;

Konferencia az Augustinianumban

Dr. Odrobina László rektor és Fenyves Krisztián összehasonlító vallástörténet (vallásdiplomácia szakirány) mesterszakos hallgatónk 2024. május 9-11. között  részt vett a római Pápai Patrisztikus Intézet (Augustinianum) Parole per dire Dio. Il linguaggio teologico nell’antichità cristiana (Szavak, melyek Istent mondjak ki. A teológia nyelve a keresztény ókorban) című konferenciáján.

Dr. Odrobina László Parole per dire Dio: attraverso l’unione di Cristo con la Chiesa. Il linguaggio teologico – giuridico del matrimonio cristiano nell’antichità cristiana (Szavak, melyek Istent mondják ki: Krisztus és az Egyház egyesülése által. A keresztény házasság teológiai-jogi meghatározásai a keresztény ókorban), Fenyves  Krisztián The Luminous Dark: Encounter with God according to Gregory of Nyssa (A világító sötétség: Találkozás Istennel Nüsszai Szent Gergely szerint) címmel tartott előadást.

A konferencia programja letölthető itt.

Kapcsolódó galéria