Egységes, osztatlan teológus (MA) szak mintatanterve „A” típusú kötelező tantárgyak
Tantárgy neve Kód Óraszám
ea.+gy Teljesítés (kredit) számonkérés Tantárgy-felelős oktató I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
Logika MATFI-101 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Ismeretelmélet MATFI-102 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Lételmélet (metafizika) MATFI-103 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Kozmológia MATFI-104 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Filozófiai Istentan (teodícea) MATFI-105 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Filozófia antropológia MATFI-106 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Patrisztikus filozófia MATFI-107 2+0 3kr, K Dr. Gyurkovics Miklós X
Etika MATFI-108 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Filozófiatörténet I. MATFI-109 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Filozófiatörténet II. MATFI-110 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Filozófiatörténet III. MATFI-111 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Filozófiatörténet IV. MATFI-112 2+0 3kr, K Dr. Vincze Krisztián X
Filozófia szigorlat MATFI-113 0 0kr, S Dr. Vincze Krisztián x
Ószövetségi bevezetés I. MATB-101 3+0 6kr, K Gánicz Endre X
Ószövetségi bevezetés II. MATB-102 3+0 6kr, K Gánicz Endre X
Újszövetségi bevezetés I. MATB-103 3+0 6kr, K Gánicz Endre X
Újszövetségi bevezetés II. MATB-104 3+0 6kr, K Gánicz Endre X
Ószövetségi exegézis I. MATB-105 3+0 4kr, K Dr. Fodor György X
Ószövetségi exegézis II. MATB-106 3+0 4kr, K Dr. Fodor György X
Újszövetségi exegézis I. MATB-107 3+0 4kr, K Dr. Fodor György X
Újszövetségi exegézis II. MATB-108 3+0 4kr, K Dr. Fodor György X
Szentírástudományi szigorlat MATB-109 0kr, S Dr. Fodor György, Gánicz Endre X
Perikópa MATB-110 1+0 2kr, G Dr. Gyurkovics Miklós X
Latin nyelv I. MATB-111 2+0 3kr, G Mészárosné Goda Katalin X
Latin nyelv II. MATB-112 2+0 3kr, G Mészárosné Goda Katalin X
Görög nyelv I. MATB-113 2+0 3kr, G Mészárosné Goda Katalin X
Görög nyelv II. MATB-114 2+0 3kr, G Mészárosné Goda Katalin X
Egyháztörténelem – Ókor MATE-101 3+0 4kr, K Dr. Janka György X
Egyháztörténelem – Középkor MATE-102 3+0 4kr, K Dr. Janka György X
Egyháztörténelem -– Újkor MATE-103 3+0 4kr, K Dr. Janka György X
Egyháztörténelem – Új- és legújabbkor MATE-104 3+0 4kr, K Dr. Janka György X
Művészettörténet MATE-105 2+0 2kr, K Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett
Egyháztörténelem szigorlat MATE-106 0kr, S Dr. Janka György x
Fundamentális teológia I. – Vallástan MATFU-101 3+0 4kr, K Dr. Seszták István X
Fundamentális teológia II. – Kinyilatkoztatás MATFU-102 3+0 4kr, K Dr. Seszták István X
Fundamentális teológia III. – Krisztológia MATFU-103 3+0 4kr, K Dr. Seszták István X
Fundamentális teológia IV. – Egyháztan MATFU-104 3+0 4kr, K Dr. Seszták István X
Ókeresztény irodalom és dogmatörténet I. MATP-101 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós X
Ókeresztény irodalom és dogmatörténet II. MATP-102 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós X
Dogmatörténet I. – Istentan MATP-103 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós X
Dogmatörténet II. – Szentháromságtan MATP-104 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós X
Dogmatörténet III. – Teremtéstan MATP-105 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós X
Dogmatörténet IV. – Krisztológia, Szótériológia, Mariológia MATP-106 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós X
Dogmatörténet V. – Kegyelemtan MATP-107 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós X
Dogmatörténet VI. – Eszkatológia MATP-108 2+0 2kr, K Dr. Gyurkovics Miklós X
Dogmatika I. – Istentan MATD-101 3+0 4kr, K Dr. Kruppa Tamás X
Dogmatika II. – A Szentháromság titka MATD-102 3+0 4kr, K Dr. Kruppa Tamás X
