;

Részismereti képzés

Részismereti képzés: Keleti keresztény tudományok

Részismereti képzés indul főiskolánkon 2021 szeptemberétől nappali munkarendben.
A képzés elvégzését olyan hallgatók számára ajánljuk, akik a keleti tudományok területén szeretnének elmélyültebb kutatásokat végezni. A 48 kredites képzés 4 félév alatt végezhető el. A főiskola a részismereti képzés elvégzéséről tanúsítványt állít ki. Az elvégeztt képzés kreditértéke egyes doktori iskolákban beszámíthatóak. A választható szakterületek a következők:

1) patrisztikus teológia
2) keleti liturgika
3) keleti egyháztörténelem

A képzés önköltsége: 150.000,- Ft/félév

Az előtanulmányok elvégzésére a nemzeti felsőoktatási törvény (a továbbiakban Nftv.) 42. §-a alapján a részismeret megszerzésére vonatkozó hallgatói jogviszony keretében nyílik lehetőség. Az Nftv. a részismereti képzésről az alábbiakat mondja ki:

§ (2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

Részismereti képzésünket azok számára is ajánljuk, akik már meglévő felsőfokú végzettségük mellett hivatalos, az elvégzett tanegységekről kiállított igazolás birtokában szeretnék bővíteni ismereteiket. Ez esetben a hallgató egyéni képzési tervet állít össze az illetékes tanszék kurzusmeghirdetései alapján. A képzési tervet a részismereti képzésért felelős személy hagyja jóvá. A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással keletkezik.

A képzésre történő felvétel bemeneti követelménye: bölcsész MA szakos diploma, egyházi és szakmai ajánlás.

A kurzusok oktatása frontális oktatás (személyes jelenlét + online) és kötelező konzultációk formájában zajlik, amelyeken a vezetőtanárok figyelemmel kísérik a hallgatók szakmai fejlődését.

Péntek: (5 óra): 15:00-15:45; 16:00 – 17:30; 17:45- 19:15. / személyes jelenlét
Szombat: (6 óra): 9:00 – 10:30; 10:45 – 12:15; 13:15 – 14:45. / személyes jelenlét

2 alkalom online

 

Feltételek

A részismereti képzés teljesítéséhez minimum 48 kredit szükséges, amely a következő felosztásban abszolválható:

  • 4 kreditet ér a részismereti képzést záró záróvizsga,
  • 4 kreditet ér a részismereti képzés végén készítendő szakdolgozat,
  • 2 kreditet ér szakmai konferencián való előadás vezetőtanár felkészítésével,
  • 2 kreditet ér szakmai folyóiratban való publikáció vezetőtanár felkészítésével (minimum 21.000 leütés),
  • 1 kreditet szakmai konferencián való részvétel részletes írásos beszámolóval (minimum 10.000 leütés),
  • 3 kreditet ér a 22 órás kurzus sikeres teljesítése (szóbeli vizsgával és írásos dolgozattal /minimum 17.000 leütés/),
  • 2 kreditet ér a 11 órás kurzus sikeres teljesítése (szóbeli vizsgával és írásos dolgozattal /minimum 10.000 leütés/).

 

Az oktatás nyelve: magyar, olasz, angol (magyar fordítással)
Kreditszáma: 48

Szakmai felelős: dr. Gyurkovics Miklós, rektorhelyettes


Jelentkezési lapok
 

Az oktatók és kurzusok listája itt érhető el.

 

Cikkek, videók a képzésről:

https://www.youtube.com/watch?v=CDWftdRoEPI

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=5136

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=5040

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=5030

https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=4938