Oktatóink

Görföl Tibor, Dr. habil.

Születési év: 1976
Elérhetőség: gorfol.tibor@vigilia.hu

Egyetemi tanulmányok

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK: latin nyelv és irodalom szakos bölcsész (2001)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, HTK: teológus (2001)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, HTK: teológiai licenciátus (2004)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, HTK: doktori iskola (2005‒2008) 
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, HTK: doktori fokozat (2013)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, HTK: habilitáció (2019)

Oktatási tevékenység

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Esztétika tanszék (2002/2003 és 2010/2011)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Közép-európai tanulmányok (2008/2009)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Kommunikáció Intézet és Esztétika tanszék (2011/2012‒2015/2016)
 • Pécsi Tudományegyetem, BTK  Filozófia Tanszék (2019/2020-)
 • Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (2019/2020‒)

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

 • Osiris kiadó (sorozatszerkesztő): 2003‒2008
 • Vigilia folyóirat (szerkesztő): 2004‒2007
 • L'Harmattan kiadó (sorozatszerkesztő): 2002‒
 • Sík Sándor kiadó (H. U. v. Balthasar műveinek fordítója): 2004‒
 • Communio Nemzetközi Katolikus Folyóirat (szerkesztőbizottsági tag): 2018–
 • Pannonhalmi Szemle (szerkesztőbizottsági tag): 2019–

Ösztöndíjak és kutatási projektek

 • Faludi Ferenc Akadémia (kutatási ösztöndíj): 2005, 2006, 2007
 • Universität Regensburg (szakfordítási ösztöndíj): 2004
 • Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíj: 2011
 • Universität Freiburg (szakfordítási ösztöndíj): 2015
 • OTKA 81305 (Kora újkori esztétikák): 2010–2013 (kutató)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK: Vallás, média, nyilvánosság kutatócsoport (kutató)
 • NKFI (OTKA) 128321 (Shaping the Self Through Beauty): 2018–2022 (kutató)

Szervezett konferenciák (szervező és társszervező)

 • Vallás, média, nyilvánosság (2015, PPKE BTK, főelőadó: Hans Joas, Berlin)
 • Liturgia és misztika (2016, PPHF)
 • A reformáció 500 éve (2017, PPHF, főelőadó: Peter Neuner, München)
 • A kereszténység és a világvallások (2017, PPHF, főelőadó: Gavin D’Costa, Bristol és Klaus von Stosch, Paderborn)
 • Hans Urs von Balthasar szellemi öröksége (PPHF, 2018)
 • A vallási sokféleség korunkban (2018, PPKE BTK, főelőadó: Klaus von Stosch, Paderborn)
 • Vallási sokféleség és a vallások reprezentációja (2019, PPKE BTK, főelőadó: Francis X. Clooney, Harvard University)

Publikációk

Publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában: 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10026632