Oktatóink

Szegvári Zoltán, Dr.

Születési év: 1989
Elérhetőség: szegvari.zoltan@szentatanaz.hu

Egyetemi tanulmányok 

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bölcsészettudományi Kar (BTK), Történelem alapszakos bölcsész (BA), 2011
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bölcsészettudományi Kar (BTK), Okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész (MA), ógörög diszciplináris szakirány, 2013
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Histoire et civilisations MA, Spécialisation: Études Byzantines, 2014
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bölcsészettudományi Kar (BTK), Okleveles történész (MA), középkortörténet szakirány, 2015
 • Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Történelemtudományi Doktori Iskola, Medievisztika képzési program, ösztöndíj, abszolutórium, 2018
 • Summa cum laude minősítéssel megvédett doktori cím, 2020

 

Oktatási tevékenység 

 • 2018: Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Bölcsészettudományi Kar. Óraadó, Bizánc és a Balkán-félsziget a középkorban, 2018, tavaszi félév
 • 2019-: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, bizantinológia

 

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

2018 szeptembere óta a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tudományos munkatársa. Szakterülete a bizantinológia, ezen belül szűkebb kutatási, s egyben készülő doktori értekezése témája a nyugat-európaiakról konstruált kép a késő bizánci episztolográfiában. Kutatómunkája érinti a bizánci identitás, a kelet-római állami ideológia, a bizánci-nyugati kapcsolatok, illetve a késő antik és középkori görög irodalom területeit. Publikációi hazai és nemzetközi bizantinológiai, klasszika-filológiai, teológiai, irodalomtudományi és papirológiai folyóiratokban jelentek meg. 

Konferenciaszervezések:

 • Ungarn und Byzanz nemzetközi konferencia (Budapest, ELTE Eötvös József Collegium, 2011. május 26-28), szervező
 • X. Medievisztikai Konferencia (Szeged, SZTE BTK, 2017. június 7–9), szervező
 • Ζωοδόχος Πηγή. Művelődés Bizáncon Innen és túl. Workshop (Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2019. május 16-17), főszervező 

Kutatási projektek:

 • OTKA 104456 kódjelű, Klasszikus ókor, Bizánc és humanizmus című pályázat,2012–2014. Kutatási projekt címe: Anna Komnéné Alexiása: Szövegkritika, esettanulmányok
 • Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ÚJ17052815011056767 kódjelű pályázat, 2017–2018. Kutatási projekt címe: Bizánci értelmiségiek nyugat-európai tapasztalatai saját levelezésük tükrében (XIV-XV. század)
 • Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ÚJ18050816025339419 kódjelű pályázat, 2018–2019. Kutatási projekt címe: Magyar királyok és méltóságviselők bemutatása a XIV-XV. századi bizánci irodalomban

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 • ELTE Eötvös József Collegium, 2008–2015
 • Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Történettudományi Doktori Iskola, Medievisztika képzési program (2015-2018), doktorjelölt
 • Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, kuratóriumi tag (2019-)

Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10056874,