Dogmatika III. – Teremtéstan, Mariológia MATD-103 3+0 4kr, K Dr. Kruppa Tamás X
Dogmatika IV. – Krisztológia, Szótériológia MATD-104 3+0 4kr, K Dr. Kruppa Tamás X
Dogmatika V. – Kegyelemtan, Pneumatológia MATD-105 3+0 4kr, K Dr. Kruppa Tamás X
Dogmatika VI. – Eszkatológia MATD-106 3+0 4kr, K Dr. Kruppa Tamás X
Dogmatika – Szentségtan I-II. MATD-107 4+0 5kr, K Dr. Dobos András X
Dogmatika szigorlat MATD-108 0kr, S Dr. Kruppa Tamás X
Ökumenizmus MATD-109 2+0 2kr, K Kovács Csaba X
Keleti egyháztan1 MATD-111 2+0 4kr, K Dr. Dobos András X
Morálteológia I. – Alapfogalmak MATM-101 3+0 4kr, K Dr. Soltész János X
Morálteológia II. – Erények MATM-102 3+0 4kr, K Dr. Soltész János X
Morálteológia III. – Vallásosság MATM-103 3+0 4kr, K Dr. Soltész János X
Morálteológia IV. – Életetika MATM-104 3+0 4kr, K Dr. Soltész János X
Morálteológia szigorlat MATM-105 0kr, S Dr. Soltész János X
Bevezetés a keleti kánonjogba MATJ-101 3+0 4kr, K Dr. Szabó Péter X
Házasságjog MATJ-102 3+0 4kr, K Dr. Szabó Péter X
Egyházi alkotmányjog MATJ-103 3+0 4kr, K Dr. Szabó Péter X
Szentségi jog MATJ-104 3+0 4kr, K Dr. Szabó Péter X
Szertartástan I. MATL-101 1+0 2kr, K Nyirán János X
Szertartástan II. MATL-102 1+0 2kr, K Nyirán János X
Liturgika I. MATL-103 2+0 2kr, K Nyirán János X
Liturgika II. MATL-104 2+0 2kr, K Nyirán János X
Typikon I.1 MATL-105 1+0 1kr, K Nyirán János X
Typikon II.1 MATL-106 1+0 1kr, K Nyirán János X
Liturgikus ének I. MATL-107 1+0 1kr, G Ignácz Gyula X
Liturgikus ének II. MATL-108 1+0 1kr, G Ignácz Gyula X
Liturgikus ének III. MATL-109 1+0 1kr, G Ignácz Gyula X
Liturgikus ének IV. MATL-110 1+0 1kr, G Ignácz Gyula X
Liturgikus ének V. MATL-111 1+0 1kr, G Ignácz Gyula X
Liturgikus ének VI. MATL-112 1+0 1kr, G Ignácz Gyula X
Liturgikus ének VII. MATL-113 1+0 1kr, G Dr. Sivadó Csaba X
Liturgikus ének VIII. MATL-114 1+0 1kr, G Dr. Sivadó Csaba X
Liturgikus ének IX. MATL-115 1+0 1kr, G Dr. Sivadó Csaba X
Liturgikus ének X. MATL-116 1+0 1kr, G Dr. Sivadó Csaba X
Liturgikus ének XI.1 MATL-117 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Sivadó Csaba X
Pasztorálteológia I. MATG-101 2+0 3kr, K Dr. Obbágy László X
Pasztorálteológia II. MATG-102 2+0 3kr, K Dr. Obbágy László X
Kateketika I. MATG-105 2+0 3kr, G Dr. Obbágy László X
Kateketika II. MATG-106 2+0 3kr, G Dr. Obbágy László X
Szociálteológia I. MATG-107 2+0 3kr, K Dr. Papp Tibor X
Szociálteológia II. (Az egyház társadalmi tanítása) MATG-108 2+0 3kr, K Dr. Papp Tibor X
Retorika MATG-113 1+0 1kr, K Gáti Magdolna Virág X
Egyházi közigazgatástan MATG-114 2+0 2kr, K Dr. Ivancsó István X
Pasztorálpszichológia1 MATG-115 2+0 2kr, Min.ai. Lipcsák Tamás X
Kateketikai gyakorlat I. MATG-116 2+0 2kr, Min.ai. Dr. Obbágy László X
Kateketikai gyakorlat I. MATG-117 2+0 2kr, Min.ai. Dr. Obbágy László X
Pasztorálteológia gyakorlat I. MATG-118 1+0 2kr, Min.ai. Dr. Obbágy László X
Pasztorálteológiai gyakorlat II. MATG-119 1+0 2kr, Min.ai. Dr. Obbágy László X
Illemtan (Urbanitás) MATG-120 1+0 1kr, Min.ai. Polgári Bence X
Szakdolgozat2 MAS-201 5kr, Min.ai. Témavezető X
Szakdolgozat MAS-202 5kr, Min.ai. Témavezető X
Szakdolgozat MAS-203 5kr, Min.ai. Témavezető X
Szakdolgozat MAS-204 5kr, Min.ai. Témavezető X
Szakdolgozat1 MAS-205 5kr, Min.ai. Témavezető X
Metodológiai alapszeminárium I. MATA-101 2+0 2kr, Min.ai. Dr. Ivancsó István X
Metodológiai alapszeminárium II. MATA-102 2+0 2kr, G Dr. Ivancsó István X
Szentírástudományi alapszeminárium I. MATA-103 2+0 3kr, Min.ai. Gánicz Endre X
Szentírástudományi alapszeminárium II. MATA-104 2+0 3kr, G Gánicz Endre X
Dogmatikai alapszeminárium I. MATA-105 2+0 3kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Dogmatikai alapszeminárium II. MATA-106 2+0 3kr, G Dr. Kruppa Tamás X
Fundamentális teológia alapszeminárium I. MATA-107 2+0 3kr, Min.ai. Dr. Seszták István X
