;

A 2023. évi Magyar Tudomány Ünnep főiskolánkon

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola az országos eseménysorozathoz kapcsolódóan 2023. november 7-én rendezte meg a Magyar Tudomány Ünnepét, melynek mottója ebben az évben: „Gyógyulás és megváltás a vallás és a tudomány párbeszédében” volt.

A rendezvényt Kocsis Fülöp metropolita atya, a főiskola nagykancellárja nyitotta meg, aki a teológia és a természettudományok kapcsolatáról osztotta meg gondolatait. A teológiáról elmondta, hogy az nem csupán hittételek összesége, hanem egy olyan keresés, amelynek végcélje Isten titkainak kifürkészése. „Nem az az okos, aki tudja a választ, hanem aki tud kérdéseket feltenni. A tudás pedig úgy keletkezik, hogy újabb kérdéseket serkent, amelynek sosincs vége” – mondta Fülöp atya.

A köszöntőbeszéd után a plenáris előadás hangzott el, melyet dr. Horváth Zsolt András neonatológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, a Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Gyermekrehabilitációs és Szociális Központ vezetője tartott Gyógyítás: küzdelem, művészet és a csodák címmel. Horváth Zsolt előadása mintegy tanúságtétel mutatta be azt az utat, amelyet orvosként és magánemberként járt be mindaddig, míg a központ vezetőjeként végzett munkájához, hivatásához megérkezett.

A plenáris előadás után két szekcióban zajlott a tudományos munka: a teológiai szekcióban kilenc, míg az interdiszciplináris szekcióban nyolc előadást tartottak a mottóhoz kapcsolódó témákban, melyek annak teológiai, illetve interdiszciplináris vonatkozásai köré szerveződtek.

A konferencia előadói között voltak a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola mellett a Nyíregyházi Egyetem oktatói, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktori iskolájának hallgatója, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház munkatársa is.

A diszkussziók és a kötetlen beszélgetések lehetőséget teremtettek a kutatók tématerületeinek mélyebb megismerésére, továbbá elősegítették főiskolánk tudományos kapcsolatainak más intézmények irányába történő kibővítését.

A rendezvényen több felsőoktatási intézmény hallgatói is jelen voltak, számukra az esemény akár motivációt is adhatott egy tudományos kutatómunka elkezdéséhez.

Az érdeklődő szakmai és szélesebb közönség a konferencián elhangzott előadásokat nyomtatott formában, egy tanulmánykötetben megjelentetve is kézbe veheti majd a közeljövőben.

A korábbi évek főiskolánkon megrendezett tudomány napi előadásinak anyaga kötetekbe rendezve elérhetők itt.

 

A rendezvényen elhangzott előadások:

Teológiai szekció:

Gyurkovics Miklós: A személy „gyógyítása” Órigenész teológiája szerint

Soltész János: Vértanúság és gyógyulás

Seszták István: Az üdvösség fogalmának megközelítése a bizánci teológia szempontjai szerint

Kruppa Tamás: A hit és az egészség viszonya a keresztény antropológiában.

Obbágy László: „Akarsz-e meggyógyulni?” Pasztorálpszichológiai szempontok a Jn 5,1-15 katekéziséhez

Lukács Imre Zoltán: Merthogy gyógyító szükséglet ez nekünk”- A homo ludens keresztényi életbölcsessége és az eutrapélia erénye

Németh István: A néma próféta gyógyulása. Ezekiel 24,25-27.I

Jankáné Puskás Bernadett: Puskás László festménye a Lembergi Nemzeti Galériában : Népi orvoslás

Orosz István Mokiosz: Harci sérülés és gyógyulás, avagy bűn és bűnbánat Aphrahat Hetedik Értekezésében (Demonstratio 7)

Interdiszciplináris szekció

Inántsy-Pap Ágnes: A pedagógus mint gyógyító személy

Makkai László: A hit krízisének gyógyítása a pasztorálpszichológia korrelációjában. 

Földvári Katalin: Testi és lelki gyógyulás a 18. századi Ausztriában

Sereghy Xénia: A büntetés, mint a gyógyítás eszköze az egyházban

Kührner Éva: Gyógyítók és a hit

Körei László: Holisztikus megközelítések a munkahelyi, szervezeti egészségfejlesztésben

Barabásné Kárpáti Dóra - Olajos Judit: Káros életmódbeli szokások vizsgálata egyetemi hallgatók körében

Horváth Judit - Olajos Judit: Az antioxidánsok tumorpreventív hatásai élelmiszereinkben

 

Szöveg: Pauwlik Zsuzsa Orsika, Vándor Ilka

Fotók: Farkas Friderika, P. Tóth Nóra

Kapcsolódó galéria