Oktatóink

Verdes Miklós

Elérhetőség: verdesm@gmail.com


Egyetemi tanulmányok

  • Baccalaureatus: SZAKGHF, 2007
  • Licencia: Pápai Lateráni Egyetem, Redemptor Hominis Pasztorálteológiai Intézet, 2010, pasztorálteológiai, nevelési szakirány

Oktatási tevékenység

 

  • 2010 - : SZAGKHF teológus szak, nappali tagozat, viselkedéskultúra, retorika és homiletika tárgyak oktatása, 
  • 2011 - : SZAGKHF teológus szak, nappali tagozat, olasz nyelv oktatása


Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

  • Az említett oktatói tevékenység mellett oktatóként való részvétel különböző továbbképzéseken.
  • A SZAKGKHF által indított 60 és 30 órás „erkölcstan” továbbképzések szervezése.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Doktorjelölti státusz a PPKE-HTK Doktori Iskolájában, a PPKE, a SZAKGHF által szervezett Doktorandusz-konferenciákon, illetve más tudományos konferenciákon szervezőként, előadóként vagy hallgatóként való részvétel.
Oktatói tevékenységének kezdete: 2010

Publikációk

Folyamatosan frissített, közhiteles publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10029564

Konferenciák

Ide kattintva megtekintheti Verdes Miklós konferencia-előadásainak listáját.