;

Kinevezések

A 2023. augusztus 30. szerdán megjelent miniszterelnöki határozat (Magyar Közlöny 2023/123. szám) értelémben főiskolánk több oktatója is főiskolai tanári kinevezést kapott.

Orbán Viktor miniszterelnök a 75/2023. (VIII. 30.) a főiskolai tanárok kinevezéséről szóló ME határozata szerint és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 

– a kultúráért es innovációért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére:

Dr. Dobos Andrást,

Dr. Ivancsó Istvánt,

Dr. Janka Györgyöt,

Dr. Kruppa Tamást,

Dr. Obbágy Lászlót,

és

Dr. Seszták István Pált

2023. szeptember 1-jei hatállyal főiskolai tanárrá nevezte ki.

A főiskola minden munkatársa és hallgatója nevében sok szeretettel gratulálunk a kinevezésekhez!

Címkék