Oktatóink

Gánicz Endre

Elérhetőség: endre.ganicz@gmail.com

Egyetemi tanulmányok

Baccalaureatus: PUG (Roma) 1996 teológia
Licencia: PIB (Roma) 1999 biblikum
 

Oktatási tevékenység

1999 - : Nyíregyházi Főiskola, Görög Katolikus Hittudományi Tanszék, főiskolai tanársegéd
1999 - : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Levelező Tagozat Hittanár Szak, főiskolai tanársegéd
1999 - : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára, könyvtárvezető
2000 - : Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nappali Tagozat Teológus Szak, főiskolai tanársegéd
2001 - 2004: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet, prefektus
 

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Gánicz Endre 1999-ben szerzett licenciátust a Rómában található Pápai Biblikus Intézetben. Tanulmányai befejeztével kapott kinevezést a szentírástudomány (Bevezetés a Szentírástudományba és a Szentírásmagyarázat elnevezésű tantárgyak) oktatására a Nyíregyházi Főiskola Görög Katolikus Hittudományi Tanszékén. Ettől az évtől tanítja ugyanezeket a tantárgyakat a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Levelező Tagozatos Hittanár Szakán. Ugyancsak 1999 októberétől kapott megbízatást a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola könyvtára igazgatói teendőinek ellátására. 1999 szeptemberétől kapott kinevezést arra, hogy a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nappali Tagozatos Teológus Szakán oktassa a görög és a héber biblikus nyelveket, majd 2000-től a Bevezetés a Szentírástudományba elnevezésű tantárgyat. Az Intézmény fenntartójától, a hajdúdorogi megyéspüspöktől 2001. augusztus 1-jétől kapott megbízást arra, hogy a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézetében ellássa a prefektusi teendőket. A megbízatása 2004. július 31-ével megszűnt.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Rendszeres résztvevője a Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezésre kerülő konferenciáknak, valamint a minden év januárjában megrendezésre kerülő Teológiai Tanárok Konferenciájának. Ugyancsak rendszeres résztvevője a MTA Sz-Sz-B megyei Tudományos Testülete által szervezett tudományos konferenciáknak, mint ahogy a Biblikus Tanárok Konferenciájának is. 

Oktatói tevékenységének kezdete az Intézményben: 1999.
 

Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10025562

Konferenciák

Ide kattintva megtekintheti Gánicz Endre konferencia-előadásainak listáját.