.
 • Bernhard-Welte-Gesellschaft (Freiburg im Breisgau) tagja 2019 júniusától.
 • Tudományos kapcsolattartás az Universität Graz, Institut für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät tanszékvezetőjével: Prof. Dr. Reinhold Esterbauer.

 

Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022375


Konferenciák

Ide kattintva megtekintheti Vincze Krisztián konferencia-előadásainak listáját.