;

Szent Atanáz-nap

Május 2. Nagy Szent Atanáz ünnepe egyházunkban, főiskolánk névadójaként egyúttal intézményünk névnapját is ezen a napon ünnepeljük.

Atanáz püspök a szeminárium kápolnájában tartott ünnepi Szent Liturgián így emlékezett:

„A Szentírás legjobb ismerőjeként kortársai is elismerték, s bár nem hagyott ránk kommentárokat, de bármihez hozzászólt, azt mindig a Szentírás szavaival tette. Az ő példája mutatja az utat, hogy mi is minden körülmények között Isten kinyilatkoztatott Igéjéből induljunk ki, és soha ne gondoljuk azt, hogy az egyház modern tanítása a Szentírás tanításának módosítása lenne. Aki megtartja és aszerint tanítja az Igét, az lesz nagy az Isten országában.

Nagy Szent Atanáz példát mutat nekünk kitartásban és a szófogadásban, mert az Ige teológusaként az Isten kinyilatkoztatott Igéjéhez és a személyesen bennünket megváltó üdvözítő Igéhez ragaszkodott egész életében mindhalálig, „hitefogadóan” és szófogadóan.

Ma is azt várjuk el a teológusoktól, tanároktól és különösen az apostolok utódaitól, hogy e világ hatalmaitól távolságot tartva, mindig csakis a színtiszta kinyilatkoztatott igazságot vallják és tanúsítsák minden körülmények között.”

Intézményünkben hagyományosan ezen a napon egy nemzetközileg is elismert teológus vendégelőadását hallgathatjuk meg. Ebben az évben Andrew Louth ortodox teológus, a durham-i egyetem emeritus professzora nemcsak előadást tartott, hanem válaszolt is a résztvevők kérdéseire, valamint dedikálta a Görögkatolikus Metropólia gondozásában tavaly magyarul megjelent Modern ortodox gondolkodók című művét. A szerzőt Görföl Tibor, a mű fordítója mutatta be a közönségnek, akinek klasszikus patrisztikai kutatásait, egyháztörténeti munkásságát és a spekulatív teológiai gondolkodás terén végzett tanulmányait a magyarul szintén megjelent A keresztény misztikus hagyomány gyökerei című művében olvashatjuk, amelyben a patrisztikus hagyomány utóéletét egészen a korai újkori misztikáig nyomon követi Andrew Louth. 

Délután a május 1-jén megnyitott Görögkatolikus Múzeumban folytatódott a program. Dr. Szabó Irén igazgató munkatársaival bemutatta az intézményt és a kiállításokat az érdeklődőknek, amely keretében egy nagyon különleges eseményre is sor került. A résztvevők kézbe vehették Szilárd emeritus püspök a múzeum megnyitójára átadott ajándékait: az 1965-ös Vatikánban mondott magyar nyelvű Szent Liturgia kézzel írt kottáját, és azt a Szent II. János Pál pápa által használt misekönyvet, amelyet az 1991-es máriapócsi Szent Liturgián használt, s melyet alá is írt. Az adományozás ezen a napon Fülöp metropolita ajándékaival folytatódott, aki a két nappal azelőtt véget ért pápalátogatás emlékeit hozta el a múzeum számára, többek között Rózsák terei látogatásra kiadott füzetet, amelyből az akathisztoszt imádkozták a jelenlévők, s amelybe a Szentatya magyarul írta be a nevét, s amelyet minden résztvevő vatikáni méltóság is aláírt.

Ezen a napon főiskolánkon a fenti programok mellett a résztvevőknek: papoknak, tanároknak, jelenlegi hallgatóknak alkalom nyílt a közös reggeli és ebéd során beszélgetésekre és az együttlét kötetlen megélésére is.

Köszönjük mindenkinek, aki eljött és velünk ünnepelt!

Kapcsolódó galéria