Hittanár-nevelőtanár szak, 2 féléves rövid ciklus mintatanterve
Tantárgy neve óraszám ea. + gy. Kredit, számonkérés Tantárgyfelelős oktató Meghirdetés féléve
I. II.
Önismereti készségfejlesztés MAPSZ1 2+0 2kr, G Husztiné Hajdú Erika x
Konfliktus- és agressziókezelés MAPSZ2 2+0 2kr, K Oláh Gabriella x
Neveléselmélet MAP1 2+0 3kr, K Verdes Miklós x
Neveléstörténet MAP2 2+0 3kr, K Verdes Miklós x
Alkalmazott pedagógia MAP3 2+0 2kr, G Dr. Inántsy Pap Ágnes x
Iskolai gyakorlat MAGY1 3kr, G Verdes Miklós x
Kísérőszeminárium MAPSZ4 2kr, G Dr. Inántsy Pap Ágnes x
A pedagógia időszerű kérdései MAP4 2kr, K Dr. Schmercz István x
Szociálpszichológia MAPSZ3 3kr, K Dr. Schmercz István x
Digitális kommunikáció MASZ1 3kr, G Gál Edina x
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hitoktatása MASZ2 3kr, G Oláh Gabriella x
SNI-s gyerekek hitoktatása MASZ3 3kr, G Dr. Schmercz István x
Összefüggő gyakorlat MAÖGY1 15kr, G Verdes Miklós x
Portfólió MASZ4 2kr, G Dr. Schmercz István x
Szakdolgozati konzultáció I. SZAK1 4kr, G Dr. Schmercz István x
Szakdolgozati konzultáció II. SZAK2 4kr, G Dr. Schmercz István x
Pedagógiai kommunikáció MAPK1 2kr, K Verdes Miklós x
Mentálhigiéné MAPK2 2kr, K Tomka Magdolna nővér x
Hittanár-nevelőtanár szak, 4 féléves rövid ciklus mintatanterve
Tantárgy neve Tantárgy-kód óraszám ea. + gy. Kredit, számonkérés Tantárgyfelelős oktató Meghirdetés féléve
I. II. III. IV.
Ószövetségi bevezetés I. MAB1 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Ószövetségi bevezetés II. MAB2 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Újszövetségi bevezetés I. MAB3 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Exegézis I. MAB5 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Egyháztörténelem – Ó- és középkor MAE1 2+0 3kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Egyháztörténelem – Új- és legújabbkor MAE2 2+0 3kr, K Dr. Véghseő Tamás x
A görögkatolikus egyház története MAE4 2+0 2kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Fundamentális teológia I. – Krisztológia MAFU1 3kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia II. – Egyháztan MAFU2 4kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia III. – Vallás MAFU3 4kr, K Dr. Seszták István x
Dogmatika I. –Istentan, teremtéstan MAD1 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika II. – Szentháromságtan MAD2 3kr, K Lukács Imre x
Dogmatika III. – Eszkatológia MAD3 4kr, K Lukács Imre x
Morálteológia I. – Alapfogalmak MAM1 4kr, K Dr. Soltész János x
Morálteológia II. – Erények MAM2 4kr, K Dr. Soltész János x
Morálteológia III. – Életetika MAM3 4kr, K Dr. Soltész János x
Lelkiség MAFU5 2kr, G Szabó Antal x
Kateketika I. MAGYT1 4kr, K Dr. Obbágy László x
Kateketika II. MAGYT2 4kr, K Dr. Obbágy László x
Katekizmus MAGYT3 2kr, G Horváth Tamás x
Liturgika I. MAGYT4 3kr, K Nyirán János x
Liturgika II. MAGYT5 3kr, K Nyirán János x
Pasztorálteológia I. MAGYT6 3kr, K Dr. Obbágy László x
Pasztorálteológia II. MAGYT7 3kr, K Dr. Obbágy László x
Egyházjog I. MAGYT8 4kr, K Horváth Tamás x
Egyházjog II. MAGYT9 4kr, K Horváth Tamás x
Pedagógia keresztény szemmel MAP5 2kr, G Verdes Miklós x
Pasztorálpszichológia MAPSZ5 2kr, G Lipcsák Tamás x
Összefüggő gyakorlat MAÖGY1 10kr, G Verdes Miklós x
Összefüggő gyakorlathoz kapcsolódó szeminárium MAÖGY2 2kr, G Verdes Miklós x
Szakmódszertani szeminárium MASZ1 2kr, G Verdes Miklós x
Portfólió MASZ4 2kr, G Dr. Schmercz István x
Szakdolgozati konzultáció I. SZAK1 3kr, G Dr. Schmercz István x
Szakdolgozati konzultáció II. Szak2 3kr, G Dr. Schmercz István x
A dogmatika időszerű kérdései MAD5 2kr, G Lukács Imre x
Az erkölcsteológia időszerű kérdései MAM5 2kr, G Dr. Soltész János x
A liturgika időszerű kérdései MAGYT10 2kr, G Nyirán János x
Hittanár-nevelőtanár szak, 5 féléves rövid ciklus mintatanterve
Tantárgy neve Tantárgy-kód óraszám ea. + gy. Kredit, számonkérés Tantárgyfelelős oktató Meghirdetés féléve
I. II. III. IV. V.
Ószövetségi bevezetés I. MAB1 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Ószövetségi bevezetés II. MAB2 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Újszövetségi bevezetés I. MAB3 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Újszövetségi bevezetés II. MAB4 2+0 4kr, K Gánicz Endre x
Exegézis I. MAB5 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Exegézis II. MAB6 2+0 3kr, K Gánicz Endre x
Egyháztörténelem I. – Ó- és középkor MAE1 2+0 3kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Egyháztörténelem II. – Új- és legújabbkor MAE2 2+0 3kr, K Dr. Véghseő Tamás x
A görögkatolikus egyház története MAE4 2+0 2kr, K Dr. Véghseő Tamás x
Fundamentális teológia I. – Kinyilatkoztatás MAFU1 4kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia II. – Krisztológia MAFU2 4kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia III. – Egyháztan MAFU3 4kr, K Dr. Seszták István x
Fundamentális teológia IV. – Vallás MAFU3 4kr, K Dr. Seszták István x
Dogmatika I. – Szentháromságtan MAD1 4kr, K Lukács Imre x
Dogmatika II. – Eszkatológia MAD2 4kr, K Lukács Imre x
Dogmatika III. – Istentan, teremtéstan MAD3 4kr, K Lukács Imre x
Dogmatika IV. – Krisztológia MAD4 4kr, K Lukács Imre x
A dogmatika időszerű kérdései MAD5 2kr, G Lukács Imre x
Morálteológia I. – Alapfogalmak MAM1 4kr, K Dr. Soltész János x
Morálteológia II. – Vallásosság MAM2 4kr, K Dr. Soltész János x
Morálteológia III. – Életetika MAM3 4kr, K Dr. Soltész János x
Morálteológia IV. - Erények MAM4 4kr, K Dr. Soltész János x
Az erkölcsteológia időszerű kérdései MAM5 2kr, G Dr. Soltész János x
Kateketika I. MAGYT1 4kr, K Dr. Obbágy László x
Kateketika II. MAGYT2 4kr, K Dr. Obbágy László x
Katekizmus MAGYT3 2kr, G Horváth Tamás x
Pasztorálteológia I. MAGYT6 3kr, K Dr. Obbágy László x
Pasztorálteológia II. MAGYT7 3kr, K Dr. Obbágy László x
Liturgika I. MAGYT4 3kr, K Nyirán János x
Liturgika II. MAGYT5 3kr, K Nyirán János x
A liturgika időszerű kérdései MAGYT10 2kr, G Nyirán János x
Egyházjog I. MAGYT8 4kr, K Horváth Tamás x
Egyházjog II. MAGYT9 4kr, K Horváth Tamás x
Lelkiség MAFU5 2kr, G Szabó Antal x
Pedagógia keresztény szemmel MAP5 3kr, K Verdes Miklós x
Pasztorálpszichológia MAPSZ5 2kr, K Lipcsák Tamás x
Összefüggő gyakorlat MAÖGY1 10kr, G Verdes Miklós x
Összefüggő gyakorlathoz kapcsolódó szeminárium MAÖGY2 2kr, G Verdes Miklós x
Szakmódszertani szeminárium MASZ1 2kr, G Verdes Miklós x
Portfólió MASZ4 2kr, G Dr. Schmercz István
Szakdolgozati konzultáció I. SZAK1 4kr, G Dr. Schmercz István x
Szakdolgozati konzultáció II. SZAK2 4kr, G Dr. Schmercz István x