Fundamentális teológia alapszeminárium II. MATA-108 2+0 3kr, G Dr. Seszták István X
Egyháztörténelem szakszeminárium I. MATS-201 2+0 2kr, G Dr. Janka György
Egyháztörténelem szakszeminárium II. MATS-202 2+0 2kr, G Dr. Janka György
Dogmatörténeti szakszeminárium I. MATS-203 2+0 2kr, G Dr. Gyurkovics Miklós
Dogmatörténeti szakszeminárium II. MATS-204 2+0 2kr, G Dr. Gyurkovics Miklós
Szentírástudományi szakszeminárium I. MATS-205 2+0 2kr, G Dr. Fodor György
Szentírástudományi szakszeminárium II. MATS-206 2+0 2kr, G Dr. Fodor György
Dogmatikai szakszeminárium I. MATS-207 2+0 2kr, G Dr. Kruppa Tamás
Dogmatikai szakszeminárium II. MATS-208 2+0 2kr, G Dr. Kruppa Tamás
Kánonjogi szakszeminárium I. MATS-209 2+0 2kr, G Dr. Szabó Péter
Kánonjogi szakszeminárium II. MATS-210 2+0 2kr, G Dr. Szabó Péter
Morálteológiai szakszeminárium I. MATS-211 2+0 2kr, G Dr. Soltész János
Morálteológiai szakszeminárium II. MATS-212 2+0 2kr, G Dr. Soltész János
Liturgikai szakszeminárium I. MATS-213 2+0 2kr, G Nyirán János
Liturgikai szakszeminárium II. MATS-214 2+0 2kr, G Nyirán János
Kateketikai szakszeminárium I. MATS-215 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László
Kateketikai szakszeminárium II. MATS-216 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László
Pasztorálteológiai szakszeminárium I. MATS-217 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László
Pasztorálteológia szakszeminárium II. MATS-218 2+0 2kr, G Dr. Obbágy László
Filozófiai szakszeminárium I. MATS-219 2+0 2kr, G Dr. Vincze Krisztián
Filozófiai szakszeminárium II. MATS-220 2+0 2kr, G Dr. Vincze Krisztián
Fundamentális szakszeminárium I. MATS-221 2+0 2kr, G Dr. Seszták István
Fundamentális szakszeminárium II. MATS-222 2+0 2kr, G Dr. Seszták István
Magyarországi gör. kat. egyháztörténelem I. MATO-101 1+0 1kr, K Dr. Véghseő Tamás X
Magyarországi gör. kat. egyháztörténelem II. MATO-102 1+0 1kr, K Dr. Janka György X
A bizánci egyház története MATO-103 1+0 1kr, K Dr. Janka György X
Homiletika MATO-203 1+0 1kr, G Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat I. MATO-204 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat II. MATO-205 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat III. MATO-206 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat IV. MATO-207 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat V. MATO-208 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat VI. MATO-209 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat VII. MATO-210 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat VIII. MATO-211 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat IX. MATO-212 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat X. MATO-213 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Homiletikai gyakorlat XI. MATO-214 1+0 1kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Angol teológiai szövegek értelmezése I. MATO-304 Dr. Inántsy-Pap Ágnes
Angol teológiai szövegek értelmezése II. MATO-305 Dr. Inántsy-Pap Ágnes
Olasz teológiai szövegek értelmezése I. MATO-306 2+0 2kr, K Verdes Miklós
Olasz teológiai szövegek értelmezése II. MATO-307 2+0 2kr, K Verdes Miklós
Orosz teológiai szövegek értelmezése I. MATO-321 2+0 2kr, K Dr. Dobos András
Orosz teológiai szövegek értelmezése II. MATO-322 2+0 2kr, K Dr. Dobos András
Német teológiai szövegek értelmezése I. MATO-308 2+0 2kr, K Dr. Papp Tibor
Német teológiai szövegek értelmezése II. MATO-309 2+0 2kr, K Dr. Papp Tibor
Az orosz ortodox egyház története MATO-311 1+0 1kr, K Dr. Janka György X
Héber nyelv I. MATO-314 2+0 2kr, K Gánicz Endre
Héber nyelv II. MATO-315 2+0 2kr, K Gánicz Endre
Galata levél MATO-318 1+0 1kr, K Gánicz Endre
A keleti liturgiák MATO-319 1+0 1kr, K Dr. Ivancsó István
Lelkivezetés MATO-320 1+0 2kr, Min.ai. Dr. Kruppa Tamás X
Liturgikus görög nyelv MATB-115 2+0 2kr, G Kiss László X