Oktatóink

Lipcsák Tamás

Elérhetőség: lipcsak@gmail.com

Egyetemi tanulmányok

Baccalaureatus: 1997, Róma, teológia
Licencia: 1999, Róma, morálteológia
 

Oktatási tevékenység

1999 - : a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán megbízott előadóként oktatja az olasz teológiai szövegértés, valamint a lelkipásztori lélektan elnevezésű tantárgyakat. Ez előbbi a teológus szakon, az utóbbit pedig a levelező tagozatos hittanár szakon.

 

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

Lipcsák Tamás 1997-ben szerzett teológiai baccalaureatust Rómában, majd ugyancsak itt szerzett morálteológiai licenciátust 1999-ben. Ettől az évtől kezdve megbízott előadója a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolának, ahol a lelkipásztori szentségtan elnevezésű tantárgyat a teológus hallgatók számára, segítve ezzel a teológia szaknyelvében való jártasságuk mélyítését. Levelező Tagozatos hallgatóink számára lelkipásztori szentségtant tanít, mely során a hallgatók betekintést nyerhetnek a lélektanba.


Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában: